Instaliranje aplikacija na veći broj PC-ja pomoću Microsoftova računa

Pogledajte videozapis o instaliranju aplikacija na veći broj PC-ja pomoću Microsoftova računa (da bi vam se prikazivali titlovi na vašem jeziku, dodirnite ili kliknite gumb Prikaz titlova Gumb za prikaz titlova).

Pomoću Microsoftova računa možete se prijaviti u Windows trgovinu i instalirati aplikacije na različite PC-jeve.

Instalacija aplikacija na drugo računalo

 1. Pomoću Microsoftova računa prijavite se na PC na koji želite instalirati aplikacije.

 2. Na početnom zaslonu dodirnite ili kliknite Trgovina da biste otvorili Windows trgovinu.

 3. Prijeđite prstom od vrha zaslona, a zatim dodirnite Vaše aplikacije. (Ako koristite miš, kliknite desnom tipkom miša pa kliknite Vaše aplikacije.)

 4. Dodirnite ili kliknite aplikacije koje želite instalirati, a zatim Instaliraj.

Ako više ne koristite PC na koji ste instalirali aplikacije, možete ga ukloniti sa svojeg računa. Morat ćete ukloniti PC s računa i ako ste već koristili račun da biste instalirali aplikacije na najveći dopušteni broj PC-ja.

Uklanjanje računala s računa

 1. Na početnom zaslonu dodirnite ili kliknite Trgovina da biste otvorili Windows trgovinu.

 2. Prijeđite prstom od vrha zaslona, a zatim dodirnite Vaš račun. (Ako koristite miš, kliknite desnom tipkom miša pa kliknite Vaš račun.)

 3. Dodirnite ili kliknite Vaš račun.

 4. Na kartici Vaša računala dodirnite ili kliknite Ukloni pored računala koje želite ukloniti s računa.

Napomene

 • Računalo možete ukloniti s računa ako ste prijavljeni u trgovinu na bilo kojem računalu.

 • Nakon uklanjanja računala s računa na tom računalu nećete moći koristiti aplikacije instalirane iz trgovine.

 • Ako uklonite računalo, ali je proteklo manje od pet dana od kada ste prvi put koristili svoj račun na tom računalu, morat ćete pričekati da istekne rok od pet dana da biste mogli zamijeniti to računalo drugim.