Prikaz i skrivanje alatne trake veza u programu Internet Explorer

Informacije u ovoj temi pomoći odnose se na Windows Internet Explorer 7.

Alatna traka veza u programu Internet Explorer omogućuje vam otvaranje omiljenih web-stranica jednim klikom. Alatna traka veze može se prikazati i sakriti.

 1. Da biste otvorili Internet Explorer, kliknite gumb StartSlika gumba Start, a potom Internet Explorer.

 2. Desnom tipkom miša kliknite naredbenu traku.

  Slika trake s naredbama
  Naredbena traka programa Internet Explorer
 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste sakrili alatnu traku veza, kliknite Veze i time uklonite kvačicu.

  • Da biste prikazali alatnu traku veza, kliknite Veze i time je odaberite (pokraj trake prikazat će se kvačica).

Napomene

 • Ako odaberete prikazivanje alatne trake veza, no ona nije u potpunosti vidljiva, desnom je tipkom miša kliknite, a zatim kliknite Zaključaj alatne trake da biste uklonili kvačicu. Povucite alatnu traku veza lijevo da biste prikazali veze.

  Slika trake s vezama
  Alatna traka veza
 • Da biste dodali veze na alatnu traku, povucite ikonu web-stranice s adresne trake na alatnu traku veza.

 • Da biste uklonili stavku s alatne trake veza, desnom tipkom miša kliknite vezu, kliknite Izbriši, a potom Da da biste potvrdili da želite izbrisati vezu.