Korištenje prepoznavanja govora

Pogledajte videozapis o korištenju značajke prepoznavanja govora prilikom snalaženja na PC-ju. (da bi vam se prikazivali titlovi na vašem jeziku, dodirnite ili kliknite gumb Prikaz titlovaGumb za prikaz titlova).
Pogledajte videozapis o korištenju diktata uz značajku prepoznavanja govora. (da bi vam se prikazivali titlovi na vašem jeziku, dodirnite ili kliknite gumb Prikaz titlovaGumb za prikaz titlova).

Uz prepoznavanje govora u sustavu Windows korištenje tipkovnice i miša nije obavezno. PC možete kontrolirati glasom, a tekst možete diktirati.

Napomena

 • Prepoznavanje govora dostupno je samo na sljedećim jezicima: engleski (SAD i Velika Britanija), francuski, njemački, japanski, mandarinski (pojednostavnjeni kineski i tradicionalni kineski) te španjolski.

Pokaži sve

Postavljanje značajke prepoznavanja govora

Da biste mogli koristiti prepoznavanje govora, morate prije toga obaviti nekoliko radnji. Najprije morate postaviti mikrofon. Na koncu možete naučiti PC da prepoznaje vaš glas.

Postavljanje mikrofona

Da bi koraci u nastavku funkcionirali, prije postavljanja prepoznavanja govora provjerite je li na PC priključen mikrofon.

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Pretraživanje
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Pretraživanje).

  Pretraživanje možete otvoriti i pomoću tipkovnice tako da pritisnete tipku s logotipom sustava WindowsTipka s logotipom sustava Windows+Q.
 2. U okvir za pretraživanje upišite postavljanje mikrofona pa dodirnite ili kliknite Postavljanje mikrofona.

 3. Pratite upute na zaslonu.

Napomena

 • Ako je moguće, koristite naglavni mikrofon jer takvi mikrofoni hvataju manje pozadinskih šumova.

Podučavanje PC-ja da prepoznaje vaš glas

Značajka prepoznavanja govora koristi poseban glasovni profil za prepoznavanje glasa i govornih naredbi. Što više koristite prepoznavanje govora, profil glasa postaje detaljniji, a time se povećava i sposobnost PC-ja da razumije što govorite.

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Pretraživanje
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Pretraživanje).

  Pretraživanje možete otvoriti i pomoću tipkovnice tako da pritisnete tipku s logotipom sustava WindowsTipka s logotipom sustava Windows+Q.
 2. U okvir za pretraživanje upišite prepoznavanje govora pa dodirnite ili kliknite Prepoznavanje govora.

 3. Dodirnite ili kliknite Podučavanje računala za bolje razumijevanje.

 4. Slijedite upute iz učenja glasa za prepoznavanje govora.

Korištenje prepoznavanja govora

Glas možete koristiti za brojne zadatke, npr. za popunjavanje internetskih obrazaca ili pisanje pisama. Dok govorite u mikrofon značajka prepoznavanja govora mijenja glas u tekst na zaslonu.

Diktiranje teksta pomoću značajke prepoznavanja govora

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Pretraživanje
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Pretraživanje).

  Pretraživanje možete otvoriti i pomoću tipkovnice tako da pritisnete tipku s logotipom sustava WindowsTipka s logotipom sustava Windows+Q.
 2. U okvir za pretraživanje upišite prepoznavanje govora pa dodirnite ili kliknite Prepoznavanje govora u sustavu Windows.

 3. Izgovorite "počni slušati" ili pak dodirnite ili kliknite gumb za mikrofon da biste pokrenuli način za slušanje.

 4. Otvorite aplikaciju koju želite koristiti ili odaberite tekstni okvir u koji želite diktirati tekst.

 5. Izgovorite tekst koji želite diktirati.

Ispravljanje pogrešaka

 • Pogreške možete ispraviti na tri različita načina:

  • Da biste ispravili zadnje što ste izgovorili, izgovorite "ispravi to".

  • Da biste ispravili jednu riječ, recite "ispravi" i riječ koju želite ispraviti. Ako se ta riječ pojavljuje više puta, istaknut će se sve instance riječi te možete odabrati onu koju želite ispraviti.

  • U dijaloškom okviru Ploča sa zamjenama izgovorite broj naveden uz željenu stavku, a zatim "u redu".

