Postavke upravljanja bojama: najčešća pitanja

Ovdje ćete naći odgovore na neka uobičajena pitanja o upravljanju bojama. Dodatne informacije o upravljanju bojama dostupne su i na web-mjestu Microsoft Image Color Management.

Pokaži sve

Što je upravljanje bojama?

Upravljanje bojama sustav je koji osigurava adekvatan prikaz sadržaja u boji na računalu — uključujući i uređaje kao što su zaslon i pisač.

Zašto je potrebno upravljanje bojama?

Različite vrste uređaja obično imaju različite mogućnosti i karakteristike prikaza boja. Zasloni, primjerice, ne mogu prikazati isti skup boja koji pisač može ispisati. Razlog tomu je što svaki uređaj stvara sadržaj u boji putem bitno različitih procesa. Skeneri i fotoaparati također imaju različite karakteristike prikaza boja. Čak i različiti programi ponekad različito tumače i obrađuju boje. Ako ne postoji jedinstven sustav upravljanja bojama, ista slika može izgledati različito na svakom od tih uređaja. Prikaz sadržaja u boji ovisi i o uvjetima u kojima gledate sadržaj (primjerice, o osvjetljenju prostora). Razlog tomu je različito prilagođavanje ljudskog oka na različite uvjete, čak i ako se gleda ista slika.

Upravljanje bojama održava veze unutar sadržaja u boji, što rezultira prihvatljivim prikazom sadržaja na uređajima s različitim sposobnostima prikaza boja te u različitim uvjetima gledanja. Da bi se to postiglo, nužno je da sustavi upravljanja bojama nadziru veze između karakteristika uređaja i uvjeta gledanja da bi rezultati bili zadovoljavajući.

Što su profili boja?

Profil boja jest datoteka koja opisuje karakteristike boja određenog uređaja dok se nalazi u određenom stanju. Profili mogu sadržavati i dodatne informacije koje određuju uvjete gledanja ili metode preslikavanja gamuta. Profili boja i sustav upravljanja bojama na računalu osiguravaju prihvatljiv prikaz sadržaja u boji, bez obzira na kojem uređaju ili u kojim uvjetima gledate sadržaj. Kada računalu dodate nov uređaj, profil boja za taj uređaj obično se instalira automatski.

Što je prostor boja?

Prostor boja trodimenzionalni je model u kojem su nijansa, vrijednost i kromatske osobine boja grafički prikazane da bi se predočile sposobnosti uređaja da prikazuje boje.

Kada promijeniti postavke upravljanja bojama?

Budući da zadane postavke upravljanja bojama obično daju zadovoljavajući rezultat, promijenite te postavke samo ako ne zadovoljavaju neke vaše posebne potrebe. Ove su mogućnosti stoga načelno namijenjene onima koji su iskusni u upravljanju bojama.

Ako želite učiniti nešto od sljedećeg, vjerojatno bi bilo dobro promijeniti postavke upravljanja bojama:

 • Dodati ili ukloniti profil boje.

 • Jednom od svojih uređaja pridružiti drugi profil boja.

 • Promijeniti zadani profil boja na jednom od uređaja.

 • Promijeniti zadani cilj renderiranja ili zadani prostor boja.

Gdje je moguće promijeniti postavke upravljanja bojama na računalu?

Postavke upravljanja bojama na računalu promijenite pomoću upravljanja bojama na upravljačkoj ploči.

 • Da biste otvorili upravljanje bojama, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Upravljačka ploča, pa Hardver i zvuk te Upravljanje bojama.

Kako dodati profil boje jednom od uređaja?

Profili boja obično se automatski dodaju pri instaliranju novih uređaja. Profile boja moguće je dodavati i pomoću alata za upravljanje bojama, kao što su uređaji za kalibriranje zaslona. Stoga profili za vaš uređaj vjerojatno već postoje. Da biste ipak instalirali novi profil, slijedite ove korake:

 1. Da biste otvorili upravljanje bojama, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Upravljačka ploča, pa Hardver i zvuk te Upravljanje bojama.

 2. Kliknite karticu Profili, a zatim Dodaj.

 3. Odaberite novi profil boja, a zatim kliknite Otvori. Nužna dozvola administratora Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, učinite to.

Zašto uređaju treba više profila boja?

Profil boja predstavlja karakteristike boja određenog uređaja u određenom stanju. Svaka promjena koja bi rezultirala promjenom prikaza boja tog uređaja mogla bi zahtijevati posebni profil. Profile je moguće optimizirati za različite vrste projekata. Pisač tako može imati više profila, primjerice za različite vrste papira ili tinte.

Što je WCS?

