Pretvorba datoteka prije sinkronizacije u programu Windows Media Player: najčešća pitanja

Ovdje ćete naći odgovore na neka uobičajena pitanja o pretvorbi datoteka prije sinkronizacije u programu Windows Media Player. Ako ovdje nema vašeg pitanja, pogledajte Najčešća pitanja vezana uz Windows Media Player na Internetu.

Pokaži sve

Moraju li se datoteke uvijek pretvarati prije sinkronizacije?

Ne. Pretvorba se provodi samo ako uređaj zahtijeva pretvorbu datoteka da bi se postigla kvaliteta i/ili oblik optimiziran za reproduciranje na uređaju. Pretvorba ne utječe na izvornu datoteku.

Može li se pretvorba isključiti?

Pretvorba se može isključiti na starijim uređajima. To nije moguće na uređajima koji podržavaju Media Transfer Protocol (MTP) jer MTP uređaj točno javlja programu Player je li potrebna pretvorba da bi se datoteke mogle reproducirati na uređaju. Ako imate uređaj na kojem je moguće isključiti pretvorbu, imajte na umu da on onda možda neće moći reproducirati datoteke ili će neočekivano reagirati ako sinkronizirate datoteke koje nadmašuju mogućnosti uređaja. Zbog toga je uglavnom dobro dopustiti pretvorbu datoteka prije sinkronizacije. Ako želite isključiti pretvorbu na uređaju koji to podržava, učinite sljedeće:

 1. Kliknite strelicu ispod kartice Sinkronizacija, pokažite na uređaj, a zatim kliknite Dodatne mogućnosti.

 2. Prikazat će se dijaloški okvir sa svojstvima uređaja. Kliknite karticu Kvaliteta, a zatim poništite okvir Konvertirajte glazbu, slike, videozapise i TV programe prema postavkama uređaja.

Može li se odabrati kvaliteta datoteka za pretvorbu?

Da. Preporučuje se dopustiti da program Player automatski odabere razinu kvalitete, čime se osigurava da će uređaj moći reproducirati datoteke. Ako datoteke s uređajem želite sinkronizirati s višom kvalitetom, prije toga provjerite dokumentaciju uređaja da biste doznali koju razinu kvalitete podržava. Imajte na umu da ako sinkronizirate datoteku ispod navedene razine kvalitete, datoteka će se sinkronizirati na postojećoj razini kvalitete (razina kvalitete neće se poboljšati). Za prilagodbu razine kvalitete pretvorenih datoteka učinite sljedeće:

 1. Kliknite strelicu ispod kartice Sinkronizacija, pokažite na uređaj, a zatim kliknite Dodatne mogućnosti.

 2. Prikazat će se dijaloški okvir sa svojstvima uređaja. Kliknite karticu Kvaliteta, a zatim odaberite željene postavke kvalitete za glazbu i videozapise. (Nije moguće navesti postavku kvalitete za pretvorbu slika.) Stvarna brzina prijenosa datoteke možda će se malo razlikovati od one koju ste odabrali.

Na sljedeći način možete postaviti Player da koristi dodatnu procesorsku snagu za povećanje kvalitete pretvorenih videodatoteka:

 1. Kliknite strelicu ispod kartice Sinkronizacija, a zatim Dodatne mogućnosti.

 2. Kliknite Napredno.

 3. U dijaloškom okviru Mogućnosti pretvorbe datoteka potvrdite okvir Prilikom pretvorbe videa daj prednost kvaliteti pred brzinom (produljuje vrijeme pretvorbe).

Može li se vrijeme potrebno za pretvorbu ikako skratiti?

Da. Ako ste uređaj postavili za automatsko sinkroniziranje, možete uključiti pretvorbu u pozadini. Time će se datoteke koje je potrebno pretvoriti prije sinkronizacije pretvoriti u pozadini, a time se skraćuje vrijeme potrebno za sinkronizaciju. Pretvorba u pozadini za videodatoteke po zadanim se postavkama isključuje. Da biste uključili pretvorbu u pozadini za audiodatoteke, učinite sljedeće:

 1. Kliknite strelicu ispod kartice Sinkronizacija, a zatim Dodatne mogućnosti.

 2. Kliknite Napredno.

 3. U dijaloškom okviru Mogućnosti pretvorbe datoteka potvrdite okvir Dopusti pretvaranje zvučnih datoteka u pozadini.

Nakon što je uključite, pretvorba u pozadini pokrenut će se kada se dogodi sljedeće:

 • Player je pokrenut, a računalo nije aktivno (nema unosa mišem ni tipkovnicom) 10 minuta.

 • Uređaj nije povezan s računalom. (Ako je uređaj povezan, Player će pretvoriti i sinkronizirati datoteke.)

 • Računalo je spojeno s izvorom napajanja (a ne radi na bateriju).

Nakon početka pretvorbe možete ponovo koristiti računalo. Player mora biti pokrenut tijekom cijele pretvorbe, ali možete ga minimizirati na programsku traku sustava Windows. Proces pretvorbe izvodi se s prioritetom stanja pripravnosti, što znači da pretvorba koristi sav neiskorišteni kapacitet procesora, ali ne utječe na korištenje računala. Pretvorba će se prekinuti kada dođe do sljedećega:

 • Sve su datoteke pretvorene.

 • Izađete iz programa Player.

 • Mapa koja pohranjuje pretvorene datoteke dosegne navedeni prostor na disku.

 • Računalo počne koristiti bateriju (pretvorba će se nastaviti nakon što računalo ponovo uključite u struju).