Dodavanje drugog monitora

Da biste računalu dodali drugi monitor, potrebno je provjeriti ima li računalo grafičku karticu koja podržava više monitora ili pak ima li više grafičkih kartica. Najlakše možete odrediti podržava li vaša grafička kartica više monitora tako da pogledate nalaze li se na stražnjoj strani računala dva videopriključka za povezivanje monitora.

Slika VGA i DVI priključaka
VGA i DVI priključci

Kada ustanovite da grafička kartica podržava korištenje drugog monitora, slijedite ove korake da biste dodali drugi monitor:

  1. Isključite računalo i monitor.

  2. Pronađite videopriključke na računalu. (Vidi sliku.)

  3. Povežite drugi monitor sa slobodnim videopriključkom.

  4. Priključite ga u izvor električne struje te ga uključite.

  5. Uključite prvi monitor.

  6. Uključite računalo.

    Sustav Windows trebao bi prepoznati monitor kada se računalo pokrene. Ako vam sustav postavi upit želite li instalirati upravljački program, pogledajte upute koje ste dobili uz monitor.

Napomene

  • Možete i pogledati web-mjesto proizvođača grafičke kartice da biste odredili podržava li kartica korištenje više monitora. Ako ne znate vrstu ni model grafičke kartice, pogledajte upute o određivanju vrste grafičke kartice u odjeljku Grafičke kartice: najčešća pitanja.

  • Za neke je grafičke kartice potreban poseban kabel kojim se jedan poveznik dijeli na dva. Ako vaša kartica podržava takav kabel, vjerojatno ste ga dobili uz računalo.