Ovaj članak pomoći će vam da dobijete željene rezultate ispisa — od odabira onog što želite ispisati, preko raspoloživih mogućnosti ispisa dokumenata do odabira pisača. Mogućnosti ispisa koje imate na raspolaganju ovise o pisaču i programu koji koristite.

Odabir ispisanog sadržaja

Prije nego posao ispisa pošaljete na pisač, odlučite želite li ispisati samo dio ili cijeli dokument odnosno web-stranicu. Savjetujemo vam da prije slanja na pisač stvorite, na primjer, bilješku o stranicama koje ćete ispisati ili da odaberete dio dokumenta. Evo osnovnih zadataka prilikom ispisa koje valja razmotriti:

  • Da biste ispisali dio dokumenta ili datoteke, zabilježite brojeve stranica koje želite ispisati.

  • Da biste ispisali dio stranice ili web-stranice, odaberite željeni sadržaj prije ispisa.

  • Da biste ispisali određenu stranicu, prije odabira mogućnosti ispisa dokumenta kliknite negdje na njoj . Stranica koju ste kliknuli postaje trenutna stranica i možete je ispisati odabirom te mogućnosti u dijaloškom okviru Ispis.

Nakon što odlučite što ćete ispisati, odaberite izgled ispisanih primjeraka, a zatim odaberite pisač.

Odabir izgleda ispisanih primjeraka

Da biste odabrali mogućnosti ispisa, otvorite dokument, datoteku ili sliku koju želite ispisati. Većina je postavki ispisa smještena u dijaloškom okviru Ispis, kojem možete pristupiti iz programa putem izbornika Datoteka. Dostupne postavke ovise o programu i pisaču koji se koristi.

Dijaloški okvir Ispis u programu WordPad
Dijaloški okvir Ispis u WordPadu

Da biste pristupili nekim mogućnostima, možda morate kliknuti vezu "Mogućnosti" ili "Napredne mogućnosti" odnosno karticu unutar dijaloškog okvira Ispis. Dodatne informacije o mogućnostima ispisa za neki program potražite u uputama uz taj program.

Mogućnosti ispisa određene su svojstvima pisača koja se nazivaju postavke pisača, a mogu obuhvaćati obostrani ispis, stranice za razdvajanje, slaganje za uvez te mogućnosti odabira kvalitete boja i slike. Slično kao u programima, mogućnosti ispisa prikazuju se u dijaloškom okviru Ispis. Potražite gumbe s nazivima "Postavke" ili "Svojstva". Postavke možete izabrati prilikom svakog ispisa dokumenta ili postaviti zadane vrijednosti za ispis svih dokumenata koje ćete poslati na pisač.

Postavljanje zadanih postavki pisača

  1. Pisači se otvaraju klikom gumb StartSlika gumba Start, potom Upravljačka ploča, zatim Hardver i zvuk, a potom Pisači.

  2. Denom tipkom miša kliknite pisač koji želite koristiti, a zatim kliknite Postavke ispisa.

  3. Odaberite zadane postavke koje želite koristiti pri sljedećem ispisu, a zatim klikniteU redu.

Korištenje pretpregleda ispisa

Da biste vidjeli kako će dokument izgledati prije nego ga ispišete, otvorite dokument u programu koji nudi mogućnost pretpregleda ispisa. U programima se mogućnost Pretpregled ispisa obično nalazi na izborniku Datoteka. Trebali biste imati mogućnost pretpregleda svake stranice dokumenta. U nekim programima možete odabrati mogućnosti ispisa iz pretpregleda, a zatim ispisivati izravno iz njega. U ostalima morate zatvoriti pretpregled, promijeniti postavke dokumenta ili pisača, a zatim možete ispisivati.

Slika dokumenta u pretpregledu ispisa u programu WordPad
Pretpregled ispisa u programu WordPad

Ako izgled dokumenta u pretpregledu ili nakon ispisa nije kakav ste očekivali, uredite dokument ili promijenite mogućnosti ispisa. Ako se, na primjer, na ispisanoj stranici nalazi samo dio dokumenta, smanjite veličinu fonta ili margina odnosno promijenite izgled stranice pa tek onda ponovo ispišite dokument.

Ispis kopija ili ispis u datoteku

Ako ste sigurni što će se ispisati, na raspolaganju vam je ispis kopija ili ispis u datoteku.

Ispis kopije. Ako ste nabavili pisač, priključili ga na računalo ili instalirali na mrežu, dobro je znati koje mogućnosti nudi. Vjerojatno već znate, na primjer, ispisuje li tintom u boji, crnom tintom ili objema. Možda znate i koje sve veličine papira možete koristiti te možete li ispisane stranice slagati za uvez redom kojim se ispisuju. Slijede osnovne značajke koje je jednostavno provjeriti pregledom pisača.

