Dodavanje digitalnih multimedijskih datoteka u sustavu Windows Media Center

Ako na računalu nemate TV karticu, potrebna vam je dodatna analogna ili digitalna TV kartica da biste reproducirali i snimali TV program u sustavu Windows Media Center.

U sustavu Windows Media Center možete odrediti koje mape na računalu ili na lokalnoj mreži sadrže digitalne multimedijske datoteke. Kada to učinite, te su vam datoteke dostupne u bibliotekama slika, videozapisa i glazbe u sustavu Windows Media Center. Ako dodate ili izbrišete digitalne multimedijske datoteke, biblioteke se automatski ažuriraju.

Da biste dodali mape koje sustav Windows Media Center pretražuje kada traži snimljeni TV program, pogledajte odjeljak Snimanje TV programa.

 1. Na početnom zaslonu pomaknite se do Zadataka, a zatim kliknite Postavke.

 2. Kliknite Postavljanje biblioteke.

 3. Kliknite Dodaj mapu za gledanje, a zatim Dalje.

 4. Ovisno o tome gdje ste pohranili digitalne multimedijske datoteke, kliknite jednu od mogućnosti u odjeljku Koje mape želite dodati?, a potom kliknite Dalje.

 5. Pronađite mape koje želite dodati te potvrdite okvir pored svake od njih.

 6. Kada označite sve odgovarajuće mape, kliknite Dalje, a potom Završi.

  Može proći nekoliko minuta prije no što se datoteke koje ste dodali pojave u bibliotekama.

 7. (Neobavezno) Da biste dodali digitalne multimedijske datoteke pohranjene na preslikanom mrežnom pogonu, kliknite Dodaj mape na ovo računalo umjesto Dodaj zajedničke mape s drugog računala u dijaloškom okviru Postavljanje biblioteke.

 8. (Neobavezno) Da biste dodali digitalne multimedijske datoteke na drugo računalo na koje je instaliran servisni paket 1 za sustav Windows XP (SP1) ili prethodna verzija servisnog paketa, računalo sa sustavom Windows Media Center mora biti dio iste radne grupe kao i to računalo.

Napomena

 • Sustav Windows Media Center omogućuje vam da jednostavno kopirate, snimate, pohranjujete i organizirate osobne glazbene zapise, videozapise, slike i snimljeni TV program. Poštujte prava drugih osoba na intelektualno vlasništvo te nemojte bez dozvole kopirati ni na drugi način koristiti materijale zaštićene zakonom o autorskim pravima. Materijali koji mogu biti zaštićeni zakonom o autorskim pravima obuhvaćaju dokumentaciju, grafiku, riječi pjesama, fotografije, isječke crteža, animirane sadržaje, filmske i videoisječke te zvuk i glazbu (kada je kodirana oblikom zapisa MP3).

  Neovlaštena upotreba materijala zaštićenih zakonom o autorskim pravima može predstavljati kršenje zakona o autorskim pravima u SAD-u i međunarodnih zakona o autorskim pravima te je kažnjiva prema građanskom i kaznenom zakonu. Kopiranje ili zajedničko korištenje materijala bez dozvole također je kršenje odredbi o korištenju, ugovora koji ste prihvatili kada ste instalirali sustav Windows Vista. Saznajte više o odredbama o korištenju ovdje.