Otvaranje i spremanje privitaka u programu Windows Mail

Pomoću programa Windows Mail možete slati dokumente, slike i druge datoteke kao privitke porukama e‑pošte. Poruke koje sadrže privitke označene su ikonom spajalice u stupcu Privici na popisu poruka. Privitke možete otvoriti izravno iz programa Windows Mail ili ih možete spremiti u mapu na računalu i tako im jednostavno pristupiti kasnije bez potrebe za traženjem poruke kojoj su bili priloženi.

Pokaži sve

Otvaranje privitka izravno iz poruke

 1. Da biste otvorili program Windows Mail, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, a potom Windows Mail.

 2. Otvorite poruku koja sadrži privitak dvoklikom na poruku na popisu poruka.

 3. Na vrhu prozora poruke dvokliknite ikonu datoteke privitka u zaglavlju poruke.

  Slika ikone privitka datoteci
  Ikona datoteke privitka

Spremanje privitka u mapu na računalu

 1. Da biste otvorili program Windows Mail, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, a potom Windows Mail.

 2. Otvorite poruku koja sadrži privitak dvoklikom na poruku na popisu poruka.

 3. U prozoru poruke kliknite izbornik Datoteka, a zatim Spremi privitke.

 4. Odaberite mapu u koju želite spremiti privitke.

  Po zadanomWindows Mail sprema privitke u mapu Dokumenti. Ako želite spremiti privitke u neku drugu mapu, kliknite Pregledaj, a zatim odaberite mapu.

 5. Odaberite privitke koje želite spremiti, a zatim kliknite Spremi.

Upozorenje

 • Iako Windows Mail blokira poznate opasne vrste datoteka, valja biti oprezan pri otvaranju privitaka. Dodatne informacije o sigurnom rukovanju privicima potražite u odjeljku Izbjegavanje virusa e‑pošte.