Da biste ustanovili stoje li vam na raspolaganju značajke kao što su vodeni žig, stranice za razdvajanje i mogućnosti kontrole slike kao što su razlučivost i kontrast, proučite upute dobivene uz pisač ili se obratite osobi koja je instalirala pisač na računalo ili mrežu.

Ako ste na računalo dodali nekoliko pisača, kada budete htjeli ispisati dokument ili datoteku, automatski će se odabrati zadani pisač. Ovisno o vrsti dokumenata i načinu na koji najčešće ispisujete, svaki put možete odabrati novi pisač ili promijeniti zadani pisač. Dodatne informacije potražite u odjeljku Promjena zadanog pisača.

Napomena

  • Ako ispisujete osobne ili povjerljive podatke, preporučuje se odabir pisača za koji je potrebno upisati lozinku da bi se omogućio ispis dokumenta. Informacije o sigurnosnim značajkama pisača potražite u uputama dobivenima uz njega.

Ispis u datoteku. Windows nudi dva dodatna upravljačka programa za pisače koji se nalaze na upravljačkoj ploči ili u vašim programima. Takvi pisači dopuštaju ispis u datoteku umjesto na papir. U datoteku možete ispisivati kada želite poslati, zajednički koristiti ili objaviti dokument te kada ga ispisujete s drugog računala ili na pisaču za profesionalni ispis.

Ispis u datoteku praktičan je ako posao ispisa želite poslati na pisač za profesionalni ispis, umreženo računalo ili neko drugo računalo, ako želite imati nadzor nad tim kako će se dokument pojaviti na ispisu ili pak ako dokumentu želite dodati sigurnosne značajke prije slanja ili zajedničkog korištenja s drugima. Dodatne informacije o pisačima koje obuhvaća Windows potražite u sljedećim temama pomoći:

Mnoge mogućnosti ispisa ovise o pisaču. Kad odaberete neki pisač, možete odabrati i dodatne mogućnosti za ispis dokumenta.

Najčešće mogućnosti ispisa

U ovoj se tablici nalazi opis najčešćih mogućnosti ispisa. Način primjene pojedine mogućnosti može se razlikovati ovisno o izdavaču softvera i proizvođaču pisača.

Postavka ispisa
Opis

Obostrani ispis

Mogućnost koja se naziva i dupleks ili dvostrani ispis dopušta ispis na obje strane lista papira, neovisno o usmjerenju i izvoru papira.

Usmjerenje

Mogućnost koja se naziva i izgled papira dopušta postavljanje sadržaja na okomito ili vodoravno postavljen list papira, ovisno o načinu na koji ga želite gledati.

Raspon stranica

Uz ispis svih stranica u dokumentu, postoje četiri mogućnosti za odabir stranica koje želite ispisati. Da biste odabrali pojedine stranice ili slijed stranica, koji se naziva raspon, upišite brojeve stranica odvojene zarezima ili crticama. Ako, na primjer, upišete 1,4,5-7, ispisat će se samo stranice 1 i 4 te stranice od 5 do 7.

Mogućnošću Odabir ispisat će se samo tekst ili grafika koji su odabrani u dokumentu. Mogućnošću Trenutna ili Trenutna stranica ispisat će se samo stranica prikazana u trenutku kada odaberete ispis dokumenta.

Slaganje za uvez

Ako pisač ima mogućnost slaganja stranica za uvez odmah po ispisu, ona se obično nalazi u naprednim postavkama ispisa. Slaganje za uvez moguće je odabrati kao zadanu mogućnost. Da biste saznali kako, proučite upute dobivene uz pisač.

Veličina papira (veličina lista)

Ako pisač ima više pretinaca za papir ili ako može ispisivati na različite veličine papira uz pomoć samo jednog pretinca, često možete odabrati veličinu papira.

Nakon odabira veličine papira, a prije ispisa, provjerite jeste li pretinac za papir napunili odgovarajućim papirom, a zatim ispišite dokument. Ako pisač može raditi s nekoliko pretinaca za papir, savjetujemo vam da odaberete mogućnost izlaza ili izvora papira.

Izlaz ili izvor papira

Mogućnost koja se naziva i izlazno odredište ili pretinac za papir dopušta određivanje pretinca za papir koji će pisač koristiti. Mnogi pisači dopuštaju pohranu određenih veličina, boja i vrsta papira u pojedine pretince.

U jedan pretinac možete, na primjer, pohraniti prilagođene tiskanice, papir s vodenim žigom ili memorandumom, a drugi napuniti praznim listovima iste veličine. Ako, na primjer, za ispis želite upotrijebiti tiskanicu, odaberite izvor papira ili pretinac koji sadrži takvu vrstu papira.