Ako želite s posla donijeti prijenosno računalo i povezati ga s kućnom mrežom, morat ćete promijeniti neke postavke računala.

Pristup Internetu

Ako kod kuće želite koristiti samo Internet, povežite službeno prijenosno računalo s kućnom mrežom.

Pokaži sve

Povezivanje s Ethernet kućnom mrežom

 • Uključite jedan kraj Ethernet kabela u prijenosno računalo, a drugi u koncentrator, skretnicu ili usmjerivač. Trebali biste odmah biti povezani s Internetom.

Povezivanje s bežičnom kućnom mrežom

Prijenosno računalo mora imati bežični mrežni prilagodnik.

 1. Uključite prijenosno računalo.

 2. Da biste otvorili povezivanje s mrežom, kliknite gumb StartSlika gumba Start, a potom Poveži se sa.

 3. Odaberite s popisa kućnu bežičnu mrežu, a zatim, ako je potrebno, unesite mrežni sigurnosni ključ.

  Trebali biste biti povezani s bežičnom mrežom i imati pristup Internetu.

Napomena:

 • Ako imate bežičnu kućnu mrežu, preporučujemo korištenje mrežnog sigurnosnog ključa. Ako ne koristite ključ, prijenosno je računalo podložno neovlaštenom pristupa hakera ili zlonamjernih programa. Dodatne informacije potražite u odjeljku Zašto je nužno osigurati bežičnu mrežu?

Ako imate poteškoća s povezivanjem s mrežom i Internetom, pročitajte odjeljak Otklanjanje poteškoća s mrežnim i internetskim vezama.

Omogućivanje zajedničkog korištenja datoteka i pisača

Da biste pristupali zajednički korištenim datotekama i pisačima u mreži, najprije morate omogućiti zajedničko korištenje datoteka i pisača.

Omogućivanje zajedničkog korištenja datoteka i pisača

 1. Da biste otvorili Centar za mreže i zajedničko korištenje, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Upravljačka ploča, pa Mreža i Internet, a potom Centar za mreže i zajedničko korištenje.

 2. Kliknite Prilagodba.

 3. Na stranici Prilagodba mrežnih postavki kliknite Privatno, a zatim Dalje. Nužna dozvola administratora Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, učinite to.

 4. Na stranici Uspješno postavljene mrežne postavke kliknite Zatvori.

Ako je računalo sa sustavom Windows Vista pridruženo domeni, možda nećete moći promijeniti mrežno mjesto u Privatno. U tom slučaju pazite da u odjeljku Zajedničko korištenje i otkrivanje budu uključene ove mogućnosti:

Napomena:

 • Da biste koristili zajedničko korištenje zaštićeno lozinkom, morate imati identično korisničko ime i lozinku na oba računala. Ako koristite poslovno prijenosno i kućno računalo to najčešće nije slučaj, stoga je najbolje isključiti zajedničko korištenje zaštićeno lozinkom. (Mogućnost zajedničkog korištenja zaštićenog lozinkom dostupna je samo u radnim grupama.)

Pristup pisaču

Da biste s prijenosnog računala koristili pisač povezan s kućnim računalom, najprije uključite otkrivanje mreže (ako je pisač priključen na računalo sa sustavom Windows Vista), a zatim provjerite je li pisač dostupan za zajedničko korištenje.

Pokaži sve

Kako provjeriti je li omogućeno zajedničko korištenje pisača ili ga omogućiti?

 1. Prijavite se na računalo koje je dio kućne mreže i koje je povezano s pisačem.

 2. Kliknite gumb StartSlika gumba Start, a zatim Upravljačka ploča.
 3. U odjeljku Hardver i zvuk kliknite Pisači.

 4. Desnom tipkom miša kliknite pisač koji želite zajednički koristiti, a zatim kliknite Zajedničko korištenje.

  Ako se pisač zajednički koristi, bit će odabrana mogućnost Zajednički koristi ovaj pisač. Ako ta mogućnost nije odabrana, kliknite Zajednički koristi ovaj pisač, a zatim U redu.

Napomena:

 • Sustav Windows Vista Starter ne nudi mogućnost zajedničkog korištenja pisača.

Da biste koristili pisač koji se zajednički koristi, pisač morate dodati prijenosnom računalu.

Dodavanje pisača

 1. Da biste otvorili čarobnjak za dodavanje pisača, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Upravljačka ploča, pa Hardver i zvuk, potom Pisači te na kraju Dodaj pisač.

 2. Odaberite Dodaj mrežni, bežični ili Bluetooth pisač, a zatim slijedite upute čarobnjaka.

Pristup zajednički korištenim datotekama i mapama

Dva su načina zajedničkog korištenja datoteka i mapa: putem značajke jednostavnog zajedničkog korištenja datoteka (stavljanje datoteka ili mapa u zajednički korištenu mapu) ili pak putem značajke dijeljenja datoteka u trenutnoj mapi (označavanje pojedinačnih datoteka ili mapa za zajedničko korištenje bez njihova premještanja s mjesta na kojem se trenutno nalaze). (Na taj se način u sustavu Windows XP mogu zajednički koristiti samo mape.)

Napomena:

 • Sustav Windows Vista Starter ne nudi mogućnost zajedničkog korištenja datoteka i mapa.

