Uvoz videodatoteka, slika i audiozapisa u Windows Movie Maker

U program Windows Movie Maker možete uvesti datoteke sa sljedećim nastavcima da biste se njima služili u projektu:

  • videodatoteke: .asf, .avi, dvr-ms, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .wm i .wmv

  • audiodatoteke: .aif, .aifc, .aiff .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav i .wma

  • slikovne datoteke: .bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff i .wmf

U program Windows Movie Maker možete uvesti i datoteke s nastavkom koji nije naveden na popisu, ali ne možete sve vrste koristiti pri stvaranju filma.

Microsoft Recorded TV Show datoteke (s nastavkom datotečnog naziva .dvr-ms) koje nisu zaštićene pomoću upravljanja digitalnim pravima moguće je uvesti Windows Movie Maker ako računalo radi u sustavu Windows Vista Home Premium ili Windows Vista Ultimate.

Uvoz datoteka u program Windows Movie Maker

  1. Kliknite Datoteka, a zatim Uvezi medijske stavke.

  2. Idite do mjesta koje sadrži digitalne medijske datoteke koje želite uvesti, a zatim kliknite Uvezi.

Savjeti

  • Istovremeno možete uvesti nekoliko videoisječaka. Za uzastopne isječke kliknite prvi videoisječak na popisu, pritisnite i držite tipku SHIFT, a zatim kliknite zadnji isječak na popisu. Za videoisječke koji nisu uzastopni pritisnite i držite tipku CTRL, a zatim kliknite svaki isječak koju želite uvesti u program Windows Movie Maker.

  • Videodatoteke i slike možete uvesti i tako da ih povučete iz Windows galerije fotografija u Windows Movie Maker.