WCS, kratica za Windows Color System (sustav boja sustava Windows), napredan je sustav upravljanja bojama ugrađen u najnovije verzije sustava Windows. WCS podržava ICC-ovo (International Color Consortium, Međunarodni konzorcij za boje) upravljanje bojama utemeljeno na profilima, no ima i dodatne mogućnosti koje postojeći ICC sustavi upravljanja bojama nemaju.

Zašto postavke upravljanja bojama sadrže unose za i WCS i za ICC profile?

Sustav Windows i dalje podržava i WCS i ICC profile da bi vam omogućio najširi izbor mogućnosti za prilagodbu postavki upravljanja bojama i radnog tijeka boja.

Kako izabrati profil koji će biti pridružen uređaju?

Ako ste instalirali više profila za neki uređaj, odredite koji ćete koristiti za određeni projekt. Da biste to učinili:

 1. Da biste otvorili upravljanje bojama, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Upravljačka ploča, pa Hardver i zvuk te Upravljanje bojama.

 2. Kliknite karticu Uređaji, a zatim profil koji želite koristiti.

  Da biste taj profil definirali kao zadani profil za taj uređaj, kliknite Postavi kao zadano.

Napomena

 • Program za crtanje ili grafičko uređivanje također bi vam mogao omogućiti odabir profila boja. Promjena profila u programu obično utječe samo na taj program. Zadani se profili u upravljanju bojama koriste ako u nekom drugom programu nije načinjen neki poseban odabir.

Na kartici Dodatno u upravljanju bojama vidljiva je postavka za "zadani cilj renderiranja". Što je cilj renderiranja i je li ikada potrebno mijenjati njegovu zadanu postavku?

Cilj renderiranja određuje način prikaza boja pri prebacivanju s jednog uređaja (dakle, jednog prostora boja) na drugi. Cilj renderiranja shvatite kao stil prikaza boja; to je pristup koji sustav Windows koristi da bi odabrao ispravne boje kada prikazuje ili ispisuje sadržaj.

Ako vaš program ne navodi vlastiti cilj renderiranja, možete odrediti zadani cilj renderiranja koji će se koristiti. Postoje četiri uobičajena cilja renderiranja koji obuhvaćaju najčešće namjene. Ovisno o cilju renderiranja prikaz slike malo će se razlikovati, budući da će sustav Windows koristiti različit raspon dostupnih boja da bi je prikazao. Obično se koriste ova četiri cilja renderiranja:

Cilj renderiranja Uobičajena namjena
Cilj renderiranja

Perceptualni (fotografije)

Uobičajena namjena

Najbolje koristiti za fotografije. Kada se boje pretvaraju iz prostora boja jednog uređaja u prostor boja drugog, održava se veza između boja.

Cilj renderiranja

Relativni kolorimetrijski (crteži)

Uobičajena namjena

Najbolje koristiti kada je potrebno naći točan ekvivalent nekolicini boja, primjerice pri renderiranju logotipa. To je i najbolji izbor za posljednju razinu transformacije u pretpregledima ispisa. Boje koje se nalaze u dopuštenom prostoru boja oba uređaja se ne mijenjaju, no druge se boje mogu promijeniti, što rezultira komprimiranim tonom boja. Relativni kolorimetrijski cilj renderiranja preslikat će bijelu boju iz prostora boja izvorišnog uređaja u prostor boja odredišnog uređaja.

Cilj renderiranja

Apsolutni kolorimetrijski (simulira papir)

Uobičajena namjena

Najbolje koristiti na posljednjoj razini transformacije kada se izrađuju otisci stranice kojima želite prikazati boju papira u konačnom proizvodu. Apsolutni kolorimetrijski cilj razlikuje se od relativnog po tome što se bijela boja iz izvorišnog prostora boja uređaja ne preslikava u bijelu boju u odredišnom prostoru boja.

Cilj renderiranja

Zasićenje (grafikoni i dijagrami)

Uobičajena namjena

Najbolje koristiti za izradu poslovnih grafičkih prikaza kod kojih su živopisne boje važnije od realističnosti, primjerice za poslovne grafove i dijagrame. Kada se boje pretvaraju iz prostora boja jednog uređaja u prostor boja drugog, održava se relativna nijansa boja, no boje se mogu pomaknuti.

Napomena

 • Kartica Dodatno omogućuje vam i da odredite preslikavanje između WCS profila modela preslikavanja gamuta i četiri uobičajena cilja renderiranja. Načelno, ta preslikavanja cilja renderiranja promijenite samo ako ste instalirali dodatne metode za preslikavanje gamuta koje je proizvela treća strana te ih želite koristiti umjesto zadanog WCS preslikavanja gamuta. Većina korisnika neće nikada morati mijenjati te postavke.