Promjena jezika koji se koristi u aplikacijama

Mnoge aplikacije u Windows trgovini podržavaju više od jednog jezika. Način promjene jezika koji se koristi ovisi o aplikaciji – u nekim je aplikacijama dostupna postavka jezika, neke koriste preference jezika za Windows, a u nekim je ugrađenim aplikacijama potrebno promijeniti jezik prikaza u sustavu Windows za PC.

Prije no što pokušajte promijeniti jezik u nekoj aplikaciji, provjerite podržava li ta aplikacija jezik koji želite koristiti. Taj se podatak prikazuje u odjeljku Detalji stranice s opisom aplikacije u Windows trgovini.

Evo kako možete provjeriti koje jezike aplikacija podržava:

 1. Na početnom zaslonu dodirnite ili kliknite Trgovina da biste otvorili Windows trgovinu.

 2. Potražite aplikaciju pomoću okvira za pretraživanje u gornjem desnom kutu Trgovine.

 3. Dodirnite ili kliknite aplikaciju na popisu rezultata.

 4. Pomaknite se udesno i u odjeljku Detalji pogledajte popis podržanih jezika.

Traženje postavke jezika u aplikaciji

U nekim je aplikacijama, primjerice u ugrađenim aplikacijama Sport i Vijesti dostupna postavka koja upravlja jezikom koji se koristi u aplikaciji.

Da biste provjerili je li u aplikaciji dostupna postavka jezika:

 1. Na početnom zaslonu dodirnite ili kliknite aplikaciju da biste je otvorili.

 2. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Postavke
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Postavke).

 3. Provjerite je li dostupna mogućnost jezika. U aplikacijama Sport i Vijesti, primjerice, dodirnite ili kliknite Mogućnosti, a zatim odaberite jezik koji želite koristiti.

Napomena

 • Ako su na gumbiću za postavke dostupne mogućnosti jezika aplikacije, ali se ne prikazuje podržani jezik koji želite koristiti, slijedeći korake u odjeljku u nastavku postavite preference jezika i instalirajte ažuriranja aplikacije, a zatim ponovno provjerite je li dostupna postavka jezika.

Postavljanje preferenci jezika i instalacija ažuriranja aplikacije

Ako aplikacija nema postavku jezika, promijenite popis preferenci jezika u sustavu Windows, a zatim instalirajte ažuriranja aplikacije iz Trgovine. Popis jezika koje odaberete za Windows određuje koji će jezik neke aplikacije koristiti. Primarni je jezik prvi jezik na popisu i koristi se kad god je to moguće. Ako u aplikaciji ili na PC-ju nije dostupan primarni jezik, koristi se sljedeći jezik na popisu.

Da biste promijenili primarni jezik, slijedite ove korake:

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, dodirnite Postavke, a zatim Promjena postavki PC-ja
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore pa kliknite Postavke, a zatim Promjena postavki PC-ja).

 2. Dodirnite ili kliknite Vrijeme i jezik, a zatim Regija i jezik.

 3. Dodirnite ili kliknite jezik koji želite koristiti, a zatim mogućnost Postavi kao primarni. Odabrani će se jezik pojaviti na vrhu popisa Jezici.

  Napomena

  • Ako se jezik koji želite koristiti ne prikazuje, dodirnite ili kliknite Dodaj jezik, a zatim odgovarajući jezik da biste ga dodali na popis preferenci jezika.

Kada postavite preference jezika za Windows, instalirajte dostupna ažuriranja aplikacije iz Windows trgovine. Neki izdavači aplikacija drže jezične pakete za svoje aplikacije odvojeno od ostatka aplikacije da bi smanjili količinu memorije koju aplikacija koristi na PC-ju.

Da biste instalirali ažuriranja aplikacije, slijedite ove korake:

 1. Na početnom zaslonu dodirnite ili kliknite Trgovina da biste otvorili Windows trgovinu.

 2. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Postavke
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Postavke).

 3. Dodirnite ili kliknite Ažuriranja aplikacija, a zatim Provjeri ima li ažuriranja.

 4. Odaberite ažuriranja koja želite instalirati, a zatim dodirnite ili kliknite Instaliraj.

Promjena jezika prikaza u sustavu Windows

Neke ugrađene aplikacije, primjerice aplikacije Fotografije i Kamera koriste jezik prikaza u sustavu Windows za određivanje jezika koji se koristi u aplikaciji. Dodatne informacije o preuzimanju i instalaciji jezičnih paketa i promjeni jezika prikaza u sustavu Windows potražite u članku Dodavanje jezika ili tipkovnice.

Napomene

 • Promjenom jezika prikaza u sustavu Windows promijenit ćete jezik koji se prikazuje u sustavu Windows.

Potrebna vam je dodatna pomoć?