Korištenje programske trake

Programsku traku možete prilagoditi, uključujući izgled gumba na njoj, način njihova grupiranja kada je otvoreno više prozora i promjenu njezina položaja na radnoj površini, te odrediti koje će se ikone i aplikacije nalaziti na njoj. Dodatne informacije o radnoj površini potražite u odjeljku Radna površina.

Programska traka s gumbima na njoj
Programska traka

Korištenje programske trake u aplikacijama Windows trgovine

Ako koristite aplikaciju Windows trgovine, i dalje možete koristiti programsku traku za prebacivanje s aplikacije na aplikaciju, za otvaranje početnog zaslona te za provjeru područja obavijesti, baš kao što biste to činili i u aplikaciji za radnu površinu.

Pokaži sve

Prikaz aplikacija Windows trgovine na programskoj traci

Ako želite da se aplikacije Windows trgovine automatski prikazuju na programskoj traci svaki put kada ih otvorite (ili ako želite isključiti tu postavku), evo kako ćete to učiniti:

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, dodirnite Postavke, a zatim Promjena postavki PC-ja
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore pa kliknite Postavke, a zatim Promjena postavki PC-ja).

 2. Dodirnite ili kliknite PC i uređaji, a zatim Kutovi i rubovi.

 3. Dodirnite ili kliknite klizač Pokaži aplikacije Windows trgovine na programskoj traci da biste uključili ili isključili tu mogućnost.

Napomena

 • Prikvačene aplikacije Windows trgovine i dalje će se prikazivati na programskoj traci čak i ako je postavka Pokaži aplikacije Windows trgovine na programskoj traci isključena.

Pokazivanje i skrivanje programske trake tijekom korištenja aplikacije Windows trgovine

 1. Pomaknite pokazivač miša ispod donjeg ruba zaslona da bi se prikazala programska traka. Potom dodirnite ili kliknite gumb, ikonu ili obavijest s programske trake.

 2. Kada završite, pomaknite pokazivač miša od donjeg ruba zaslona i programska će se traka sakriti.

Napomena

 • Programsku traku možete pokazivati i sakrivati samo ako koristite miš.

Prikvačivanje aplikacije na programsku traku

Aplikaciju možete prikvačiti izravno na programsku traku za brz pristup s radne površine.

 • Na početnom zaslonu pritisnite i držite ili desnom tipkom miša kliknite aplikaciju, a zatim dodirnite ili kliknite Prikvači na programsku traku. To možete učiniti i u prikazu aplikacija.
  – ili –
  Ako je aplikacija već otvorena na radnoj površini, pritisnite i držite programsku traku aplikacije i kliznite prstom prema gore da bi se prikazao skočni popis (popis prečaca prema nedavno otvaranim datotekama, mapama i web-mjestima). (Ako koristite miš, kliknite gumb aplikacije desnom tipkom miša na programskoj traci.) Potom dodirnite ili kliknite Prikvači ovaj program na programsku traku.

  Prikvačivanje aplikacije na programsku traku
  Prikvačite aplikaciju na programsku traku radi brzog pristupa.

Napomena

 • Da biste prikvačenu aplikaciju uklonili s programske trake, otvorite njezin skočni popis, a zatim dodirnite ili kliknite Otkvači ovaj program s programske trake.

Premještanje programske trake

Programska traka obično se nalazi pri dnu radne površine, ali je možete premjestiti na bočne strane ili vrh radne površine. Programsku traku morate otključati prije premještanja.

Pokaži sve

Otključavanje programske trake

 1. Pritisnite i držite ili desnom tipkom miša kliknite prazan prostor na programskoj traci.

 2. Ako se pokraj stavke Zaključaj programsku traku nalazi kvačica, dodirnite ili kliknite Zaključaj programsku traku.

Premještanje programske trake

 • Dodirnite ili kliknite prazan prostor na programskoj traci, a zatim je povucite na neki od četiriju rubova radne površine. Kada programska traka bude na željenom mjestu, otpustite je.