Dodavanje riječi u govorni rječnik i mijenjanje riječi u njemu

Pomoću govornog rječnika možete dodati svoje riječi, prekinuti diktiranje određene riječi ili pak ispraviti ili izbrisati neku riječ u rječniku.

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Pretraživanje
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Pretraživanje).

  Pretraživanje možete otvoriti i pomoću tipkovnice tako da pritisnete tipku s logotipom sustava WindowsTipka s logotipom sustava Windows+Q.
 2. U okvir za pretraživanje upišite prepoznavanje govora pa dodirnite ili kliknite Prepoznavanje govora u sustavu Windows.

 3. Izgovorite "počni slušati" ili pak dodirnite ili kliknite gumb za mikrofon da biste pokrenuli način za slušanje.

 4. Izgovorite "otvori govorni rječnik" te učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali riječ u rječnik, izgovorite "dodaj novu riječ" i slijedite upute.

  • Da biste spriječili diktiranje određene riječi, izgovorite "onemogući diktiranje riječi" i slijedite upute.

Upravljanje PC-jem pomoću prepoznavanja govora

PC-jem možete upravljati pomoću jednostavnih, kratkih naredbi. U tablici u nastavku prikazuju se naredbe značajke prepoznavanja govora koje se najčešće koriste. Podebljane riječi označavaju ogledne riječi koje možete zamijeniti sličnima i tako dobiti korisne rezultate.

PC-jem možete upravljati i pomoću tipkovnih prečaca kao glasovnih naredbi. Dostupne prečace potražite u odjeljku Tipkovni prečaci.

Napomena

 • Ako želite saznati koju naredbu koristiti, recite "što izgovoriti?"

Željena radnja Riječi koje je potrebno izgovoriti
Željena radnja

Otvaranje izbornika Start

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Pokrenite

Željena radnja

Otvaranje trake s gumbićima

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Pritisnite Windows C

Željena radnja

Otvaranje gumbića za pretraživanje

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Pritisnite Windows Q

Željena radnja

Prikaz svih aplikacija

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Aplikacije

Željena radnja

Početak rada s aplikacijom

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Kliknite desnom tipkom miša pa pritisnite Windows Z

Željena radnja

Korištenje aplikacije

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Recite što želite učiniti. Primjerice, u aplikaciji Vrijeme promijenite prikaz u stupnjeve Celzija.

Željena radnja

Odabir bilo koje stavke prema nazivu

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Klikni Datoteka; klikni Start; klikni Prikaz

Željena radnja

Odabir bilo koje stavke ili ikone

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Klikni Koš za smeće; klikni Računalo; klikni naziv datoteke

Željena radnja

Dvostruki dodir ili dvoklik na bilo koju stavku

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Dvoklikni Koš za smeće; dvoklikni Računalo; dvoklikni naziv datoteke

Željena radnja

Prijelaz u otvorenu aplikaciju

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Prijeđi na Bojanje; prijeđi na WordPad; prijeđi na naziv programa; promijeni aplikaciju

Željena radnja

Pomicanje u jednom smjeru

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Pomakni gore; pomakni dolje; pomakni lijevo; pomakni desno

Željena radnja

Umetanje novog odlomka ili novog retka u dokument

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Novi odlomak; novi redak

Željena radnja

Odabir jedne riječi u dokumentu

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Odaberi riječ

Željena radnja

Odabir riječi i započinjanje ispravljanja

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Ispravi riječ

Željena radnja

Odabir i brisanje određenih riječi

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Izbriši riječ

Željena radnja

Prikaz popisa dostupnih naredbi

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Što izgovoriti?

Željena radnja

Ažuriranje popisa trenutno dostupnih govornih naredbi

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Osvježi govorne naredbe

Željena radnja

Uključivanje načina rada za slušanje

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Počni slušati

Željena radnja

Isključivanje načina rada za slušanje

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Prestani slušati

Željena radnja

Premještanje trake mikrofona značajke prepoznavanja govora

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Premjesti prepoznavanje govora

Željena radnja

Minimiziranje trake mikrofona

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Minimiziraj prepoznavanje govora

Željena radnja

Prikaz sadržaja pomoći i podrške sustava Windows o određenim zadacima

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Kako učiniti nešto?

Izgovorite, na primjer: "Kako instalirati pisač?" te će se prikazati popis tema pomoći.

