Uvoz fotografija i videozapisa u Movie Maker

Možete uvesti fotografije i videozapise s različitih vrsta fotoaparata i drugih uređaja na PC pomoću servisa Movie Maker. Kada uvozite fotografije i videozapise, oni se kopiraju s fotoaparata i drugih uređaja na PC. Nakon toga možete ih koristiti u filmovima u programu Movie Maker, a prikazat će se i u Galeriji fotografija.

Evo nekoliko uređaja s kojih možete uvesti fotografije ili videozapise:

 • Digitalna kamera ili telefon povezan s PC-jem pomoću USB kabela

 • Secure Digital (SD), mini SD ili CompactFlash kartica za pohranu u čitaču za kartice

 • Podatkovni CD ili DVD

 • Videokamera koja snima na interni tvrdi disk ili izbrisivu karticu za pohranu

 • Videovrpca koja se nalazi u digitalnoj videokameri (DV) ili videokameri visoke definicije (HDV)

Ako imate web-kameru ugrađenu u PC ili priključenu na PC pomoću USB kabela, možete snimati videozapis uživo i dodati ga u Movie Maker.

Pokaži sve

Za uvoz fotografija i videozapisa s digitalnog fotoaparata, videokamere s tvrdim diskom ili izbrisivom memorijom, CompactFlash ili neke druge vrste kartice za pohranu u čitaču za memorijske kartice ili podatkovnog CD-a ili DVD-a

 1. Otvorite Movie Maker.

 2. Učinite jedno od sljedećeg, ovisno o vrsti uređaja s koje uvozite:

  • Povežite digitalnu kameru ili telefon s PC-jem pomoću USB kabela i uključite ih.

  • Povežite videokameru koja snima na interni tvrdi disk ili izbrisivu karticu za pohranu s PC-jem pomoću US priključka.

  • Umetnite izbrisivu karticu za pohranu u čitač kartice (ako ga imate).

  • Umetnite CD ili DVD u diskovni pogon PC-ja.

 3. Kliknite gumb Movie Maker, a zatim Uvoz s uređaja.

 4. Ako se pojavi poruka Fotografije i videozapisi uvest će se u Galeriju fotografija, kliknite U redu.

 5. U prozoru Uvoz fotografija i videozapisa kliknite uređaj s kojeg želite uvesti fotografije i videozapise i zatim kliknite Uvezi.

 6. (Neobavezno) Kliknite Više mogućnosti, napravite promjene koje želite i zatim kliknite U redu. Mogućnosti mogu uključivati mjesto spremanja datoteka, format koji treba koristiti za mapu i naziv datoteke.

  Ako vaš fotoaparat može otkriti jeste li fotografije snimili u okomitom ili vodoravnom položaju, vaš PC prilikom uvoza može automatski okrenuti JPEG fotografije u ispravan položaj. Za isključivanje automatskog okretanja slika isključite potvrdni okvir Okreni fotografije prilikom uvoza.

 7. Na stranici Pronađene nove fotografije i videozapisi napravite jedno od sljedećeg:

  • Za provjeru, organiziranje i odabir fotografija i videozapisa koji se uvoze kliknite Provjeri, organiziraj i grupiraj stavke koje se uvoze, kliknite Sljedeće i zatim prijeđite na osmi korak.

  • Da bi se sve fotografije i videozapisi uvezli odjednom, kliknite Uvezi sve nove stavke sada, upišite naziv za sve fotografije i videozapise i zatim kliknite Uvoz.

   Sve fotografije i videozapisi bit će uvezeni. Za nastavak prijeđite na 9. korak.

 8. Na stranici Odaberite grupe koje želite uvesti napravite nešto od sljedećeg i zatim kliknite Uvezi:

  • Fotografije i videozapisi se grupiraju prema datumu snimanja. Za promjenu intervala grupiranja fotografija i videozapisa pomaknite klizač Prilagodi grupe.

  • Za uvoz grupe fotografija i videozapisa odaberite potvrdni okvir pokraj grupe. Poništite potvrdne okvire grupa fotografija i videozapisa koje ne želite uvesti.

  • Da bi se prikazale sve fotografije i videozapisi u grupi, pored grupe kliknite Prikaži sve stavke.

  • Za svaku grupu fotografija i videozapisa koju želite uvesti kliknite Unesi naziv i zatim upišite naziv grupe.

  • Da biste grupi dodijelili oznake, kliknite Dodaj oznake i zatim upišite novi naziv oznake za grupu fotografija i videozapisa ili kliknite postojeću oznaku. Ako želite unijeti više od jedne oznake, unesene oznake odvojite točkom zarezom.

 9. U Galeriji fotografija potvrdite okvir u gornjem lijevom kutu svake fotografije ili videozapisa koji ćete upotrijebiti u filmu.

