Otkrivanje sažetaka sadržaja

Ove se informacije odnose na Windows Internet Explorer 7 i Windows Internet Explorer 8.

Internet Explorer traži sažetke sadržaja (koji se nazivaju i RSS sažeci sadržaja) na svakoj web-stranici koju posjetite. Internet Explorer 8 na svakoj web-stranici traži i web-odsječke. Kada Internet Explorer pronađe dostupne sažetke sadržaja, boja gumba Sažeci sadržaja Slika gumba Sažeci sadržaja, koji se nalazi na alatnoj traci programa Internet Explorer, promijenit će se iz sive u narančastu te će se oglasiti zvučni signal. Ako Internet Explorer pronađe i web-odsječke, gumb će promijeniti prikaz u gumb Web-odsječak Slika gumba Web-odsječak. Budući da se web-odsječci temelje na sažecima sadržaja, prilikom prikazivanja raspoloživih sažetaka sadržaja najčešće ćete uz njih vidjeti i web-odsječke.

Dodatne informacije o sažecima sadržaja potražite u odjeljku Korištenje sažetaka sadržaja (RSS).

Dodatne informacije o web-odsječcima potražite u članku Web-odsječci: najčešća pitanja.

Prikaz raspoloživih sažetaka sadržaja ili web-odsječaka

  1. Da biste otvorili Internet Explorer, kliknite gumb StartSlika gumba Start, a potom Internet Explorer.

  2. Otiđite na web-stranicu koja sadrži sažetke sadržaja ili web-odsječke.

  3. Kliknite gumb Sažeci sadržajaSlika gumba Sažeci sadržaja ili gumb Web-odsječakSlika gumba Web-odsječak, a zatim kliknite sažetak sadržaja ili web-odsječak koji želite prikazati. (Ako je dostupno više sažetaka sadržaja ili web-odsječaka, prikazat će se popis raspoloživih sažetaka sadržaja i web-odsječaka između kojih možete birati.)

    Napomene

    • Klikom na sažetak sadržaja vidjet ćete stranicu s popisom tema i članaka koje možete pročitati i na koje se možete pretplatiti.

    • Ako kliknete web-odsječak, upitat će vas želite li se preplatiti na njega. Nakon što se pretplatite, web-odsječak dodaje se na vašu traku favorita.