Postavke veza u programu Internet Explorer: preporučene veze

Ove se informacije odnose na Windows Internet Explorer 7 i Windows Internet Explorer 8.

Na kartici Veze možete promijeniti internetske i mrežne postavke. U sljedećim temama objašnjava se kako promijeniti te postavke.

Promjena postavki veza u programu Internet Explorer

  1. Da biste otvorili Internet Explorer, kliknite gumb StartSlika gumba Start, a potom Internet Explorer.

  2. Kliknite gumb Alati, a potom Internetske mogućnosti.

  3. Kliknite karticu Veze.