 10. Na kartici Stvaranje u grupi Dijeljenje kliknite Film.

  Odabrane fotografije i videozapisi dodaju se u knjigu snimanja u programu Movie Maker.

Napomene

 • Prije nego što uklonite fotografije ili videozapise s telefona, kamere ili kartice za pohranu, možda ćete ih htjeti kopirati na DVD ili CD medije za jednokratno snimanje, vanjski tvrdi disk ili na servis za pohranjivanje na Webu kako biste imali sigurnosnu kopiju.

 • Videodatoteke i glazbene datoteke zaštićene upravljanjem digitalnim pravima (DRM) ne mogu se koristiti u programu Movie Maker.

Uvoz videozapisa s videovrpce u DV kameri

 1. Otvorite Movie Maker.

 2. Priključite digitalnu (DV) videokameru na PC pomoću IEEE 1394 kabela i zatim prebacite digitalnu videokameru prebacite u način rada Reprodukcija/VCR.

 3. Kliknite gumb Movie Maker, a zatim Uvoz s uređaja.

 4. Ako se pojavi poruka Fotografije i videozapisi uvest će se u Galeriju fotografija, kliknite U redu.

 5. U prozoru Uvoz fotografija i videozapisa odaberite DV kameru i zatim kliknite Uvezi.

 6. (Neobavezno) Na stranici Uvoz videozapisa kliknite Više mogućnosti, napravite nešto od sljedećeg i zatim kliknite U redu:

  • Odaberite mogućnosti koje želite koristiti, primjerice mjesto spremanja datoteka, format koji treba koristiti za mapu i naziv datoteke.

  • Ako videovrpca sadrži nekoliko različitih scena, svaka se scena može uvesti u drugu datoteku. To možete učiniti tako da odaberete potvrdni okvir Uvezi videozapis kao više datoteka (nije dostupno za HD video). Ako manje od 30 sekundi prođe između kraja scene i početka sljedeće, uvest će se kao pojedinačne datoteke.

 7. Na stranici Uvezi videozapis upišite naziv videozapisa koji želite uvesti, napravite nešto od sljedećeg i zatim kliknite Sljedeće:

  • Kliknite Uvezi cijeli videozapis da biste cijeli videozapis s videotrake uvezli na PC. Kada je uvoz videozapisa gotov, prijeđite na 10. korak.

   Videovrpca će se uvesti na PC i automatski premotati.

  • Kliknite Odaberi dijelove videozapisa za uvoz i zatim nastavite s 8. korakom.

  • Kliknite Snimi cijeli videozapis na DVD i unesite naslov izbornika DVD-a.

   Videozapis će se uvesti na PC i snimiti na DVD. Nakon što se snimi na DVD, na stranici Vaš DVD je spreman kliknite Zatvori.

   Da biste iskoristili ovu mogućnost i snimili izravno na DVD, Windows DVD Maker mora biti instaliran na PC. Morate imati i instaliran DVD snimač s praznim DVD-om za jednokratno snimanje.

   U sustavu Windows Vista, Windows DVD Maker dio je sustava Windows Vista Home Premium i Windows Vista Ultimate.

   U sustavu Windows 7, Windows DVD Maker dio je sustava Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise i Windows 7 Ultimate.

   Windows DVD Maker nije dio sustava Windows 8.1. Ako koristite sustav Windows 8.1 i želite snimiti sadržaj na DVD koji možete pokrenuti na uređaju za reprodukciju DVD-ova, potreban vam je program za snimanje DVD-ova drugog proizvođača.

 8. U prozoru Uvoz videozapisa pomoću kamere pronađite dio videozapisa koji prvo želite uvesti, a zatim kliknite Uvezi.

  Ako, nakon nekog vremena, želite zaustaviti uvoz videozapisa, odaberite potvrdni okvir Zaustavi uvoz nakon (min), a zatim odaberite vremensko razdoblje.

 9. Kliknite Zaustavi da biste prekinuli uvoz videozapisa i zatim napravite nešto od sljedećeg:

  • Pomoću kamere na zaslonu idite na drugi dio videozapisa koji želite uvesti i uvezite i taj dio videozapisa. Kliknite Završi kada ste gotovi s uvozom svih videozapisa s videovrpce.

  • Ako ste uvezli sve videozapise koje ste željeli, kliknite Završi. Videozapis je uvezen i spremljen kao DV‑AVI datoteka.

 10. U Galeriji fotografija odaberite potvrdni okvir u gornjem lijevom kutu za videozapis koji želite koristiti u filmu.

 11. Na kartici Stvaranje u grupi Dijeljenje kliknite Film.

  Odabrane fotografije i videozapisi dodaju se u knjigu snimanja u programu Movie Maker.

Napomena

 • Ako uvozite videozapis s videokamere visoke definicije (HDV), možete uvesti samo cijelu videovrpcu.

Potrebna vam je dodatna pomoć?