Dobne ocjene u Windows trgovini

Sve aplikacije u Windows trgovini sadrže dobne ocjene koje određuju koja je vrsta sadržaja dopuštena u aplikaciji. Nekim aplikacijama ocjenu mogu dodijeliti odbori za ocjenjivanje poput odbora Entertainment Software Rating Board (ESRB) ili Pan European Game Information (PEGI), a ne Windows trgovina.

Dodatne informacije o sadržaju koji je dopušten u različitim dobnim ocjenama te o odborima za ocjenjivanje potražite u članku Dobne ocjene i odbori za ocjenjivanje.

Potrebna vam je dodatna pomoć?