Uvoz poruka iz drugih programa za e-poštu u Windows Mail

Sa svog postojećeg programa za e‑poštu možete se prebaciti na rad s programom Windows Mail bez gubitka postojećih poruka e‑pošte. Windows Mail može uvesti poruke iz mnogo popularnih programa za e‑poštu, kao što su Eudora i Netscape Communicator, ali i iz programa Microsoft Exchange i Microsoft Outlook.

  1. Da biste otvorili program Windows Mail, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, a potom Windows Mail.

  2. Kliknite izbornik Datoteka, pokažite na Uvoz, a zatim kliknite Poruke.

  3. Da biste uvezli poruke e‑pošte, slijedite upute.

Napomene

  • Ako nadograđujete računalo sa starije verzije sustava Windows, imajte na umu da će Windows Mail automatski uvesti poruke iz programa Outlook Express. Windows Mail zamjenjuje Outlook Express u ovoj verziji sustava Windows.

  • Kada uvozite poruke, Windows Mail ne uvozi postavke računa. Da biste uvezli postavke računa e‑pošte, kliknite izbornik Alati, zatim Računi, a potom Uvoz.