Preuzimanje ažuriranog rasporeda iz vodiča u sustavu Windows Media Center

Ako na računalu nemate TV karticu, potrebna vam je dodatna analogna ili digitalna TV kartica da biste reproducirali i snimali TV program u sustavu Windows Media Center.

Vodič vam pruža TV raspored da biste lakše pronašli, gledali i snimali TV emisije. Vodič može sadržavati raspored za razdoblje od dva tjedna, a kad god želite, možete preuzeti ažurirani raspored.

Raspored iz vodiča odabire se kada pri svom postavljanju sustav Windows Media Center prepozna paket vodiča. No ako vodič prikazuje netočne informacije ili navodi nekoliko kanala na koje niste pretplaćeni, možete mu promijeniti postavke. Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavljanje rasporeda iz vodiča.

Lokalne televizijske postaje povremeno ažuriraju svoj raspored iz vodiča. Da bi vam programi bili aktualni, preporučujemo da ručno preuzmete najnoviji raspored iz vodiča. Pri postavljanju sustava Windows Media Center odaberite želite li da sustav Windows Media Center automatski preuzme vodič ili sami želite započeti preuzimanje.

Pokaži sve

Preuzimanje najnovijeg rasporeda iz vodiča

Da biste preuzeli ažuriranja za vodič, morate se povezati s Internetom i započeti preuzimanje. Da biste uvijek imali najaktualnije podatke, preporučujemo da raspored iz vodiča preuzimate s Interneta bar jedanput dnevno.

  1. Na početnom zaslonu pomaknite se do Zadataka, kliknite Postavke, zatim TV, pa Vodič, a potom Dohvati najnoviji raspored iz vodiča.

  2. Kliknite Da da biste potvrdili da želite preuzeti najnoviji raspored iz vodiča.

Promjena načina preuzimanja informacija iz vodiča

  1. Na početnom zaslonu pomaknite se do Zadataka, kliknite Postavke, pa Općenito, a potom Mogućnosti automatskog preuzimanja.

  2. U odjeljku Odabir metodu preuzimanja za vodič i druge informacije sustava Windows Media Center učinite jedno od sljedećeg:

    • Kliknite Preuzmi nakon povezivanja ako želite da sustav Windows Media Center automatski preuzme informacije iz vodiča kada se povežete s Internetom.

    • Kliknite Ručno preuzimanje ako želite upravljati preuzimanjem rasporeda iz vodiča. Možda ćete tu mogućnost morati odabrati ako se sustav Windows Media Center ne može povezati s Internetom i preuzeti vodič. Ako odaberete tu mogućnost, preporučujemo da redovito preuzimate ažurirani raspored da biste na vrijeme doznali za eventualne promjene u rasporedu napravljene u zadnji čas.

  3. Kliknite Spremi.