Što napraviti ako se ne vide slike na blogu?

Ako vam davatelj usluga bloga omogućava spremanje slika izravno u blogu, a ne možete vidjeti slike u objavi bloga, kontaktirajte svog davatelja blog usluga.

Ako vam davatelj usluga bloga ne omogućava spremanje slika izravno u blogu, možete postaviti FTP mjesto za spremanje slika. Da biste naučili kako postaviti FTP mjesto u usluzi Writer, pogledajte odjeljak Kako postaviti FTP mjesto za slike?

Ako postavite FTP mjesto i ne možete vidjeti svoje slike, možda će se prikazati jedna od sljedećih poruka o pogrešci:

Provjera mapiranja nije uspjela

Ovu poruku o pogrešci možete vidjeti ako Windows Live Writer ne može pronaći sliku na FTP mjestu gdje su spremljene slike. U nastavku možete pročitati nekoliko savjeta za rješavanje problema:

  • U usluzi Writer, u dijaloškom okviru Konfiguracija FTP mjesta provjerite je li adresa iz okvira Web-adresa mape objavljivanja ispravna.

  • Na web-mjestu usluge smještaja na webu provjerite je li slika u mapi na FTP mjestu.

  • Na web-mjestu usluge smještaja na webu pregledajte dozvole za mapu da biste bili sigurni da je web-adresa dostupna u HTTP-u.

Povezivanje nije uspjelo

Ovu poruku o pogrešci možete vidjeti ako Writer ne može pronaći FTP mjesto. U nastavku možete pročitati nekoliko savjeta za rješavanje problema:

  • U usluzi Writer provjerite jeste li ispravno konfigurirali naziv poslužitelja.

  • Pomoću FTP programa probajte se izravno povezati s FTP mjestom da biste bili sigurni da je dostupno.

Potrebna vam je dodatna pomoć?