Imajte na umu da je ta naredba dostupna samo ako koristite prepoznavanje govora za američki engleski jezik.

Diktiranje

Željena radnja Riječi koje je potrebno izgovoriti
Željena radnja

Umetanje novog retka u dokument

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Novi redak

Željena radnja

Umetanje novog odlomka u dokument

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Novi odlomak

Željena radnja

Umetanje tabulatora

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Tabulator

Željena radnja

Umetanje doslovne riječi umjesto naredbe (možete, primjerice, umetnuti riječ "zarez" umjesto interpunkcijskog znaka)

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Doslovna riječ

Željena radnja

Umetanje broja u numeričkom obliku

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Numerički broj

Željena radnja

Postavljanje pokazivača prije određene riječi

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Idi na riječ

Željena radnja

Postavljanje pokazivača nakon određene riječi

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Idi iza riječ

Željena radnja

Upisivanje sljedeće riječi bez razmaka prije nje

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Bez razmaka

Željena radnja

Premještanje na početak rečenice u kojoj se nalazi pokazivač

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Idi na početak rečenice

Željena radnja

Premještanje na početak odlomka u kojem se nalazi pokazivač

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Idi na početak odlomka

Željena radnja

Premještanje na početak dokumenta

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Idi na početak dokumenta

Željena radnja

Premještanje na kraj rečenice u kojoj se nalazi pokazivač

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Idi na kraj rečenice

Željena radnja

Premještanje na kraj odlomka u kojem se nalazi pokazivač

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Idi na kraj odlomka

Željena radnja

Premještanje na kraj trenutnog dokumenta

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Idi na kraj dokumenta

Željena radnja

Odabir neke riječi u trenutnom dokumentu

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Odaberi riječ

Željena radnja

Odabir raspona riječi u trenutnom dokumentu

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Odaberi raspon riječi; odaberi od riječ do riječ

Željena radnja

Odabir cijelog teksta u trenutnom dokumentu

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Odaberi sve

Željena radnja

Odabir određenog broja riječi do mjesta na kojem se nalazi pokazivač

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Odaberi prethodnih 20 riječi; odaberi prethodnih 10 riječi

Željena radnja

Odabir određenog broja riječi od mjesta gdje se nalazi pokazivač

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Odaberi sljedećih 20 riječi; odaberi sljedećih 10 riječi

Željena radnja

Odabir zadnjeg diktiranog teksta

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Odaberi to

Željena radnja

Čišćenje odabira na zaslonu

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Očisti odabir

Željena radnja

Pisanje početnog slova riječi velikim slovom

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Veliko početno slovo riječ

Željena radnja

Pisanje cijele riječi velikim slovima

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Sva slova velika riječ

Željena radnja

Pisanje cijele riječi malim slovima

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Bez velikih slova riječ

Željena radnja

Pretvaranje sljedećeg broja riječi u velika slova

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Promijeni sljedećih 10 riječi u velika slova

Željena radnja

Pretvaranje sljedećeg broja riječi u mala slova

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Promijeni sljedećih 10 riječi u mala slova

Željena radnja

Brisanje prethodne rečenice

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Izbriši prethodnu rečenicu

Željena radnja

Brisanje sljedeće rečenice

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Izbriši sljedeću rečenicu

Željena radnja

Brisanje prethodnog odlomka

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Izbriši prethodni odlomak

Željena radnja

Brisanje sljedećeg odlomka

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Izbriši sljedeći odlomak

Željena radnja

Brisanje odabranog ili zadnje diktiranog teksta

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Izbriši to

Tipke tipkovnice

Željena radnja Riječi koje je potrebno izgovoriti
Željena radnja

Pritisak bilo koje tipke na tipkovnici

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Pritisni tipka na tipkovnici; pritisni a; pritisni veliko b; pritisni Shift plus a; pritisni Ctrl plus a

Željena radnja

Pritisak određenih tipki na tipkovnici za koje ne morate najprije izgovoriti "pritisni"

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Delete. Backspace. Enter. Page Up. Page Down. Home. End. Tab

Napomene

 • Da biste izgovorili tipke koje želite pritisnuti, možete koristiti i fonetsku abecedu ICAO\NATO. Da biste, primjerice, pritisnuli slovo "a", možete izgovoriti "pritisni alfa", a za slovo "b" izgovoriti "pritisni bravo".

