Ovdje ćete pronaći odgovore na neka uobičajena pitanja o aktivaciji sustava Windows.

Pokaži sve

Što je aktivacija?

Aktivacijom se potvrđuje je li vaš primjerak sustava Windows autentičan te niste li ga koristili na više računala no što je dopušteno licencnim uvjetima za korištenje Microsoftova softvera. Njome se sprječava i krivotvorenje softvera. Ako imate aktivirani primjerak sustava Windows, moći ćete koristiti sve značajke sustava Windows.

Je li aktivacija isto što i registracija?

Ne. Aktivacija je obavezna, a registracija nije. Aktivacija je proces kojim se provjerava koristi li se vaša kopija sustava Windows u skladu s licencnim uvjetima za korištenje Microsoftova softvera. Registracija je postupak unosa informacija (npr. adrese e‑pošte) radi podrške, alata, savjeta i drugih pogodnosti koje su nude uz proizvod.

Prikuplja li aktivacija informacije pomoću kojih je moguće stupiti u kontakt sa mnom?

Podaci prikupljeni tijekom aktivacije neće se koristiti za ostvarivanje kontakta.

Je li aktivacija obavezna?

Da. Nakon instalacije sustava Windows imate 30 dana za aktivaciju putem Interneta ili telefonom. Ako imate aktivirani primjerak sustava Windows, moći ćete koristiti sve značajke sustava Windows.

Kako aktivirati sustav Windows?

Aktivaciju možete izvršiti putem Interneta ili telefonom. Za aktivaciju putem Interneta morate imati internetsku vezu. Telefonska aktivacija podrazumijeva interakciju s automatiziranim telefonskim sustavom.

Da biste aktivirali sustav Windows na ovom računalu, učinite sljedeće:

Da biste otvorili postavke za aktivaciju sustava Windows, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Računalo, pa Svojstva, a zatim Klikni ovdje za trenutnu aktivaciju sustava Windows. Nužna dozvola administratora Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, učinite to.

Odaberite željenu metodu aktivacije.

Napomena:

  • Ako prilikom postavljanja računala odaberete automatsku aktivaciju sustava Windows putem Interneta, značajka automatske aktivacije pokušat će aktivirati vaš primjerak sustava Windows tri dana nakon što se prvi put prijavite.

Koliko je puta moguće na računalo instalirati sustav Windows prije obaveznog ponavljanja aktivacije sustava Windows?

Sustav Windows možete instalirati na isto računalo koliko god puta želite jer aktivacija povezuje ključ proizvoda sustava Windows s informacijama o hardverskom dijelu računala. Ako promijenite veći dio hardvera, možda ćete morati ponovo aktivirati sustav Windows.

Hoće li ikada biti potrebno ponovo aktivirati moj trenutan primjerak sustava Windows?

Možda. Morat ćete morati ponovo aktivirati sustav Windows ako:

  • Deinstalirate sustav Windows s jednog računala i ponovo ga instalirate na drugo. Tijekom instalacije unesite ključ proizvoda koji ste dobili sa svojim primjerkom sustava Windows. Ako automatska aktivacija ne uspije, slijedite upute koje će vas voditi kroz aktivaciju sustava Windows putem telefona. Imate 30 dana za aktivaciju sustava Windows.

  • Ako promijenite veći dio hardvera, na primjer istodobno nadogradite tvrdi disk i memoriju. Ako značajnija promjena hardvera zahtijeva ponovnu aktivaciju sustava Windows, bit ćete obaviješteni te ćete imati tri dana za aktivaciju svoje kopije sustava Windows.

  • Ako ponovo formatirate tvrdi disk. Ponovnim se formatiranjem briše vaš aktivacijski status. U tom slučaju imate 30 dana za ponovnu aktivaciju sustava Windows.

  • Ako virus zarazi vaše računalo i pritom izbriše vaš aktivacijski status.

Ako morate ponovo aktivirati sustav Windows, ne morate ponovo kupovati ključ proizvoda.

Da biste aktivirali sustav Windows na ovom računalu, učinite sljedeće:

Da biste otvorili postavke za aktivaciju sustava Windows, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Računalo, pa Svojstva, a zatim Klikni ovdje za trenutnu aktivaciju sustava Windows. Nužna dozvola administratora Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, učinite to.

Kako provjeriti aktivacijski status sustava Windows na računalu?

Da biste provjerili aktivacijski status sustava Windows, učinite sljedeće.

  1. Da biste otvorili svojstva sustava, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Upravljačka ploča, pa Sustav i održavanje, a potom Sustav.

  2. Svoj aktivacijski sustav možete pogledati u odjeljku Aktivacija Windowssustava. Svoj ključ proizvoda možete promijeniti klikom na Promjena ključa proizvoda.

Kako dobiti novi ključ proizvoda za sustav Windows?

Ako vaš Windowsključ proizvoda nije valjan, ako nemate ključ proizvoda sustava Windows ili ako ste izgubili ključ proizvoda koji ste dobili uz svoj primjerak sustava Windows, morat ćete kupiti novi ključ da biste aktivirali sustav Windows. Dodatne informacije potražite na Microsoftovu web-mjestu.

Što će se dogoditi ako ne aktiviram sustav Windows?

Ako u roku od 30 dana nakon instalacije ne aktivirate operacijski sustav Windows, nećete moći koristiti sve značajke sustava Windows. Kada aktivirate sustav Windows, ponovo ćete moći koristiti sve značajke računala.

Da biste aktivirali sustav Windows na ovom računalu, učinite sljedeće:

Da biste otvorili postavke za aktivaciju sustava Windows, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Računalo, pa Svojstva, a zatim Klikni ovdje za trenutnu aktivaciju sustava Windows. Nužna dozvola administratora Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, učinite to.

Gdje pronaći ključ proizvoda za aktivaciju sustava Windows?

Ključ proizvoda potražite na računalu ili na kutiji instalacijskog diska unutar paketa sa sustavom Windows.

Naljepnica ključa proizvoda izgleda otprilike ovako:

Slika naljepnice s ključem proizvoda za sustav Windows
Naljepnica s ključem proizvoda za sustav Windows

Povežite se s Internetom da biste vidjeli ostale naljepnice.