Prijava u Windows i odjava iz sustava

Kada se odjavite iz sustava Windows, zatvaraju se sve aplikacije koje ste koristili, ali se PC ne isključuje. Na njega se može prijaviti netko drugi bez potrebe za ponovnim pokretanjem – no čak i ako netko drugi isključi PC, nećete izgubiti podatke.

Ne morate se čak ni odjaviti iz sustava Windows. Možete PC samo zaključati i drugi će se korisnici svejedno moći sa zaslona za prijavu prijaviti u svoje račune.

Pogledajte videozapis o prijavi i odjavi. (da bi vam se prikazali titlovi na vašem jeziku, dodirnite ili kliknite gumb Prikaz titlovaGumb Skriveni titlovi).

"Prijava" i "odjava" znače i što i "prijaviti se u sustav" i "odjaviti se iz sustava".

Izbornik za odjavu
Dodirnite ili kliknite korisničku sliku da biste je promijenili, zaključali PC, odjavili se ili promijenili korisnike.

Odjava iz sustava Windows

 1. Otvorite izbornik Start tako da prijeđete prstom od desnog ruba zaslona prema sredini (ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona pa ga pomaknite prema dolje), a zatim dodirnete ili kliknete Start.

 2. Dodirnite ili kliknite korisničku sliku u gornjem desnom kutu pa odaberite Odjava.

Prijava u Windows

 1. Prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona prema gore (ili ako koristite tipkovnicu, pritisnite bilo koju tipku) da biste uklonili zaključani zaslon.

 2. Na zaslonu za prijavu prijavite se u PC na željeni način.

Napomene

 • Ako se želite prijaviti putem drugog računa, a ne onog prikazanog na zaslonu za prijavu, dodirnite ili kliknite gumb Natrag i odaberite račun. Ako se od vas zatraži da pritisnete Ctrl+Alt+Delete, pritisnite te tipke.

 • Da biste odabrali drugi način prijave, dodirnite ili kliknite Mogućnosti prijave da biste vidjeli koje su vam mogućnosti dostupne.

Možete i prijeći na drugi korisnički račun, a da se ne odjavljujete iz sustava Windows.

Prelazak na drugi račun

 • Dodirnite ili kliknite korisničku sliku u gornjem desnom kutu pa učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako je prikazan korisnički račun putem kojeg se želite prijaviti, dodirnite ga ili kliknite.

  • Ako nije prikazan račun koji želite koristiti, dodirnite ili kliknite Prelazak na drugi račun. Zatim se prijavite postojećim računom ili stvorite novi.

Potrebna vam je dodatna pomoć?