Postavljanje DSL ili kabelske veze

Da biste postavili DSL (Digital Subscriber Line) ili kabelsku vezu, najprije morate imati račun kod davatelja internetskih usluga (ISP-a). Davatelj internetskih usluga za DSL vezu obično je telekomunikacijska tvrtka, a za kabelsku vezu davatelj usluga kabelske televizije.

Potrebni su vam i modem, usmjerivač ili kombinirani uređaj s te dvije funkcije. Neki će vam davatelji internetskih usluga osigurati te uređaje, inače ih treba kupiti. Kada imate modem i usmjerivač ili kombinirani uređaj, slijedite upute dobivene od davatelja internetskih usluga ili slijedite korake opisane dolje u tekstu.

Pokaži sve

Ako imate jedan uređaj (kombinacija modema i usmjerivača)

Slika pravilno priključenog kombiniranog modema i usmjerivača
Kombinirani modem i usmjerivač pravilno je priključen
 1. Priključite uređaj u utičnicu.

 2. Jedan kraj telefonske žice ili kabela priključite u priključak za mrežu širokog područja (WAN) na uređaju, a zatim drugi kraj priključite u zinu utičnicu. Priključak za WAN mora imati oznaku "WAN" (korisnici DSL-a ne smiju na telefonskoj liniji koristiti DSL filtar).

 3. Priključite jedan kraj Ethernet kabela u priključak za lokalnu mrežu (LAN) na uređaju, a zatim drugi kraj u mrežni priključak na računalu koje želite povezati s internetom. Priključak za LAN mora imati oznaku "LAN" (ako se povezujete bežično, preskočite ovaj korak),

 4. Uključite (ili ponovo pokrenite) računalo.

 5. Da biste otvorili čarobnjak za povezivanje s Internetom, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Upravljačka ploča, Mreža i Internet, Centar za mreže i zajedničko korištenje, Postavi vezu ili mrežu i na kraju Poveži se s Internetom.

Ako imate dva uređaja (zaseban modem i usmjerivač)

Slika pravilno priključenog modema i usmjerivača
Pravilno priključeni modem i usmjerivač
 1. Priključite modem u električnu utičnicu.

 2. Priključite jedan kraj telefonske žice ili kabela u modem, a drugi u zidnu utičnicu (ako koristite DSL, nemojte koristiti DSL filtar na telefonskoj liniji).

 3. Priključite jedan kraj Ethernet kabela u modem, a drugi u priključak za mrežu širokog područja (WAN) na usmjerivaču.

 4. Priključite usmjerivač u električnu utičnicu.

 5. Priključite jedan kraj Ethernet kabela u priključak za lokalnu mrežu (LAN) na usmjerivaču, a drugi u mrežni priključak na računalu koje želite povezati s internetom (ako se povezujete bežično, preskočite ovaj korak).

 6. Uključite (ili ponovo pokrenite) računalo.

 7. Da biste otvorili čarobnjak za povezivanje s Internetom, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Upravljačka ploča, Mreža i Internet, Centar za mreže i zajedničko korištenje, Postavi vezu ili mrežu i na kraju Poveži se s Internetom.