Provjera novopristiglih poruka e‑pošte

Možete zakazati automatsku provjeru novopristigle e‑pošte u programu Windows Mail ili pak provjeru vršiti ručno. Ručna provjera korisna je ako ne želite čekati na sljedeću zakazanu provjeru novopristigle pošte ili ako koristite modemsku vezu za povezivanje s Internetom i ne želite da se Windows Mail povezuje automatski.

Pokaži sve

Automatska provjera novopristiglih poruka e‑pošte

  1. Da biste otvorili program Windows Mail, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, a potom Windows Mail.

  2. Kliknite izbornik Alati, a zatim Mogućnosti.

  3. Kliknite karticu Općenito, a zatim potvrdite okvir Provjera novopristiglih poruka svakih X minuta.

  4. Da biste promijenili razdoblje nakon kojega Windows Mail vrši provjeru novopristiglih poruka, unesite broj između 1 i 480 u okvir Provjera novopristiglih poruka svakih X minuta.

Ručna provjera novopristiglih poruka e‑pošte

  1. Da biste otvorili program Windows Mail, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, a potom Windows Mail.

  2. Kliknite izbornik Alati, pokažite na Slanje i primanje, a zatim kliknite Pošalji i primi sve.

    Windows Mail će poslati svu e‑poštu iz mape Izlazna pošta i preuzeti novu e‑poštu.

Savjeti

  • Da biste provjerili novopristiglu e‑poštu bez slanja pošte iz mape Izlazna pošta, kliknite izbornik Alati, pokažite na Slanje i primanje, a zatim kliknite Primi sve.

  • Da biste onemogućili automatsko preuzimanje nove e‑pošte, kliknite izbornik Alati, zatim Mogućnosti, a potom, na kartici Općenito, poništite potvrdni okvir Provjera novopristiglih poruka svakih X minuta.