Alati programa Bojanje

Program Bojanje koristite da biste stvorili slike na praznom platnu ili preko drugih slika. Značajka je programa alatna traka na lijevoj strani prozora. Tablice u nastavku opisuju kako se koristi svaki od alata na toj alatnoj traci.

Alat Opis
Alat
Slika alata Prostoručni odabir
Opis

Koristite Prostoručni odabir da biste odabrali bilo koji dio slike nepravilnog oblika. Kliknite Prostoručni odabir, a zatim u okviru s mogućnostima tik ispod alatne trake kliknite stil pozadine. Povlačite pokazivač da biste odabrali dio slike s kojim želite raditi.

Alat
Slika alata Odabir
Opis

Koristite Odabir da biste odabrali bilo koji kvadratni ili pravokutni dio slike. Kliknite Odabir, a zatim u okviru s mogućnostima tik ispod alatne trake kliknite stil pozadine. Povlačite pokazivač da biste odabrali dio slike s kojim želite raditi.

Alat
Slika alata Brisalo/brisalo boje
Opis

Koristite alat Gumica da biste izbrisali dijelove slike. Kliknite alat Gumica, a zatim veličinu gumice ispod alatnog okvira te vucite gumicu preko dijela slike koji želite izbrisati. Područja koja izbrišete zamijenit će boja pozadine.

Alat
Slika alata Ispuna bojom
Opis

Koristite alat Ispuna bojom da biste čitavu sliku ili zatvoreni lik ispunili bojom. Kliknite Ispuna bojom, zatim boju u okviru Boja, a potom kliknite unutar područja koje želite ispuniti. Da biste uklonili boju i zamijenili je bojom pozadine, desnom tipkom miša kliknite područje s kojeg želite ukloniti boju.

Alat
Slika alata Hvatač boje
Opis

Koristite Odabir boje da biste odredili trenutnu boju objekata u prvom planu ili boju pozadine. Kliknite Odabir boje, a zatim boju na slici kojom želite obojiti objekte u prvom planu ili desnom tipkom miša kliknite boju koju želite postaviti kao boju pozadine.

Alat
Slika alata Povećalo
Opis

Koristite Povećalo da biste povećali dio slike. Kliknite Povećalo, a zatim razinu povećanja tik ispod alatne trake. Pomoću klizača pomičite se po slici. Da biste se vratili na normalni prikaz, ponovo kliknite povećalo, a zatim sliku.

Alat
Slika alata Olovka
Opis

Koristite alat Olovka da biste crtali tanke crte ili krivulje željenog oblika. Kliknite Olovka, pa boju u okviru Boja, a zatim povucite pokazivač na sliku da biste crtali. Da biste crtali pomoću boje pozadine, kliknite desnom tipkom miša dok povlačite pokazivač.

Alat
Slika alata Kist
Opis

Koristite Kist da biste slikali debele linije i krivulje željenog oblika. Kliknite Kist, a zatim lik tik ispod alatne trake. Potom kliknite boju u okviru Boja te povlačite pokazivač da biste slikali. Da biste slikali pomoću boje pozadine, kliknite desnom tipkom miša dok povlačite pokazivač.

Alat
Slika alata Zračni kist
Opis

Koristite Zračni kist da biste dobili efekt crtanja zračnim kistom. Kliknite Zračni kist, a zatim uzorak prskanja tik ispod alatne trake. Potom kliknite boju u okviru Boja te povlačite pokazivač da biste slikali. Da biste slikali pomoću boje pozadine, kliknite desnom tipkom miša dok povlačite pokazivač.

Alat
Slika alata Tekst
Opis

Koristite Tekst da biste u sliku unijeli tekst. Kliknite Tekst, a zatim u okviru s mogućnostima tik ispod alatne trake kliknite stil pozadine. Kliknite boju u okviru Boja, a zatim kliknite sliku i unesite tekst. Moguće je mijenjati veličinu okvira s tekstom i pomicati ga te mijenjati font, veličinu fonta i oblikovanje teksta sve dok ne kliknete drugi alat ili dok ne kliknete izvan okvira s tekstom unutar slike.

Alat
Slika alata Crta
Opis

Koristite alat Crta da biste nacrtali ravnu crtu. Kliknite alat Crta, a zatim odaberite širinu crte u okviru s mogućnostima tik ispod alatne trake. Potom kliknite željenu boju u okviru Boja, a zatim povucite pokazivač na sliku da biste nacrtali crtu. Da biste nacrtali crtu pomoću boje pozadine, kliknite desnom tipkom miša dok povlačite pokazivač.