  Napomene

  • Da biste programsku traku zaključali na mjestu na kojem se trenutno nalazi, pritisnite i držite ili desnom tipkom miša kliknite prazan prostor na programskoj traci, a zatim dodirnite ili kliknite Zaključaj programsku traku da bi se pojavila kvačica.

  • Da bi se pokazala programska traka u aplikaciji Windows trgovine, pomaknite pokazivač miša dalje od ruba zaslona na kojemu se nalazi programska traka.

Promjena rasporeda i prilagodba gumba programske trake

Možete promijeniti redoslijed gumba na programskoj traci, odabrati kako se grupiraju kada je otvoreno više od jednog prozora, a možete i promijeniti veličinu gumba.

Pokaži sve

Preslagivanje gumba programske trake

 • Da biste promijenili redoslijed gumba aplikacija na programskoj traci, povucite odgovarajući gumb s njegova trenutnog položaja na neki drugi položaj. Možete ih preslagivati koliko god često želite.

Napomena

 • Sve datoteke otvorene u istoj aplikaciji uvijek su zajedno grupirane, čak i ako ih niste otvorili jednu za drugom. To je tako da biste mogli vidjeti sve pretpreglede za tu aplikaciju istodobno.

Promjena izgleda gumba na programskoj traci

 1. Svojstva programske trake i navigacije otvorite tako da prijeđete prstom od desnog ruba zaslona, dodirnete Pretraživanje (ako se pak služite mišem, postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona, pomaknite ga prema dolje, a zatim kliknite Pretraživanje), u okvir za pretraživanje unesete Programska traka, a zatim u rezultatima dodirnete ili kliknete Programska traka i navigacija.

 2. Na kartici Programska traka odaberite jednu od mogućnosti s popisa Gumbi programske trake:

  • Uvijek objedinjuj, sakrij oznake

   To je zadana postavka. Svaka aplikacija ima jedan gumb bez natpisa, čak i kad je otvoreno više prozora te aplikacije.

  • Objedini kad je programska traka puna

   Ova postavka prikazuje svaki prozor kao pojedinačni, označeni gumb. Kada programska traka postane pretrpana, aplikacije s više otvorenih prozora sažet će se u jedan gumb aplikacije. Kada dodirnete ili kliknete gumb, prikazuje se popis otvorenih prozora.

  • Nikad ne objedinjuj

   Uz tu postavku svaki prozor ima zaseban gumb s natpisom i gumbi se nikad ne objedinjuju, bez obzira na to koliko je prozora otvoreno. Kako će se otvarati sve više aplikacija i prozora, tako će se gumbi smanjivati i naposljetku će se pomicati.

 3. Da biste koristili male gumbe na programskoj traci, potvrdite okvir Koristi male gumbe programske trake. Da biste koristili velike gumbe, poništite taj potvrdni okvir.

 4. Dodirnite ili kliknite U redu.

Prilagodba područja obavijesti

Područje obavijesti po zadanom se nalazi na desnom kraju programske trake i sadrži ikone aplikacija kojima se prikazuju status i obavijesti o stavkama kao što su dolazna e-pošta, ažuriranja i povezanost s mrežom. Možete promijeniti koje se ikone i obavijesti tu prikazuju.

Pokaži sve

Sakrivanje ikone u području obavijesti

 • U području obavijesti povucite prema gore onu ikonu koju želite sakriti.

Savjeti

 • Ako skrivenu ikonu želite dodati u područje obavijesti, dodirnite ili kliknite strelicu Pokaži skrivene ikoneStrelice Pokaži skrivene ikone pokraj područja obavijesti, a zatim željenu ikonu povucite na područje obavijesti. Možete povući koliko god sakrivenih ikona želite.
 • Ikone koje se prikazuju u području obavijesti možete i prerasporediti – samo povucite željenu ikonu na neko drugo mjesto.

Prikaz skrivenih ikona

 • Dodirnite ili kliknite strelicu Pokaži skrivene ikoneStrelice Pokaži skrivene ikone uz područje obavijesti.

