Savjeti za stvaranje neprobojne lozinke

Lozinke predstavljaju prvu liniju obrane od neovlaštenog pristupa računalu. Što je lozinka neprobojnija, vaše će računalo biti zaštićenije od hakera i zlonamjernih programa. Bilo bi dobro da svi korisnički računi na računalu imaju neprobojne lozinke. Ako se koristite mrežom svoje tvrtke, mrežni administrator može zahtijevati upotrebu neprobojne lozinke.

Što lozinku čini neprobojnom?

Neprobojna lozinka:

 • Sadrži najmanje osam znakova.

 • Ne sadrži korisničko ime, stvarno ime ili ime tvrtke.

 • Ne sadrži cjelovitu riječ.

 • Znatno se razlikuje od prethodnih lozinki.

 • Sadrži znakove iz svake od navedenih kategorija:

  Kategorija znaka
  Primjeri

  Velika slova

  A, B, C

  Mala slova

  a, b, c

  Brojke

  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  Simboli na tipkovnici (svi znakovi na tipkovnici koji nisu definirani kao slova ili brojke) i razmaci

  ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /

Lozinka može zadovoljavati sve gore navedene kriterije, a unatoč tome biti slaba. Hello2U!, primjerice, zadovoljava sve kriterije za neprobojnu lozinku, no i svejedno je riječ o slaboj lozinki jer sadrži cjelovitu riječ. H3ll0 2 U! bolji je izbor jer zamjenjuje neka slova cjelovite riječi brojkama te sadrži razmake.

Neprobojnu lozinku možda ćete lakše zapamtiti slijedeći navedene savjete:

 • Stvorite akronim nekog lako pamtljivog podatka. Odaberite određeni izraz koji za vas ima neko značenje, npr. Moj sin je rođen 12. prosinca 2004. Vodeći se tom rečenicom za lozinku možete odabrati izraz Msjr12/1204.

 • Zamijenite slova i riječi u lako pamtljivoj frazi brojkama, simbolima i pravopisnim pogreškama. Tako, primjerice, Moj sin je rođen 12. prosinca 2004 može postati Moj$in jerošen 12124 (u lozinci možete koristiti razmake).

 • Povežite lozinku s omiljenim hobijem ili sportom. Tako, primjerice, Volim badminton može postati V()l1mB@dm1nt()n.

Ako morate zapisati lozinku da biste je zapamtili, nemojte napisati da je riječ o lozinci i pohranite je na sigurno mjesto.

Stvaranje neprobojne lozinke pomoću ASCII znakova

Lozinku možete stvoriti i pomoću proširenih ASCII znakova. Korištenje proširenih ASCII znakova čini lozinku sigurnijom jer je izbor znakova za stvaranje neprobojne lozinke veći. Prije nego upotrijebite proširene ASCII znakove za lozinku, provjerite jesu li lozinke koje sadrže takve znakove kompatibilne s programima koje koristite ili koje koristi vaša organizacija. Budite naročito oprezni s upotrebom proširenih ASCII znakova za lozinku ako vaša organizacija koristi nekoliko različitih operacijskih sustava ili verzija sustava Windows.

Proširene ASCII znakove možete pronaći u karti znakova. Neki prošireni ASCII znakovi ne bi se trebali upotrebljavati za lozinke. Ne koristite znak za koji nije određena tipka u donjem desnom uglu dijaloškog okvira karte znakova. Dodatne informacije potražite u odjeljku Korištenje posebnih znakova (karta znakova): najčešća pitanja.

Lozinke za sustav Windows mogu biti i dulje od preporučenih osam znakova. Mogu, štoviše, sadržavati čak 127 znakova. Međutim, ako ste u mreži u kojoj se nalaze i računala sa sustavom Windows 95  ili Windows 98, preporučujemo da lozinka sadrži najviše 14 znakova. Ako je lozinka dulja od 14 znakova, možda se nećete moći prijaviti u mrežu s računala s navedenim operacijskim sustavima.