Dodavanje prijelaza i efekata slikama i videozapisima u programu Windows Movie Maker

Filmove možete poboljšati dodavanjem prijelaza ili efekata.

Prijelazi

Prijelazi upravljaju načinom na koji se izmjenjuju videosječci ili slike u filmu. Prijelaz možete dodati na ploči scenarija/vremenskoj traci između dvije slike, dva videoisječka ili dva naslova, i to u bilo kojoj kombinaciji. Vrijeme trajanja prijelaza možete izmijeniti, ali ne može biti duži od trajanja kraćeg od dva spojena isječka. Prijelazi koje možete dodati jesu postupno uklanjanje zamračenja zaslona, pojava idućeg isječka horizontalnim klizanjem prethodnog ili prividno razbijanje isječka kojim se otkriva idući.

Svi prijelazi koje dodate pojavljuju se na zapisu Prijelazi. Da biste vidjeli taj zapis, morate proširiti videozapis. Trajanje prijelaza određeno je duljinom preklapanja dva isječka. Na sljedećoj slici prikazan je projekt na ploči scenarija s prijelazom:

Slika prijelaza na ploči scenarija
Prijelaz na ploči scenarija

Na sljedećoj slici prikazan je projekt na vremenskoj traci s prijelazom:

Slika prijelaza na vremenskoj traci
Prijelaz na vremenskoj traci
Pokaži sve

Dodavanje prijelaza

 1. Na ploči scenarija/vremenskoj traci kliknite drugi od dva videoisječka, dva naslova ili dvije slike između kojih želite dodati prijelaz.

 2. Kliknite Alati, a potom Prijelazi.

 3. U oknu Sadržaj kliknite prijelaz koji želite dodati. Možete kliknuti Reproduciraj ispod monitora da biste pretpregledali dodani prijelaz.

 4. Kliknite Isječak, a zatim Dodaj vremenskoj traci ili Dodaj ploči scenarija.

Napomene

 • Prijelaz možete dodati i tako da ga povučete do vremenske trake te ondje ubacite između dva isječka na videozapisu. Drugi način, ako ste u prikazu ploče scenarija, jest da prijelaz povučete do ćelije prijelaza između dva videoisječka ili dvije slike.

 • Ako ste računalo nadogradili sa sustava Windows XP  na Windows Vista, dodatni prijelazi i efekti koje ste prethodno preuzeli i instalirali neće vam biti dostupni u novoj verziji programa Windows Movie Maker.

Promjena trajanja prijelaza

 • Na prijelaznom zapisu vremenske trake povucite početak prijelaza do početka ili kraja vremenske trake, ovisno o tome želite li kraći ili dulji prijelaz.

Napomena:

 • Da biste vidjeli zapis Prijelaz vremenske trake, proširite videozapis.

Promjena zadanog trajanja prijelaza

 1. Kliknite Alati, zatim Mogućnosti, a potom karticu Dodatno.

 2. Unesite željenu duljinu (u sekundama) zadane reprodukcije prijelaza nakon što ga dodate na ploču scenarija/vremensku traku.

Uklanjanje prijelaza

 1. Učinite jedno od sljedećega:

  • Na ploči scenarija kliknite ćeliju prijelaza koja sadrži prijelaz koji želite ukloniti.

  • Na vremenskoj traci na zapisu Prijelaz kliknite prijelaz koji želite ukloniti.

 2. Kliknite Uredi, a zatim Ukloni.

Efekti

Funkcija Efekti omogućuje vam da u filmu primijenite posebne efekte. Možda, na primjer, želite da videozapis koji ste uvezli izgleda kao starinski film. Videozapisu, slici ili naslovu možete dodati jedan od efekata starog filma kako bi videozapis tog isječka bio nalik starinskom filmu.

Na sljedećoj slici prikazan je projekt na ploči scenarija s efektom:

Slika efekta na ploči scenarija
Efekt na ploči scenarija

Na sljedećoj slici prikazan je projekt na vremenskoj traci s efektom:

Slika efekta na vremenskoj traci
Efekt na vremenskoj traci
Pokaži sve

Dodavanje efekta

 1. Na ploči scenarija/vremenskoj traci odaberite videoisječak, sliku ili naslov kojem želite dodati efekt.

 2. Kliknite Alati, a potom kliknite Efekti.

 3. U oknu Sadržaj kliknite efekt koji želite dodati. Možete kliknuti Reproduciraj, koji se nalaze ispod monitora za pretpregled da biste pretpregledali dodani efekt.

 4. Kliknite Isječak, a zatim Dodaj na vremensku traku ili Dodaj na ploču scenarija.

Napomene

 • Efekte možete dodati i tako da ih povučete iz okna Sadržaj te ubacite na sliku ili videoisječak na videozapisu na vremenskoj traci, odnosno u ćeliju efekta videoisječka ili na sliku na ploči scenarija.

 • U prikazu minijature u oknu Sadržaj mogu se vidjeti primjeri različitih efekata.

 • Ako ste računalo nadogradili sa sustava Windows XP na Windows Vista, dodatni prijelazi i efekti koje ste prethodno preuzeli i instalirali neće vam biti dostupni u novoj verziji programa Windows Movie Maker.

Promjena efekata

 1. Na videozapisu na vremenskoj traci ili ploči scenarija kliknite videoisječak, sliku ili naslov na kojem su primijenjeni efekti koje želite izmijeniti.

 2. Kliknite Isječak, pokažite na Video, a zatim kliknite Efekti.

 3. Učinite jedno od sljedećega:

  • Da biste uklonili efekt, na području Prikazani efekti kliknite efekt, a zatim kliknite Ukloni. Ponovite postupak koliko god je puta potrebno.

  • Da biste dodali efekt, na području Dostupni efekti kliknite efekt koji želite dodati, a zatim kliknite Dodaj. Ponovite postupak koliko god je puta potrebno.

Savjeti

 • Ako dodajete više efekata, možete izmijeniti redoslijed kojim se pojavljuju klikom na gumbe Pomakni gore ili Pomakni dolje.

 • Da biste brzo dodali efekt, povucite ga do videoisječka, slike ili naslova na ploči scenarija/vremenskoj traci.

 • Ako isti efekt jednome isječku dodate više puta, efekt će se primijeniti onoliko puta koliko ste ga dodali. Ako, na primjer, istom videoisječku dvaput dodate efekt Ubrzaj, Dvostruko, isječak će se reproducirati četiri puta brže od izvornog isječka.

 • Efekt možete ukloniti i tako da na ploči scenarija odaberete ćeliju efekta koja sadrži efekt koji želite ukloniti, a zatim pritisnete tipku DELETE.