Pronalaženje programske trake

Programska traka obično je smještena na dnu zaslona. Nekoliko je razloga zbog kojih je možda ne vidite:

  • Programska je traka otključana i tako smanjena da ju je teško vidjeti.

  • Uključeno je automatsko skrivanje. U tom slučaju vidjet ćete je samo ako pokažete na nju.

  • Ako koristite više monitora, programska će se traka pojavljivati na samo jednome od njih.

Pokaži sve

Promjena veličine programske trake da ponovo bude vidljiva

  • Pokažite na mjesto gdje bi se trebala nalaziti programska traka. Kada se pokazivač pretvori u okomitu dvosmjernu strelicu Slika okomite strelice koja pokazuje da je moguće promijeniti visinu programske trake, povucite obrub prema gore.

Pronalaženje programske trake uz uključeno automatsko skrivanje

  • Pokažite na mjesto gdje ste zadnji put vidjeli programsku traku. Ako se ne sjećate mjesta, najprije pokažite na dno zaslona, a po potrebi rub ili vrh. Da biste je pronašli, pokazivač miša možda ćete morati pomaknuti gotovo izvan rubova zaslona.

Isključivanje automatskog skrivanja

  1. Da biste otvorili svojstva alatne trake i izbornika Start, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Upravljačka ploča, pa Izgled i personalizacija, a potom Programska traka i izbornik Start.

  2. Poništite potvrdni okvir Automatski sakrij programsku traku, a zatim kliknite U redu.