Sprečavanje izvršavanja podataka: najčešća pitanja

Ovdje ćete naći odgovore na neka uobičajena pitanja o sprečavanju izvršavanja podataka (Data Execution Prevention, DEP).

Pokaži sve

Što je DEP?

DEP je sigurnosna značajka koja pomaže spriječiti štetu na računalu uzrokovanu virusima i drugim sigurnosnim prijetnjama. DEP doprinosi zaštiti računala prateći rad programa i pazeći da oni koriste sistemsku memoriju na siguran način. Ako program pokuša pokrenuti (ili izvršiti) kôd iz memorije na nepravilan način, DEP zatvara program.

Koje programe DEP prati?

DEP automatski prati ključne programe i servise sustava Windows. Zaštitu možete povećati zadajući DEP-u da prati sve programe. Da biste povećali zaštitu pomoću DEP-a, proučite odjeljak Promjena postavki sprečavanja izvršavanja podataka.

Je li sigurno ponovo pokrenuti program ako ga je DEP zatvorio?

Da, ali samo ako ostavite DEP uključen za taj program tako da Windows može nastaviti otkrivati pokušaje izvršavanja koda iz zaštićene memorije i tako doprinijeti sprečavanju napada.

Ako DEP stalno zatvara isti program, je li računalo napadnuto?

Ako koristite preporučene sigurnosne postavke i protuvirusni softver nije otkrio prijetnju, računalo najvjerojatnije nije napadnuto. U tom slučaju, program možda ne radi pravilno dok je DEP uključen. Provjerite postoji li verzija programa kompatibilna s DEP-om ili ažuriranje izdavača softvera prije nego promijenite neku od postavki DEP-a.

Kako spriječiti da DEP zatvara pouzdan program?

Prvo, provjerite na web-mjestu izdavača softvera je li dostupna verzija programa kompatibilna s DEP-om. Ako izdavač nije izdao ažuriranu verziju programa kompatibilnu s DEP-om, možete isključiti DEP za zatvoreni program. Moći ćete koristiti program, ali će on biti ranjiv u slučaju napada koji se može proširiti na druge programe i datoteke.

Ako ste isključili DEP za neki program, dobro je često provjeravati postoji li ažurirana verzija programa te nakon ažuriranja ponovo uključiti DEP. Da biste isključili DEP za neki program, proučite odjeljak Promjena postavki sprečavanja izvršavanja podataka.

Što učiniti ako DEP zatvara program koji je dio sustava Windows, npr. svchost.exe ili explorer.exe?

Programi svchost.exe i explorer.exe dijelovi su operacijskog sustava Windows. Ako ih DEP zatvara ili ako zatvara druge servise sustava Windows, uzrok mogu biti manji programi, kao što su proširenja, koje su stvorili drugi izdavači softvera, a koji rade unutar sustava Windows. Ako ste nedavno instalirali neki program i primijetili da DEP zatvara programe utemeljene na sustavu Windows, provjerite s izdavačem softvera postoji li ažurirana verzija programa kompatibilna s DEP-om ili pokušajte deinstalirati program.

Ako postavke DEP-a navode da procesor računala ne podržava DEP utemeljen na hardveru, je li računalo zaštićeno?

Da. DEP je značajka sustava Windows utemeljena na softveru. Neka računalni procesori nude i DEP utemeljen na hardveru pod raznim nazivima. Ti procesori koriste hardversku tehnologiju da bi spriječili izvršavanje koda u zaštićenoj memoriji. Ako vaš procesor ne podržava DEP utemeljen na hardveru, Windows će koristiti DEP utemeljen na softveru da bi zaštitio računalo.