Obrezivanje slike

Ako niste zadovoljni kompozicijom slike snimljene fotoaparatom, obrežite je pomoću programa Windows Photo Gallery da biste joj popravili kompoziciju ili da biste uvećali određene elemente prizora.

 1. Da biste otvorili Windows Photo Gallery, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, a potom Windows Photo Gallery.

 2. Odaberite sliku koju želite popraviti, a zatim na alatnoj traci kliknite Popravi.

 3. Kliknite Obreži sliku.

 4. Učinite nešto od ovog:

  • Da biste izmijenili proporcije slike, na popisu kliknite određene proporcije ispisa. Ako slika koju ispisujete ne mora stati u okvir standardne veličine, kliknite Prilagođeno i postavite željene proporcije ili kliknite Izvorno da biste zadržali proporcije izvorne slike.

  • Da biste povećali ili smanjili sliku, kliknite bilo koji kut okvira za obrezivanje, a zatim ga povucite. Ako ste odabrali veličinu ispisa, okvir za obrezivanje zadržat će proporcije veličine ispisa prilikom smanjivanja ili uvećavanja. Ako ste kliknuli Prilagođeno, možete postaviti bilo koju visinu i širinu. Ako ste kliknuli Prilagođeno, ali želite zadržati proporcije, pritisnite i držite tipku SHIFT dok povlačite kut okvira za obrezivanje.

  • Da biste promijenili kompoziciju slike, povlačite okvir za obrezivanje unutar slike.

  • Da biste zakrenuli okvir za obrezivanje i obrezali sliku vodoravno ili okomito, kliknite Zakreni okvir.

 5. Kliknite Primijeni.