Pokazni program: Rad s datotekama i mapama

Slika role filma

Znati pronaći i organizirati datoteke i mape ključno je za uspješno korištenje računala. Ovaj će vas pokazni program upoznati s osnovama. Naučit ćete kako doći do često korištenih mapa, kako stvoriti nove mape, kako spremati datoteke u mape te kako brzo pronaći željene datoteke.

Pročitajte transkript

Baš poput ormarića za registratore, računalo vam omogućuje pohranjivanje datoteka u mape. U tim je mapama moguće držati ne samo datoteke već i druge mape.

Izbornik Start omogućuje pristup do nekoliko mapa koje možete koristiti za organiziranje datoteka, uključujući mape Dokumenti, Slike i Glazba. Otvorimo mapu Slike.

Obratite pozornost na to kako se u adresnoj traci pojavljuje naziv mape u kojoj se nalazimo. Datoteke koje ova mapa sadrži prikazane su ovdje, na popisu datoteka, kao ikone. Veličinu ikona možete mijenjati pomoću gumba Prikazi. Povećajmo ih malo.

Kada odaberete neku datoteku, informacije o njoj možete vidjeti ovdje, u oknu Detalji. Kako se broj datoteka povećava, trebali biste stvarati nove mape za različite projekte. Da biste stvorili novu mapu, kliknite gumb Organiziraj i Nova mapa, a zatim upišite naziv za mapu.

Da biste premjestili neku datoteku u nju, povucite je u tu mapu. Mapu otvorite dvoklikom. Da biste se vratili u prethodnu mapu, kliknite gumb Natrag.

Ako mislite da ćete često koristiti neku mapu, povucite je u područje Omiljene veze. Te vam veze omogućuju brzo otvaranje mapa, neovisno o tome u kojoj se mapi trenutno nalazite.

Sada, kada znate raditi s mapama, pogledajmo kako se spremaju datoteke. Kada stvorite datoteku, na primjer izvješće, možete je spremiti pomoću izbornika Datoteka. Ovaj program sprema datoteke u mapu Dokumenti, ali po želji možete odabrati i neko drugo mjesto. Ovdje upišite naziv za datoteku i kliknite Spremi.

Da bismo vidjeli datoteku koju smo upravo spremili, otvorimo mapu Dokumenti. Evo je.

Ako imate poteškoća u pronalaženju neke datoteke, pomoću ovog okvira možete pretražiti trenutnu mapu. Upišite bilo što čega se sjećate o njoj, na primjer dio naziva. Obratite pozornost na to kako se, dok tipkate, pojavljuju rezultati pretraživanja. Ove prve tri datoteke u svom nazivu sadrže traženu riječ. Izgleda da je rezultat zadnja datoteka jer se tekst unutar datoteke podudara s traženom riječju.

Ako ne znate u kojoj mapi treba tražiti, za pretraživanje možete koristiti i izbornik Start. Upišite pojam u okvir Traži, a zatim kliknite jedan od rezultata da biste ga otvorili.

Sada ste upućeni u osnove rada s datotekama i mapama.