 • Pritiskanje tipki na tipkovnici pomoću značajke prepoznavanja govora funkcionira samo na jezicima koji koriste latinično pismo.

Interpunkcijske oznake i posebni znakovi

Znak koji želite umetnuti Riječi koje je potrebno izgovoriti
Znak koji želite umetnuti

,

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Zarez

Znak koji želite umetnuti

;

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Točka sa zarezom

Znak koji želite umetnuti

.

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Točka; decimalna točka

Znak koji želite umetnuti

:

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Dvotočje

Znak koji želite umetnuti

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Otvori dvostruke navodnike; otvori navodnike

Znak koji želite umetnuti

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Zatvori dvostruke navodnike; zatvori navodnike

Znak koji želite umetnuti

'

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Apostrof

Znak koji želite umetnuti

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Otvori jednostruke navodnike

Znak koji želite umetnuti

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Zatvori jednostruke navodnike

Znak koji želite umetnuti

>

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Znak veće od

Znak koji želite umetnuti

<

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Znak manje od

Znak koji želite umetnuti

/

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Kosa crta

Znak koji želite umetnuti

\

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Obrnuta kosa crta

Znak koji želite umetnuti

~

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Tilda

Znak koji želite umetnuti

@

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Znak "at"

Znak koji želite umetnuti

!

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Uskličnik

Znak koji želite umetnuti

?

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Upitnik

Znak koji želite umetnuti

#

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Znak za broj; ljestve

Znak koji želite umetnuti

$

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Znak za dolar

Znak koji želite umetnuti

%

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Znak za postotak

Znak koji želite umetnuti

^

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Karet

Znak koji želite umetnuti

(

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Otvori zagradu

Znak koji želite umetnuti

)

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Zatvori zagradu

Znak koji želite umetnuti

_

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Podvlaka

Znak koji želite umetnuti

-

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Spojnica; znak minus; crtica

Znak koji želite umetnuti

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Crtica

Znak koji želite umetnuti

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Duga crta

Znak koji želite umetnuti

=

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Znak jednakosti

Znak koji želite umetnuti

+

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Znak plus

Znak koji želite umetnuti

{

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Otvori vitičastu zagradu

Znak koji želite umetnuti

}

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Zatvori vitičastu zagradu

Znak koji želite umetnuti

[

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Otvori uglatu zagradu

Znak koji želite umetnuti

]

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Zatvori uglatu zagradu

Znak koji želite umetnuti

|

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Uspravna crta

Znak koji želite umetnuti

:-)

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Smješko

Znak koji želite umetnuti

:-(

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Mrgud

Znak koji želite umetnuti

;-)

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Lice koje namiguje

Znak koji želite umetnuti

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Zaštitni znak

Znak koji želite umetnuti

¾

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Znak za tri četvrtine

Znak koji želite umetnuti

¼

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Znak za jednu četvrtinu

Znak koji želite umetnuti

½

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Znak za jednu polovinu

Znak koji želite umetnuti

£

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Znak za funtu

Znak koji želite umetnuti

&

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Ampersand; znak "i"

Znak koji želite umetnuti

*

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Zvjezdica

Znak koji želite umetnuti

//

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Dvostruka kosa crta

Znak koji želite umetnuti

`

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Okrenuti jednostruki navodnik

Znak koji želite umetnuti

<

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Otvori izlomljenu zagradu

Znak koji želite umetnuti

>

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Zatvori izlomljenu zagradu

Znak koji želite umetnuti

±

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Znak za plus ili minus

Znak koji želite umetnuti

«

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Otvori navodnike "riblja kost"

Znak koji želite umetnuti

»

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Zatvori navodnike "riblja kost"

Znak koji želite umetnuti

×

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Znak za množenje

Znak koji želite umetnuti

÷

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Znak za dijeljenje

Znak koji želite umetnuti

¢

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Znak za cent

Znak koji želite umetnuti

¥

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Znak za jen

Znak koji želite umetnuti

§

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Znak za ulomak

Znak koji želite umetnuti

©

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Znak za autorska prava

Znak koji želite umetnuti

®

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Registrirani zaštitni znak

Znak koji želite umetnuti

°

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Znak za stupanj

Znak koji želite umetnuti

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Znak za odlomak

Znak koji želite umetnuti

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Trotočje

Znak koji želite umetnuti

ƒ

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Znak za funkciju

Naredbe u sustavu Windows

Željena radnja Riječi koje je potrebno izgovoriti
Željena radnja

Odabir stavke izgovaranjem naziva

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Datoteka; uređivanje; prikaži; spremi

