Prikaz i skrivanje ikona na programskoj traci

Ikone na traci za brzo pokretanje i području obavijesti (koje se naziva i paletom sustava) programske trake mogu se prikazati ili sakriti.

Pokaži sve

Prikaz i skrivanje ikona na traci za brzo pokretanje

 1. Pokažite mišem pokazivač za promjenu veličine trake za brzo pokretanje.

  Slika alatne trake za brzo pokretanje na kojoj je vidljiv pokazivač promjene veličine alatne trake
  Programska traka
 2. Kada se pokazivač promijeni u dvosmjernu strelicu Slika strelice koja pokazuje da je moguće promijeniti širinu alatne trake, kliknite, a zatim povucite pokazivač za promjenu veličine da bi se prikazao veći ili manji dio alatne trake.

  Ako alatnu traku ne možete promijeniti, već je smanjena koliko je to moguće ili na radnoj površini nema dovoljno prostora za veći prikaz.

Prikaz i skrivanje ikona na području obavijesti

 • Kliknite strelicu uz područje obavijesti da biste prikazali ili sakrili ikone na području obavijesti.

  Slika područja obavijesti programske trake na kojoj je vidljiv gumb Prikaži skrivene ikone
  Područje obavijesti