Dodavanje glazbe filmu

Glazba je odličan način stvaranja ugođaja na filmu, a dodavanje glazbe jednostavno je zahvaljujući programu Windows Movie Maker. Najprije pronađite glazbu koju želite dodati filmu i uvezite je u projekt. Nakon toga glazbu dodajte vremenskoj traci na audio/glazbenom zapisu te je uredite da biste postigli željeni efekt.

  1. Kliknite Datoteka, a zatim Uvezi medijske stavke.

  2. Potražite datoteku koju želite dodati te je kliknite. Audiodatoteke sa sljedećim nastavcima možete uvesti u program Windows Movie Maker: .aif, .aifc, .aiff, .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav i .wma.

  3. Kliknite Uvezi.

  4. Povucite glazbenu datoteku do audio/glazbenog zapisa na vremenskoj traci.

  5. Pomoću monitora za pretpregled pogledajte popratni videozapis, a zatim po potrebi povucite audiozapis desno ili lijevo da biste bolje sinkronizirali audio i videozapis. Kada kliknete audiodatoteku, pokazivač poprima oblik šake, što znači da je možete pomaknuti.

Savjeti

  • Da biste brzo prilagodili glasnoću audioisječka na audio/glazbenom zapisu, desnom tipkom miša kliknite isječak, a zatim Glasnoća. Glasnoću prilagodite klizačem.

  • U programu Windows Movie Maker audio/glazbenom zapisu možete dodati i glazbu te naraciju. Istovremeno možete na objavljenom filmu reproducirati i jedno i drugo. Audiorazinu možete zatim prilagoditi da biste odredili koji će audiozapis u filmu biti veće glasnoće.