Željena radnja

Odabir bilo koje stavke

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Klikni Datoteka; klikni Podebljaj; klikni Spremi; klikni Zatvori

Željena radnja

Dvostruki dodir ili dvoklik na bilo koju stavku

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Dvoklikni Računalo; dvoklikni Koš za smeće; dvoklikni naziv mape

Željena radnja

Pritisak i držanje ili klik desnom tipkom miša na bilo koju stavku

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Klikni desnom tipkom miša Računalo; klikni desnom tipkom miša Koš za smeće; klikni desnom tipkom miša naziv mape

Željena radnja

Minimiziranje svih prozora radi prikaza radne površine

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Pokaži radnu površinu

Željena radnja

Odabir stavke čiji naziv ne znate

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Pokaži brojeve (Na zaslonu će se uz svaku stavku u aktivnom prozoru prikazati broj. Izgovorite broj uz željenu stavku da biste je odabrali.)

Željena radnja

Odabir numerirane stavke

Riječi koje je potrebno izgovoriti

19 u redu; 5 u redu

Željena radnja

Dvostruki dodir ili dvoklik na numeriranu stavku

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Dvoklikni 19; dvoklikni 5.

Željena radnja

Pritisak i držanje ili klik desnom tipkom miša na numeriranu stavku

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Klikni desnom tipkom miša 19; klikni desnom tipkom miša 5.

Rad s prozorima i aplikacijama

Željena radnja Riječi koje je potrebno izgovoriti
Željena radnja

Otvaranje aplikacije

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Otvori Bojanje; otvori WordPad; otvori naziv aplikacije

Željena radnja

Prijelaz u otvorenu aplikaciju

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Prijeđi na Bojanje; prijeđi na WordPad; prijeđi na naziv aplikacije; promijeni aplikaciju

Željena radnja

Zatvaranje aplikacije

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Zatvori to; zatvori Bojanje; zatvori Dokumenti

Željena radnja

Minimiziranje

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Minimiziraj to; minimiziraj Bojanje; minimiziraj Dokumenti

Željena radnja

Maksimiziranje

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Maksimiziraj to; maksimiziraj Bojanje; maksimiziraj Dokumenti

Željena radnja

Vraćanje

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Vrati to; vrati Bojanje; vrati Dokumenti

Željena radnja

Izrezivanje

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Izreži to; izreži

Željena radnja

Kopiranje

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Kopiraj to; kopiraj

Željena radnja

Lijepljenje

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Zalijepi

Željena radnja

Brisanje

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Izbriši to; izbriši

Željena radnja

Poništavanje

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Poništi to; briši to; poništi

Željena radnja

Pomicanje u jednom smjeru

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Pomiči gore; pomiči dolje; pomiči desno; pomiči lijevo

Željena radnja

Pomicanje za određeni broj stranica

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Pomakni se dolje 2 stranice; pomakni se gore 10 stranica

Željena radnja

Pomicanje za točan broj jedinica

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Pomakni se gore za 5; pomakni se dolje za 7

Željena radnja

Prijelaz u polje obrasca ili aplikacije

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Idi na naziv polja; idi na Predmet; idi na Adresa; idi na Kopija

Dodir ili klik bilo gdje na zaslonu

Željena radnja Riječi koje je potrebno izgovoriti
Željena radnja

Prikaz rešetke miša

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Rešetka miša

Željena radnja

Premještanje pokazivača miša u središte kvadrata rešetke miša

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Broj kvadrata; 1; 7; 9

Željena radnja

Dodir ili klik bilo kojeg kvadrata rešetke miša

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Klikni broj kvadrata

Željena radnja

Odabir stavke radi povlačenja pomoću rešetke miša

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Broj kvadrata u kojem se stavka nalazi; 3, 7, 9 (a zatim) oznaka

Željena radnja

Odabir područja u rešetki miša u koje želite povući stavku

Riječi koje je potrebno izgovoriti

Broj kvadrata u koji želite povući stavku; 4, 5, 6 (a zatim) klik

Potrebna vam je dodatna pomoć?