Pokaži sve

Postavljanje značajke zajedničkog korištenja na računalima s operacijskim sustavom Windows XP

Ako na bilo kojem kućnom računalu imate verziju operacijskog sustava Windows XP stariju od operacijskog sustava Windows XP with Service Pack 2 (SP2), prije postavljanja značajke zajedničkog korištenja morate najprije nadograditi te verzije.

 1. Ako već niste, na svakom od računala pokrenite čarobnjak za postavljanje mreže.

 2. Kada se to od vas zatraži, omogućite zajedničko korištenje datoteka. Tako na svakom računalu stvarate mapu Zajednički dokumenti. Pristup datotekama u toj mapi ima svatko u mreži.

Napomene

 • Da biste otvorili mapu Zajednički dokumenti, kliknite Start, zatim Moji dokumenti, a potom Zajednički dokumenti.

 • U sustavu Windows XP ne mogu se zajednički koristiti pojedinačne datoteke, već samo cijela mapa. Da biste zajednički koristili mape i njihov sadržaj, a da ih ne premještate u mapu Zajednički dokumenti, otiđite do mjesta na kojem se nalazi mapa koju želite zajednički koristiti, desnom tipkom miša kliknite mapu, a zatim kliknite Zajedničko korištenje i sigurnost. Kliknite karticu Zajedničko korištenje, zatim Zajednički koristi ovu mapu, a potom Primijeni.

Postavljanje značajke zajedničkog korištenja na računalima s operacijskim sustavom Windows Vista

Mapa Zajednički dokumenti u sustavu Windows Vista zamijenjena je javnom mapom.

 1. Da biste otvorili Centar za mreže i zajedničko korištenje, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Upravljačka ploča, pa Mreža i Internet, a potom Centar za mreže i zajedničko korištenje.

 2. Kliknite strelicu Slika gumba strelice uz značajku Zajedničko korištenje javne mape, a zatim jednu od sljedećih mogućnosti:
  • Uključi zajedničko korištenje da bi svi s pristupom mreži mogli otvarati datoteke

  • Uključi zajedničko korištenje da bi svi s pristupom mreži mogli otvarati, mijenjati i stvarati datoteke

 3. Kliknite Primijeni. Nužna dozvola administratora Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, učinite to.

  Pristup datotekama u javnoj mapi sada ima svatko u mreži.

Napomene

 • Za otvaranje javne mape slijedite ove korake:

  1. Da biste otvorili mapu Dokumenti, kliknite gumb StartSlika gumba Start, a potom Dokumenti.

  2. Kliknite strelicu uz Mape na dnu navigacijskog okna, a zatim Javna.

 • Da biste zajednički koristili datoteke i mape bez njihova premještanja u ovu mapu, otiđite na mjesto na kojem se nalazi datoteka ili mapa koju želite zajednički koristiti, kliknite datoteku ili mapu, a zatim Zajednički koristi te slijedite upute čarobnjaka.

Pristup računalima u mreži

Da biste mogli pristupiti drugom računalu u mreži, morate znati njegov naziv.

Pokaži sve

Pronalaženje naziva računala

 1. Da biste otvorili svojstva sustava, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Upravljačka ploča, pa Sustav i održavanje, a potom Sustav.

 2. Naziv je prikazan u odjeljku Naziv računala, domena i postavke radne grupe.

Pristup kućnom računalu s prijenosnog računala

Da biste pristupili datotekama na kućnom računalu, možete se prijaviti kao gost (imat ćete pristup samo datotekama u javnoj mapi) ili se, ako na tom računalu imate korisnički račun, možete prijaviti pomoću tog računa. Dodatne informacije o korisničkim računima potražite u odjeljku Korisnički računi: najčešća pitanja. Da biste pristupili drugom računalu, slijedite ove korake:

 1. Da biste otvorili svojstva mreže, kliknite gumb StartSlika gumba Start, a potom Mreža.

 2. Dvokliknite ikonu računala da biste vidjeli prikaz datoteka i mapa kojima možete pristupiti.

  Napomene

  • Ako se korisničko ime i lozinka za računalo na koje ste trenutno prijavljeni razlikuju od onih za računalo kojem želite pristupiti, možda će se od vas zatražiti da unesete svoje podatke za prijavu.

  • S drugim ćete se računalom automatski povezati (ali samo u svojstvu gosta) ako je računalo postavljeno da dopušta pristup svakome u mreži. To znači da pristupiti možete samo datotekama u javnoj mapi. Pohranjivanjem lozinki možete se automatski povezati s drugim računalom u mreži pomoću podataka za prijavu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Pohrana lozinki za automatsku prijavu.

  Otvorit će se mapa u kojoj se nalaze zajedničke datoteke i resursi kućnog računala.

Pristup prijenosnom računalu s kućnog računala

 1. Da biste otvorili svojstva mreže, kliknite gumb StartSlika gumba Start, a potom Mreža.

 2. Kada se od vas zatraži prijava, u okvir Korisničko ime unesite naziv radne domene i korisničko ime odvojeno obrnutom kosom crtom (primjerice: domena\korisničko ime). U okvir Lozinka unesite lozinku koju koristite za prijavu na radnom mjestu.

  Otvorit će se mapa u kojoj su zajedničke datoteke i mape s prijenosnog računala.