Uvoz datoteka u Windows Movie Maker: najčešća pitanja

Ovdje ćete naći odgovore na neka uobičajena pitanja o uvozu datoteka.

Pokaži sve

Što je to uvoz datoteka?

Uvoz datoteka znači unos digitalnih medijskih datoteka u Windows Movie Maker da bi se moglo s njima raditi na različitim projektima.

Zašto uvesti datoteke u program Windows Movie Maker?

Video, audio i slikovne datoteke morate uvesti u Windows Movie Maker prije njihova korištenja na projektima. U projektu odabirete, raspoređujete i uređujete isječke, prijelaze i efekte dok ne dobijete sve što želite prilagoditi u objavljenom filmu.

Imajte na umu da Windows Movie Maker ne pohranjuje stvarmu kopiju izvornih datoteka, nego stvara referencu na izvornu datoteku koja se u programu Windows Movie Maker pojavljuje kao isječak. Stoga promjene koje vršite u programu Windows Movie Maker neće utjecati na izvornu datoteku. U programu Windows Movie Maker možete uređivati audioisječke, videoisječke i slike te biti sigurni da se izvorne audio, video ili slikovne datoteke neće promijeniti.

Što se događa tijekom uvoza datoteke u program Windows Movie Maker?

Windows Movie Maker stvara mapu nove zbirke te isječak (ili isječke) koji su time nastali uvozi izravno u mapu. Ako datoteke želite uvesti u postojeću mapu zbirke, provjerite prikazuje li se okno Zbirke, a zatim odaberite željenu mapu.

Koje je vrste datoteka moguće uvesti?

U program Windows Movie Maker možete uvesti datoteke sa sljedećim nastavcima da biste se njima služili u projektu:

  • videodatoteke: .asf, .avi, dvr-ms, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .wm i .wmv

  • audiodatoteke: .aif, .aifc, .aiff, .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav i .wma

  • slikovne datoteke: .bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff i .wmf

Ako u Windows Movie Maker želite uvesti datoteku s nastavkom koji se ne nalazi na navedenom popisu, na popisu vrsta datoteke odaberite Sve datoteke. Windows Movie Maker može uvesti gotovo sve vrste datoteka, ali ne možete sve vrste koristiti pri stvaranju filma.

Microsoft Recorded TV Show datoteke (s nastavkom datotečnog naziva .dvr-ms) koje nisu zaštićene pomoću upravljanja digitalnim pravima moguće je uvesti Windows Movie Maker ako računalo radi u sustavu Windows Vista Home Premium ili Windows Vista Ultimate.

Da biste koristili određene značajke u programu Windows Movie Maker, npr. značajku AutoFilm, potrebno je da za uvezene datoteke imate dozvole za čitanje i pisanje.

Otkud se mogu uvesti datoteke?

Medijske datoteke možete uvesti sa svih mjesta na koje računalo ima pristup: s pogona tvrdoga diska, CD-a, dijeljenog mrežnog mjesta ili s izmjenjivih medija kao što je USB izbrisivi memorijski pogon.

Kako uvesti datoteke?

  1. Kliknite Datoteka, a zatim Uvezi medijske stavke.

  2. Pronađite datoteku koju želite uvesti, a zatim kliknite Uvezi.

Savjet

  • Istovremeno možete uvesti nekoliko datoteka. Za uzastopne datoteke kliknite prvu datoteku na popisu, pritisnite i držite tipku SHIFT, a zatim kliknite zadnju datoteku na popisu. Za datoteke koje nisu uzastopne pritisnite i držite tipku CTRL, a zatim kliknite svaku datoteku koju želite uvesti.