Objavljivanje filma u programu Windows Movie Maker

Kada završite rad na projektu, možete ga objaviti u obliku filma. Film je datoteka u obliku zapisa Windows Media s datotečnim nastavkom .wmv ili obliku zapisa Audio-Video Interleaved (AVI) s datotečnim nastavkom .avi. Kada objavite film u programu Windows Movie Maker, možete ga zajednički koristiti s drugima na različite načine—putem računala, na CD-u ili DVD-u za snimanje, kao privitak u poruci e-pošte ili na videovrpci DV kamere.

Pokaži sve

Objavljivanje filma na računalu

 1. Kliknite Datoteka, a potom Objavi film.

 2. Kliknite Ovo računalo, a zatim Dalje.

 3. U okvir Naziv datoteke unesite naziv filma.

 4. U okviru Objavi u odaberite gdje želite spremiti svoj film nakon objavljivanja, a zatim kliknite Dalje.

 5. Odaberite postavke koje želite koristiti za objavljivanje filma, a zatim kliknite Objavi.

 6. Ako nakon objavljivanja želite pogledati film, potvrdite okvir Reproduciraj film nakon što kliknem Završi.

 7. Kliknite Završi.

Objavljivanje i snimanje filma na DVD

Da biste objavili i snimili film na DVD, potreban vam je program Windows DVD Maker, koji je dio sustava Windows Vista Ultimate i Windows Vista Home Premium. Potreban vam je također i DVD snimač.

 1. U DVD snimač umetnite prazan DVD za jednokratno ili višekratno snimanje.

 2. Otvorite projekt u programu Windows Movie Maker

 3. Kliknite Datoteka, a potom Objavi film.

 4. Kliknite DVD, a zatim Dalje. Otvara se Windows DVD Maker.

 5. Dovršite preostale korake da biste stvorili DVD uz pomoć programa Windows DVD Maker.

Objavljivanje i snimanje filma na CD za jednokratno snimanje

 1. U CD snimač umetnite prazan CD za jednokratno ili višekratno snimanje.

 2. Kliknite Datoteka, a potom Objavi film.

 3. Kliknite Presnimljivi CD, a zatim Dalje.

 4. U okvir Naziv datoteke unesite naziv filma.

 5. U okvir Naziv CD-a unesite naziv CD-a, a zatim kliknite Dalje.

 6. Odaberite postavke koje želite koristiti za objavljivanje filma, a zatim kliknite Objavi.

 7. Da biste objavili i snimili film na drugi CD za jednokratno snimanje, odaberite potvrdni okvir Objavi ovaj film na drugi presnimljivi CD, a zatim kliknite Dalje. Zamijenite CD za jednokratno snimanje drugim CD-om za jednokratno snimanje, a zatim ponovite korake od 4 do 6.

Slanje filma kao privitka poruci e‑pošte

 1. Kliknite Datoteka, a potom Objavi film.

 2. Kliknite E-pošta, a zatim Dalje.

 3. Nakon što objavite film, učinite jedno od sljedećega:

  • Da biste prije slanja reproducirali film u zadanom programu za reprodukciju, kliknite Reproduciraj film.

  • Da biste, osim slanja u privitku e‑pošte, sačuvali i lokalnu kopiju filma na računalu, kliknite Spremi kopiju filma na računalo, unesite naziv filma u okvir Naziv datoteke, a zatim kliknite Spremi.

 4. Da biste priložili film poruci e‑pošte, kliknite Priloži film.

 5. U zadanom programu e‑pošte unesite adresu e‑pošte osobe kojoj želite poslati film, tijelu poruke dodajte tekst, a zatim pošaljite poruku.

Snimanje filma na videovrpcu na digitalnoj videokameri

 1. Uključite digitalnu videokameru (DV) i provjerite nalazi li se u načinu reprodukcije (na kameri često označen kao VCR).

 2. Kliknite Datoteka, a potom Objavi film.

 3. Kliknite Digitalna videokamera, a zatim Dalje.

 4. Ako je program Windows Movie Maker uključio i otkrio više digitalnih videouređaja, na stranici Odabir digitalne videokamere odaberite digitalni videouređaj koji sadrži videovrpcu na koju želite snimiti film, a zatim kliknite Dalje.

 5. Kada vidite stranicu Podešavanje vrpce, koristeći prijenosne kontrole na kameri premotajte vrpcu do mjesta na kojem želite snimiti film, a zatim kliknite Dalje.

  Upozorenje

  • Pazite da ne izbrišete dio vrpce sa snimljenim videosadržajem koji želite zadržati.

 6. Da biste započeli snimanje filma na vrpcu, kliknite Da.

  Pričekajte da se film objavi i potom snimi na videovrpcu. Vrijeme potrebno za stvaranje filma i snimanje na vrpcu ovisi o duljini filma i resursima sustava na računalu. Film možete pretpregledati na LCD zaslonu DV kamere dok se snima na vrpcu.

 7. Kliknite Završi.

Promjena mjesta za privremeno spremanje filmova

Windows Movie Maker koristi mjesto za privremeno spremanje datoteka na sljedeći način:

 • Kada objavite film, audio ili filmska datoteka čuva se na mjestu za privremene datoteke sve dok se ne objavi.

 • Kada snimate audionaraciju, privremena datoteka čuva se na mjestu za privremenu pohranu datoteka, a potom se, nakon spremanja audiodatoteke, uklanja.

 • Kada objavite film koji želite priložiti poruci e‑pošte, kopija filmske datoteke čuva se na mjestu za privremenu pohranu datoteka sve dok se film uspješno ne pošalje.

 • Kada šaljete film na vrpcu digitalne videokamere, stvorena privremena filmska datoteka ondje se čuva sve dok se film ne snimi na vrpcu.

U programu Windows Movie Maker možete promijeniti zadano mjesto za pohranu datoteka. To ćete možda htjeti učiniti ako, na primjer, za pohranu imate neko drugo mjesto s više slobodnog prostora na disku. Ako vaš tvrdi disk ima dvije particije, možete odabrati pogon s više slobodnog prostora za pohranu.

 1. Kliknite Alati, a potom Mogućnosti.

 2. Kliknite karticu Općenito, a potom u okviru Privremena pohrana odaberite zadanu lokaciju za privremeno spremanje privremenih audio i filmskih datoteka.

Objavljivanje filmske datoteke bez informacija o naslovu, autoru, autorskim pravima, ocjenama i komentarima

Filmsku datoteku možete objaviti i bez informacija o naslovu, autoru, autorskim pravima, ocjenama i komentarima. Bez tih informacija vaše ime i drugi metapodaci neće biti vidljivi prilikom reprodukcije filma u programu za reprodukciju medijskih datoteka. Dodatne informacije o unosu podataka o projektu i konačnom objavljivanju filma potražite u poglavlju Dodavanje naslova, imena autora i opisa filma.

Dodatne informacije o značajkama programa Windows Movie Maker koje također utječu na privatnost potražite u poglavlju Windows Izjava o privatnosti programa Movie Maker na Internetu.

Ako ne želite objaviti metapodatke kad završite film, učinite sljedeće:

 1. Kliknite Alati, a potom Mogućnosti.

 2. Kliknite karticu Općenito, a zatim potvrdite ili poništite potvrdni okvir U objavljenoj filmskoj datoteci nemoj prikazati informacije o naslovu, imenu autora, autorskim pravima, ocjenama i komentarima, ovisno o tome želite li iz objavljene filmske datoteke ukloniti osobne podatke.