Oblikovanje teksta u poruci e‑pošte ili interesne grupe

Ako želite oblikovati poruke e‑pošte budu korištenjem više fontova, podebljanog teksta, obojenih zaglavlja, grafičkih sadržaja i veza prema web-mjestima, možete poruke slati u HTML (Hypertext Markup Language) formatu. Kada stvarate poruke u HTML formatu, možete koristiti alatnu traku Oblikovanje koja se nalazi neposredno iznad okvira za sastavljanje poruke da biste tekstu dodali stilove kao što su podebljanje ili kurziv, promijenili font, centrirali tekst itd.

Pokaži sve

Slanje svih poruka u HTML formatu

 1. Da biste otvorili program Windows Mail, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, a potom Windows Mail.

 2. Kliknite izbornik Alati, zatim Mogućnosti, a potom karticu Slanje.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste sve poruke e‑pošte slali u HTML formatu, u odjeljku Mail Sending Format kliknite HTML.

  • Da biste sve poruke za interesne grupe slali u HTML formatu, u odjeljku News Sending Format, kliknite HTML.

Slanje pojedinačne poruke u HTML formatu

 1. Da biste otvorili program Windows Mail, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, a potom Windows Mail.

 2. Kliknite Stvori poštu da biste stvorili novu poruku e‑pošte ili kliknite New Post da biste stvorili novu poruku za interesnu grupu.

 3. Kliknite izbornik Oblikovanje, a zatim Rich Text (HTML).

Napomene

 • Poruke u HTML formatu ne prikazuju se ispravno u svim programima za e‑poštu. Ako primateljev program za e‑poštu ne podržava HTML, poruka će biti prikazana kao običan tekst s HTML datotekom u privitku.

 • U većini interesnih grupa smatra se nepristojnim objavljivati poruke u HTML formatu. Običan je tekst preferirani format za poruke interesnih grupa.