Sinkroniziranje Googleovih servisa sa sustavom Windows

Google je od 30. siječnja 2013. u nekim slučajevima obustavio podršku za nove veze sa servisom EAS (Exchange ActiveSync). EAS je tehnologija koja vam omogućuje sinkronizaciju e-pošte, kalendara i kontakata na više uređaja (npr. stolnom, prijenosnom računalu i tabletu). To znači da se od 30. siječnja 2013. mijenjaju Googleovi servisi s kojima možete sinkronizirati PC sa sustavima Windows 8.1 i Windows RT 8.1, a i način na koji se sinkroniziraju.

Da biste sinkronizirali e-poštu i kontakte, morat ćete ukloniti postojeće račune za Google te ih ponovno povezati. Ako imate više računa za Google, važno je imati na umu da kontakte možete dohvatiti samo s jednog. Više nećete moći sinkronizirati Google kalendar s aplikacijom Kalendar, ali događaje ćete moći vidjeti tako da ih premjestite na Outlook.com. Dodatne informacije potražite u članku Prikaz događaja sa servisa Google u aplikaciji Kalendar.

Sinkronizacija e-pošte

 1. Ako imate skica poruka e-pošte, preporučuje se da prije ponovnog povezivanja pošte te skice kopirate i zalijepite te spremite u zasebnu datoteku (npr. u nekoj aplikaciji za obradu teksta).

 2. U aplikaciji Pošta potražite račun za Gmail s obaviješću Potrebna je intervencija, dodirnite ga ili kliknite, a zatim slijedite upute na zaslonu.

Sinkroniziranje kontakata

Kontakte možete sinkronizirati na dva načina – iz aplikacije Pošta ili iz aplikacije Osobe.

 • Iz aplikacije Pošta. Ako u aplikaciji Pošta ponovno povezujete e-poštu na prethodno opisan način, možda će se prikazati i poruka da možete dodati Google kontakte. U tom slučaju unesite adresu e-pošte i lozinku za račun za Google s kojeg želite sinkronizirati kontakte (ne zaboravite da možete sinkronizirati kontakte samo za jedan račun) te slijedite upute na zaslonu.

 • Iz aplikacije Osobe. Račun za Google možete ponovno povezati i iz aplikacije Osobe, ali najprije morate ukloniti sve račune s obaviješću Potrebna je intervencija. Evo kako ćete to učiniti:

  1. U aplikaciji Osobe prstom prijeđite od desnog ruba zaslona ulijevo, a zatim dodirnite Postavke (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Postavke).

  2. Dodirnite ili kliknite Računi, potražite račun za Gmail s obaviješću Potrebna je intervencija, a zatim ga dodirnite ili kliknite.

  3. Dodirnite ili kliknite Ukloni račun.

  Sada možete ponovno povezati račun za Google i sinkronizirati kontakte. Najprije provjerite je li u aplikaciji Osobe naveden još koji račun za Google. Ako jest i ako je to taj s kojim želite sinkronizirati kontakte, gotovi ste s radom. Ako to nije račun koji želite, evo kako ćete ga ukloniti i dodati drugi račun za Google:

  1. Dodirnite ili kliknite račun za Gmail, a zatim Upravljaj ovim računom putem mreže.

  2. Prijavite se pomoću Microsoftova računa, a zatim dodirnite ili kliknite Potpuno ukloni ovu vezu. Dodatne informacije o Microsoftovu računu potražite u članku

  3. Sada s aplikacijom Osobe možete povezati željeni račun za Google. Podrobnije upute za taj postupak potražite u članku Pomoć za aplikaciju Osobe.

Sinkroniziranje kalendara

Premda Google kalendar ne možete sinkronizirati s aplikacijom Kalendar, događaje iz Google kalendara možete vidjeti tako da ih premjestite na Outlook.com. Podrobnije upute za taj postupak potražite u članku Prikaz događaja sa servisa Google u aplikaciji Kalendar.

Potrebna vam je dodatna pomoć?