Pokazni program: Korištenje programa Windows Mail

Slika role filma

E‑pošta je brz i praktičan način komunikacije. Ovaj će vas pokazni program uvesti u rad s programom Windows Mail, program za e‑poštu obuhvaćen sustavom Windows. Naučit ćete pregledavati i sortirati poruke e‑pošte u pretincu s ulaznom poštom, stvarati i slati nove poruke, dodavati privitke porukama te brisati poruke koje više ne trebate.

Pročitajte transkript

Windows Mail program je u sklopu sustava Windows koji će vam pružiti sve što je potrebno za slanje, primanje i obradu e‑pošte.

Za početak vam trebaju internetska veza i adresa e‑pošte. I jedno i drugo potražite kod davatelja internetskih usluga, takozvanih ISP-ova.

Windows Mail otvarate s izbornika Start. Kada ga prvi put pokrenete, morat ćete unijeti podatke koje dobijete od ISP-a.

Nakon što to učinite, na zaslonu će se pojaviti vaša Ulazna pošta. Ulazna pošta mjesto je na kojem se prikazuju sve poruke e‑pošte koje primite.

Prije nego što pogledamo poruke u Ulaznoj pošti, napišimo i nekome pošaljimo poruku e‑pošte. Da biste započeli novu poruku, kliknite Stvori poštu. Za svaku poruku koju pošaljete potrebna je adresa e‑pošte osobe kojoj je šaljete. Ako poruku želite poslati većem broju primatelja, adrese e‑pošte odijelite zarezom… ovako. U redak Predmet dodajte kratak opis poruke, a zatim ovdje, u područje za poruku, upišite ono što želite poručiti.

U poruku e‑pošte po želji možete dodati datoteke i slike. Da biste poruci priložili dokument ili sliku, kliknite gumb u obliku spajalice i odaberite datoteku odnosno sliku koju želite dodati. Što mislite o ovoj? Obratite pozornost na to da se naziv slike pojavljuje ovdje.

Kada u poruku stavite sve što želite, možete je poslati. Ako želite biti sigurni da je poruka poslana, pogledajte ovdje, u mapu Poslane stavke. Tu se spremaju kopije svih poruka koje pošaljete za slučaj da vam kasnije zatrebaju.

Windows Mail automatski traži novopristiglu e‑poštu i ažurira mapu Ulazna pošta. Ali klikom na ovaj gumb i sami možete provjeriti ima li novih poruka. Izgleda da je stigla nova poruka.

Vidite li da je redak predmeta isti osim što su mu dodana slova "RE"? Po tome se može zaključiti da se radi o odgovoru na neku drugu poruku. A ova vam spajalica daje do znanja da je poruci priložena datoteka ili slika. Poruku otvarate dvoklikom. Da biste odgovorili na nju, kliknite ovdje.

Pogledajmo sada i ostale poruke u mapi Ulazna pošta i kako ih možete poredati. Možete kliknuti bilo koje zaglavlje stupca –Pošiljatelj, Predmet ili Primljeno– i sortirati poruke po toj kategoriji.

Da biste poredali poruke po abecednom redu pošiljatelja, kliknite gumb Pošiljatelj. Ako poruke želite poredati prema datumu primanja, kliknite Primljeno. Nove se poruke nalaze na vrhu. Ako ponovo kliknete Primljeno, sortirat ćete ih od najstarije prema najnovijoj. Vidite li kako je ova strelica promijenila smjer?

Konačno, da biste se riješili poruke koja vam više ne treba, kliknite je, a zatim kliknite gumb Izbriši. Sve poruke koje izbrišete premještaju se u mapu Izbrisane stavke. Poruke ostaju u toj mapi dok ih trajno ne izbrišete.

Sada znate slati, primati i sortirati poruke pomoću programa Windows Mail.