Dodavanje i uklanjanje računa u programu Windows Mail

Pomoću programa Windows Mail možete postaviti nekoliko vrsta računa. Možete postaviti samo jedan osobni račun e-pošte ili pak dodati i račun e-pošte za posao i neke interesne grupe. Windows Mail čini upravljanje višestrukim računima jednostavnim jer svaki račun smješta u vlastitu mapu.

Windows Mail podržava tri vrste računa: za poštu, interesne grupe i imeničke servise. Imenički servisi internetski su adresari koje obično nude organizacije kao što su fakulteti i tvrtke.

Prije nego dodate račun, provjerite imate li podatke za prijavu na poslužitelj za svoj račun e-pošte. Detalje o podacima koji vam trebaju za postavljanje računa potražite u odjeljku Gdje pronaći podatke o računu e-pošte.

Pokaži sve

Dodavanje računa u programu Windows Mail

  1. Da biste otvorili program Windows Mail, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, a potom Windows Mail.

  2. Kliknite izbornik Alati, a zatim Računi.

  3. Kliknite Dodaj, odaberite vrstu računa koji želite dodati, zatim kliknite Dalje, a potom slijedite upute.

    Dodatne informacije potražite u odjeljku Windows Mail: postavljanje računa od početka do kraja.

Uklanjanje računa u programu Windows Mail

  1. Da biste otvorili program Windows Mail, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, a potom Windows Mail.

  2. Kliknite izbornik Alati, a zatim Računi.

  3. Kliknite račun koji želite ukloniti, a zatim Ukloni.