Možete odabrati i uređivati pojedinačne slike iz biblioteke slika.

Ako učinite bilo koju od sljedećih promjena, promijenit ćete i izvornu slikovnu datoteku, a ne samo način na koji se ona prikazuje u sustavu Windows Media Center.

Pokaži sve

Rotacija slike

 1. Na početnomzaslonu pomaknite se do Slike + videozapisi, a zatim kliknite biblioteku slika.

 2. Idite do slike koju želite rotirati, desnom je tipkom miša kliknite, a zatim kliknite Detalji o slici.

 3. Da biste sliku rotirali za 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu, kliknite Rotiraj. Ako sliku kliknete više puta, ona će se, svaki put kada kliknete Rotiraj, zarotirati za 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu.

Ispis slike

 1. Na početnomzaslonu pomaknite se do Slike + videozapisi, a zatim kliknite biblioteku slika.

 2. Pronađite sliku koju želite ispisati, desnom je tipkom miša kliknite, a zatim kliknite Detalji o slici.

 3. Da biste ispisali sliku, kliknite Ispis.

Uklanjanje efekta crvenih očiju

 1. Na početnomzaslonu pomaknite se do Slike + videozapisi, a zatim kliknite biblioteku slika.

 2. Pronađite sliku koju želite urediti, desnom je tipkom miša kliknite, a zatim kliknite Detalji o slici.

 3. Da biste uklonili efekt crvenih očiju, kliknite Retuširaj, zatim Crvene oči, a potom Spremi.

Prilagodba kontrasta

 1. Na početnomzaslonu pomaknite se do Slike + videozapisi, a zatim kliknite biblioteku slika.

 2. Pronađite sliku koju želite urediti, desnom je tipkom miša kliknite, a zatim kliknite Detalji o slici.

 3. Da biste prilagodili kontrast, kliknite Retuširaj, zatim Kontrast, a potom Spremi.

Obrezivanje slike

 1. Na početnomzaslonu pomaknite se do Slike + videozapisi, a zatim kliknite biblioteku slika.

 2. Pronađite sliku koju želite urediti, desnom je tipkom miša kliknite, a zatim kliknite Detalji o slici.

 3. Da biste obrezali sliku, kliknite Retuširaj, a zatim Obreži.

 4. Kliknite gumb da biste prilagodili mjesto, veličinu i usmjerenje obrezivanja.

 5. Kada završite obrezivanje, kliknite Spremi.

Brisanje slike s računala

 1. Na početnomzaslonu pomaknite se do Slike + videozapisi, a zatim kliknite biblioteku slika.

 2. Idite do slike koju želite izbrisati, desnom je tipkom miša kliknite, a zatim kliknite Izbriši.

 3. Da biste potvrdili da želite izbrisati sliku s računala, kliknite Da.

Povećavanje slike

 1. Na početnomzaslonu pomaknite se do Slike + videozapisi, a zatim kliknite biblioteku slika.

 2. Idite do slike koju želite povećati.

 3. Pritisnite ENTER, a zatim opet ENTER.

  Ako gledate dijaprojekciju, povećavanje nije moguće. Ako želite prilagoditi dijaprojekciju, pogledajte odjeljak Reprodukcija videozapisa i gledanje slika.

 4. Pritisnite BACKSPACE da biste se vratili na prethodni zaslon.

Uređivanje slike tijekom gledanja dijaprojekcije slika

 1. Na početnomzaslonu pomaknite se do Slike + videozapisi, a zatim kliknite biblioteku slika.

 2. Pronađite sliku u biblioteci slika i kliknite je da se pojavi preko cijelog zaslona.

 3. Zatim kliknite desnom tipkom miša pa kliknite Detalji o slici.

 4. Učinite željenu promjenu na slici.

 5. Da biste nastavili dijaprojekciju, kliknite Reproduciraj dijaprojekciju.