Ovdje ćete pronaći odgovore na neka uobičajena pitanja o korištenju mapa u sustavu Windows.

Pokaži sve

Što je mapa?

Mapa je spremnik pomoću kojega lakše organizirate datoteke. Svaka se datoteka na računalu sprema u mapu, a mapa može sadržavati i druge mape.

Gdje bi trebalo spremati datoteke?

Različite vrste datoteka zahtijevaju različite mape. Preporučujemo, primjerice, da tekstne datoteke, proračunske tablice i prezentacije spremate u mapu Dokumenti. Postoje i druge mape, kao što su Slike i Glazba, koje su također namijenjene određenoj vrsti datoteka. Takve mape nisu samo praktična mjesta za pretraživanje i organiziranje datoteka, već su one za tu svrhu i optimizirane.

Postoji li način da se, umjesto otvaranja različitih mapa, sve datoteke prikažu na jednome mjestu?

Da. Mapa pretraživanja pruža mogućnost brzog pristupa svim standardnim datotekama, kao što su dokumenti, slike, glazba i e‑pošta, u jedinstvenom prikazu.

Što je okvir za pretraživanje i kako se koristi?

Okvir za pretraživanje nalazi se pri vrhu svake pojedine mape. Kada unesete tekst u okvir za pretraživanje, sadržaj mape u istom se trenutku filtrira i prikazane ostaju samo datoteke koje odgovaraju unosu. Okvir za pretraživanje, međutim, ne pretražuje cijelo računalo. Pomoću njega se pretraživati može samo trenutna mapa i njezine podmape. Ako je prikaz mape već filtriran (prikazuje, primjerice, samo datoteke određenog autora), okvir za pretraživanje pretraživat će samo unutar tog ograničenog prikaza.

Slika okvira za pretraživanje
Okvir za pretraživanje

Što je adresna traka i kakve podatke prikazuje?

Adresna traka nalazi se pored okvira za pretraživanje pri vrhu svake mape i prikazuje mjesto na kojem se trenutno nalazite. Klikom na različita mjesta na adresnoj traci možete se pomicati izravno na ta mjesta.

Slika adresne trake
Adresna traka

Koja je funkcija navigacijskog okna?

Klikom na mape i spremljena pretraživanja u navigacijskom oknu mijenjate prikaz u trenutnoj mapi. Navigacijsko okno nudi pristup svim standardnim mapama, kao što su Dokumenti, Slike i Pretraživanja. Klikom na Mape u dnu navigacijskog okna pristupiti možete i drugim mapama. Ondje je prikazan popis mapa, pomoću kojega klikom na određenu mapu možete izravno prijeći u nju.

Slika navigacijskog okna
Navigacijsko okno

Zbog čega se klikom na određenu stavku u navigacijom oknu mijenja sadržaj mape? Zar mapa ne bi trebala sadržavati samo jedan skup datoteka?

Mape u sustavu Windows osmišljene su tako da se možete kretati od jedne do druge bez otvaranja novog prozora za svaku mapu. Pomoću navigacijskog okna brzo se možete pomaknuti do bilo koje mape na računalu. Kada kliknete mjesto u navigacijskom oknu, sadržaj mape se mijenja i prikazuje se sadržaj mjesta koje ste kliknuli. Otvoriti možete i spremljeno pretraživanje, čime ćete prikazati datoteke koje zadovoljavaju kriterije tog pretraživanja, čak i ako su na računalu razasute po različitim mapama.

Gdje su izbornici koji su se pojavljivali pri vrhu mapa u ranijim verzijama sustava Windows?

Izbornici su prema zadanim postavkama skriveni zbog toga što se najčešće korištene naredbe izbornika od sada prikazuju na novoj alatnoj traci. Iako više nećete imati potrebu za izbornicima, uz novu alatnu traku možete odabrati i njihov prikaz. Dodatne informacije potražite u odjeljku Prikaz izbornika u mapama.

Kamo je nestao stablasti prikaz mapa?

Windows Explorer imao je stablasti prikaz mapa pomoću kojega ste se mogli pomicati na bilo koje mjesto na računalu. On se sada zove popis mapa, a dostupan je u navigacijskom oknu svake mape. Da biste otvorili popis mapa, u dnu navigacijskog okna kliknite Mape, a zatim željenu mapu. Da biste zatvorili popis mapa, ponovo kliknite Mape.

Slika popisa mapa u navigacijskom oknu
Popis mapa u navigacijskom oknu

Zašto više nema okna zadataka?

Okno zadataka — koje se u prethodnim verzijama sustava Windows pojavljivalo s jedne strane mape — zamijenjeno je novom alatnom trakom pri vrhu mape. Većina zadataka koja se nalazila u oknu zadataka sada se nalazi na toj alatnoj traci.