Promjena načina prikaza ikona i obavijesti u području obavijesti

 1. Pritisnite i držite ili desnom tipkom miša kliknite prazan prostor na programskoj traci, a zatim dodirnite ili kliknite Svojstva.

 2. Dodirnite ili kliknite Prilagodba pokraj stavke Područje obavijesti.

 3. Za svaku ikonu odaberite neku od ovih mogućnosti, a zatim dodirnite ili kliknite U redu:

  • Prikaži ikonu i obavijesti. Ikona se uvijek nalazi u području obavijesti programske trake i prikazuju se obavijesti.

  • Sakrij ikonu i obavijesti. Ikona je sakrivena i neće vam se prikazivati obavijesti za tu aplikaciju.

  • Prikaži samo obavijesti. Ikona je sakrivena, ali obavijesti će se prikazivati.

Pogled na radnu površinu

Pomoću gumba Pokaži radnu površinu na desnom kraju programske trake možete minimizirati otvorene prozore i brzo doći do radne površine. A ako koristite miš, možete ga koristiti za pretpregled radne površine bez zatvaranja ili minimiziranja otvorenih prozora.

Pokaži sve

Minimiziranje svih otvorenih prozora na radnoj površini

 1. Dodirnite ili kliknite gumb Pokaži radnu površinu na desnom kraju programske trake. Svi će se otvoreni prozori minimizirati i pojavit će se radna površina.

 2. Da biste vratili prozore, ponovno dodirnite ili kliknite gumb Pokaži radnu površinu.

Uključivanje pretpregleda radne površine

Ovu postavku možete promijeniti samo ako koristite miš.

 • Desnom tipkom miša kliknite gumb Pokaži radnu površinu na desnom kraju programske trake i kliknite Pogled na radnu površinu.

  Klik na gumb Pokaži radnu površinu desnom tipkom miša
  Pomoću gumba Pokaži radnu površinu prikažite radnu površinu ili je pogledajte.

Promjena postavki programske trake za više zaslona

Ako koristite više od jednog zaslona (ako, primjerice, imate više monitora), možete odrediti hoće li se programska traka prikazivati na svim zaslonima i kako će biti raspoređeni gumbi na programskim trakama.

Pokaži sve

Prikaz programske trake na svim zaslonima

 1. Svojstva programske trake i navigacije otvorite tako da prijeđete prstom od desnog ruba zaslona, dodirnete Pretraživanje (ako se pak služite mišem, postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona, pomaknite ga prema dolje, a zatim kliknite Pretraživanje), u okvir za pretraživanje unesete Programska traka, a zatim u rezultatima dodirnete ili kliknete Programska traka i navigacija.

 2. U odjeljku Više zaslona provjerite je li potvrđen okvir Pokaži programsku traku na svim zaslonima, a zatim dodirnite ili kliknite U redu.

Odabir načina prikaza gumba na programskoj traci na više zaslona

 1. Svojstva programske trake i navigacije otvorite tako da prijeđete prstom od desnog ruba zaslona, dodirnete Pretraživanje (ako se pak služite mišem, postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona, pomaknite ga prema dolje, a zatim kliknite Pretraživanje), u okvir za pretraživanje unesete Programska traka, a zatim u rezultatima dodirnete ili kliknete Programska traka i navigacija.

 2. U odjeljku Više zaslona odaberite neku od mogućnosti s popisa Pokaži gumbe programske trake na:, a zatim dodirnite ili kliknite U redu.

  • Sve programske trake

   Gumbi na programskoj traci za sve otvorene prozore bit će duplicirani na programske trake na svakom zaslonu.

  • Glavna programska traka i programska traka gdje je otvoren prozor

   Gumb programske trake prikazat će se na glavnom monitoru i na programskoj traci prikaza na kojem je otvoren prozor.

  • Programska traka gdje je otvoren prozor

   Gumb programske trake prikazat će se samo na prikazu na kojemu je otvoren prozor. Na drugim se programskim trakama ne duplicira nijedan gumb.

Potrebna vam je dodatna pomoć?