POP3, SMTP i druge vrste poslužitelja e‑pošte

Kada postavljate račun e‑pošte u programu Windows Mail, morat ćete odabrati poslužitelj e‑pošte koji vaš račun koristi. Windows Mail podržava sljedeće vrste poslužitelja e‑pošte. Ako niste sigurni koju vrstu koristi vaš račun, obratite se svom davatelju usluga e‑pošte.

  • POP3 (Post Office Protocol 3) poslužitelji čuvaju dolazne poruke e‑pošte sve dok ne provjerite e‑poštu. U tom trenutku poruke se prenose na vaše računalo. POP3 je najčešća vrsta računa za osobnu e‑poštu. Poruke se obično brišu s poslužitelja kada provjerite e‑poštu.

  • Pomoću IMAP (Internet Message Access Protocol) poslužitelja možete raditi s porukama e‑pošte bez potrebe da ih najprije preuzmete na svoje računalo. Možete pregledati, izbrisati i organizirati poruke izravno na poslužitelju za e‑poštu, a kopije su pohranjene na poslužitelju sve dok ih ne odlučite izbrisati. IMAP se obično koristi za poslovne račune e‑pošte.

  • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) poslužitelji obavljaju slanje poruka e‑pošte na Internet. SMTP poslužitelj rukuje odlaznom e‑poštom i koristi se u suradnji s dolaznim POP3 ili IMAP poslužiteljima e‑pošte.

Napomene

  • Windows Mail podržava i druge vrste poslužitelja: NNTP (Network News Transfer Protocol), koji se koristi za čitanje i objavljivanje poruka interesnih grupa, i LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), koji se koristi za pristup imeničkim servisima.

  • Windows Mail ne podržava HTTP:// protokol, koji se u programu Outlook Express koristio za pristup servisu Hotmail i drugim web-servisima za e-poštu. Dodatne informacije o pristupu e-pošti utemeljenoj na webu potražite na Microsoftovu web-mjestu.