Korištenje teksta ili vizualnih alternativa za zvukove

Ako promijenite postavke PC-ja, u brojnim aplikacijama umjesto zvukova možete koristiti vizualne natuknice. Evo kako:

  1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Pretraživanje
    (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Pretraživanje).

  2. U okvir za pretraživanje unesite zamjena zvukova vizualnim natuknicama, a zatim dodirnite Zamjena zvukova vizualnim natuknicama.

  3. Odaberite mogućnosti koje želite koristiti:

    • Uključi vizualne obavijesti za zvukove (zvučno upozorenje). Tom mogućnošću sistemske zvukove zamjenjuju vizualne natuknice, kao što je bljeskanje zaslona, da biste vidjeli upozorenja i kad ih ne čujete. Možete odabrati i način na koji će vas zvučne obavijesti upozoravati.

    • Uključi titlove izgovorenih dijaloga (kada je moguće). Ako uključite tu mogućnost, Windows će umjesto zvukova prikazivati titlove da bi vam dao do znanja što se događa na PC-ju (kad, primjerice, započne ili završi ispis dokumenta).

Potrebna vam je dodatna pomoć?