Alat
Slika alata Krivulja
Opis

Koristite alat Krivulja da biste nacrtali glatku, zakrivljenu crtu. Kliknite alat Krivulja, a zatim odaberite širinu crte u okviru s mogućnostima tik ispod alatne trake. Potom kliknite željenu boju u okviru Boja te povucite pokazivač na sliku da biste nacrtali ravnu crtu. Nakon stvaranje crte kliknite dio slike u koji želite smjestiti luk krivulje, a zatim povlačite pokazivač da biste prilagodili krivulju.

Alat
Slika alata Pravokutnik
Opis

Koristite Pravokutnik da biste crtali pravokutne likove. Kliknite Pravokutnik, pa boju u okviru Boja, a zatim kliknite stil pravokutnika u okviru s mogućnostima tik ispod alatne trake.

Da biste nacrtali pravokutnik, povucite pokazivač ukoso u željenom smjeru. Da biste nacrtali kvadrat, držite pritisnutu tipku SHIFT dok povlačite pokazivač.

Alat
Slika alata Mnogokut
Opis

Koristite Mnogokut da biste stvorili lik s proizvoljnim brojem stranica. Kliknite Mnogokut, pa boju u okviru Boja, a zatim kliknite stil mnogokuta u okviru s mogućnostima tik ispod alatne trake.

Da biste nacrtali mnogokut, povlačite pokazivač da biste nacrtali ravnu crtu. Zatim kliknite svaku točku u kojoj želite da se pojave dodatne stranice. Dvokliknite kada završite. Da biste stvorili stranice pod kutom od 45 ili 90 stupnjeva, držite pritisnutu tipku SHIFT dok stvarate stranice.

Alat
Slika alata Elipsa
Opis

Koristite alat Elipsa da biste stvarali elipse i krugove. Kliknite alat Elipsa, pa boju u okviru Boja, a zatim kliknite stil ispune u okviru s mogućnostima tik ispod alatne trake.

Da biste nacrtali elipsu, povlačite pokazivač. Da biste nacrtali krug, držite pritisnutu tipku SHIFT dok povlačite pokazivač.

Alat
Slika alata Zaobljeni pravokutnik
Opis

Koristite Zaobljeni pravokutnik da biste crtali pravokutne likove sa zaobljenim rubovima. Kliknite Pravokutnik, pa boju u okviru Boja, a zatim kliknite stil ispune u okviru s mogućnostima tik ispod alatne trake.

Da biste nacrtali zaobljeni pravokutnik, povucite pokazivač ukoso u željenom smjeru. Da biste nacrtali kvadrat sa zaobljenim rubovima, držite pritisnutu tipku SHIFT dok povlačite pokazivač.

Alat
Slika okvira Boja
Opis

Okvir Boja pokazuje trenutnu boju objekata u prvom planu i boju pozadine. Da biste slikali odabranom bojom objekata u prvom planu, povlačite pokazivač. Da biste slikali odabranom bojom pozadine, kliknite desnom tipkom miša dok povlačite pokazivač. Da biste promijenili trenutnu boju objekata u prvom planu, kliknite jedan od raspoloživih obojenih kvadrata. Da biste promijenili trenutnu pozadinsku boju, desnom tipkom miša kliknite jedan od raspoloživih obojenih kvadrata. Da biste izmiješali novu boju, dvokliknite bilo koji obojeni kvadrat, a zatim kliknite Definiraj prilagođene boje.

Mogućnost Opis
Mogućnost
Slika mogućnosti Ispunjena pozadina ili Prozirna pozadina
Opis

Odaberite ispunjenu ili prozirnu pozadinu kada kopirate i lijepite dio slike pomoću alata Prostoručni odabir ili alata Odabir. Kada koristite ispunjenu pozadinu, boja pozadine uključena je u vaš odabir kada ga zalijepite na neko drugo mjesto na slici. Kada koristite prozirnu pozadinu, boja pozadine nije uključena u odabir, tako da su sva područja obojena tom bojom prozirna, što omogućuje da se kroz njih vidi ostatak slike.

Mogućnost
Slika mogućnosti obrisa
Opis

Kada crtate crte i krivulje odaberite željenu debljinu crta.

Mogućnost
Slika mogućnosti ispunjavanja
Opis

Kada crtate likove odaberite željeni efekt ispune.