Dodavanje filmskih naslova i zahvala u programu Windows Movie Maker

Uz pomoć programa Windows Movie Maker filmu možete dodati naslov, svoje ime, datum, zahvale i druge tekstove. Možda ćete, na primjer, željeti dodati naslove kojima ćete u radnju uvesti lik ili novu scenu.

Tekst naslova možete dodati na različita mjesta u filmu: na početku ili na kraju, prije ili poslije isječka, ili čak preko isječka. Naslov se prikazuje određeno vrijeme, sam na zaslonu ili preko isječka koji teče, potom nestaje, a videoisječak ili slika se nastavljaju.

Sljedeća slika prikazuje projekt s naslovom koji se pojavljuje prije videoisječka:

Slika početnog naslova na vremenskoj traci
Početni naslov na vremenskoj traci

Sljedeća slika prikazuje projekt s naslovom koji se pojavljuje preko videoisječka koji teče:

Slika naslova koji se pojavljuje preko isječka koji teče na vremenskoj traci
Naslov koji se pojavljuje preko isječka na vremenskoj traci

Sljedeća slika prikazuje projekt sa zahvalama koje se pojavljuju na kraju projekta:

Slika završnih zahvala na vremenskoj traci
Zahvale na vremenskoj traci
Pokaži sve

Dodavanje naslova ili zahvale

 1. Ako znate na kojem mjestu u filmu želite da se pojavi naslov ili zahvala, kliknite to mjesto na ploči scenarija/vremenskoj traci.

 2. Kliknite Alati, a potom Naslovi i zahvale.

 3. Kliknite vezu koja odgovara mjestu na koje želite dodati naslov ili zahvalu.

 4. U okvir Unesi tekst naslova unesite tekst za koji želite da se pojavi kao naslov ili zahvala.

  Nakon što unesete tekst, na zaslonu će se prikazati zadana animacija i oblik za naslov ili animaciju koje želite dodati.

 5. Da biste promijenili animaciju naslova, kliknite Promijeni animaciju naslova te odaberite animaciju naslova s popisa.

 6. Da biste promijenili font i boju naslova, kliknite Promijeni font i boju teksta, a zatim odaberite font, boju fonta, oblikovanje, boju podloge, prozirnost, veličinu fonta i položaj naslova po svom ukusu.

 7. Kliknite Dodaj naslov.

Uređivanje postojećeg naslova

 1. Na ploči scenarija/vremenskoj traci kliknite naslov koji želite urediti.

 2. Kliknite Uredi, a zatim Uredi naslov.

 3. Izvršite željene promjene, a potom kliknite Dodaj naslov.

Promjena trajanja naslova

 1. Da biste bili sigurni da se nalazite u prikazu vremenske trake, kliknite izbornik Prikaz, a zatim Vremenska traka.

 2. Odaberite naslov kojem želite promijeniti trajanje.

 3. Da biste produljili trajanje reprodukcije naslova, povucite krajnju ručicu za obrezivanje do kraja vremenske trake.

  Da biste skratili trajanje reprodukcije naslova, povucite početnu ručicu za obrezivanje do kraja vremenske trake.

Uklanjanje naslova

 1. Na ploči scenarija/vremenskoj traci kliknite naslov koji želite ukloniti iz filma.

 2. Kliknite Uredi, a zatim Ukloni.

Napomena:

 • Ručice za obrezivanje pojavljuju se u obliku crnih trokutića na početku i na kraju isječka. Pokazivač se pretvara u crvenu dvosmjernu strelicu kada ga držite iznad ručice za obrezivanje.