Ovdje ćete pronaći rješenja nekih uobičajenih problema s automatskom reprodukcijom.

Pokaži sve

Mogućnosti automatske reprodukcije pojavile su se samo jednom: pri prvom uključivanju uređaja ili umetanju diska. Kako ponovo pronaći te mogućnosti i promijeniti odabir?

Da biste jednom vidjeli mogućnosti, desnom tipkom miša kliknite uređaj ili pogon, a zatim kliknite Otvaranje samopokretanja. Ako uređaj nije priključen, držite pritisnutu tipku SHIFT i priključite uređaj. Da biste vidjeli popis mogućnosti, također možete držati pritisnutu tipku SHIFT dok umećete disk.

Da biste vidjeli mogućnosti svaki put kada uključite uređaj ili umetnete disk, slijedite ove korake:

 1. Da biste otvorili automatsku reprodukciju, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Upravljačka ploča, pa Hardver i zvuk te na kraju Automatska reprodukcija.

 2. Na popisu pored uređaja ili vrste diska kliknite Svaki put me pitaj.

Zadana je akcija određena, no dijaloški okvir Automatska reprodukcija i dalje se pojavljuje.

Automatska reprodukcija mora ponovo proučiti vrste sadržaja na uređaju za pohranu ili disku da bi mogla odrediti zadani program za otvaranje sadržaja. Ako na disku postoji mnogo sadržaja, dijaloški se okvir pojavljuje dok automatska reprodukcija proučava sadržaj. To je normalno, a dijaloški će se okvir sam zatvoriti.

Kako isključiti značajku automatske reprodukcije da bi se prestalo pojavljivati pitanje koji program želim koristiti?

Slijedite ove korake:

 1. Da biste otvorili automatsku reprodukciju, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Upravljačka ploča, pa Hardver i zvuk te na kraju Automatska reprodukcija.

 2. Poništite potvrdni okvir Koristi Samopokretanje za sve medije i uređaje.

Kako spriječiti automatsko otvaranje programa pri uključivanju uređaja ili umetanju diska?

Slijedite ove korake:

 1. Da biste otvorili automatsku reprodukciju, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Upravljačka ploča, pa Hardver i zvuk te na kraju Automatska reprodukcija.

 2. Da biste trajno spriječili pojavljivanje dijaloškog okvira Automatska reprodukcija, odaberite Ništa ne poduzimaj pored uređaja ili diska. Da biste mogli odabrati željenu akciju pri svakom uključivanju uređaja ili umetanju diska, odaberite Svaki put me pitaj.

Automatska se reprodukcija ne pokreće pri uključivanju uređaja ili umetanju diska.

Postoji nekoliko mogućih razloga. Automatska je reprodukcija možda ograničena pravilima grupe, možda ju je otkazao neki aktivni program ili pak servis potreban da bi se automatska reprodukcija aktivirala ne radi.

Pokušajte sljedeće:

 • Pitajte svog mrežnog administratora ograničavaju li pravila grupe automatsku reprodukciju, a ako je odgovor potvrdan, pitajte što učiniti.

 • Zatvorite druge programe koji možda ometaju automatsku reprodukciju.

 • Slijedite ove korake:

  1. Kliknite gumb StartSlika gumba Start, Svi programi, kliknite Dodaci, a zatim desnom tipkom miša kliknite Naredbeni redak.
  2. Kliknite Pokreni kao administrator.

  3. U naredbeni redak unesite net start shellhwdetection, a zatim pritisnite tipku ENTER.

  4. Ponovo pokrenite računalo.

Dosad je pojavljivanje dijaloškog okvira Automatska reprodukcija bilo moguće spriječiti pritiskom na tipku SHIFT. Zašto to više ne funkcionira?

Ako držite pritisnutu tipku SHIFT, dijaloški će se okvir automatska reprodukcija otvoriti bez obzira na zadanu postavku. Da biste spriječili pojavljivanje dijaloškog okvira Automatska reprodukcija za točno određenu vrstu uređaja za pohranu (kao što je disk ili uređaj), slijedite ove korake:

 1. Da biste otvorili automatsku reprodukciju, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Upravljačka ploča, pa Hardver i zvuk te na kraju Automatska reprodukcija.

 2. Odaberite Ništa ne poduzimaj pored te vrste uređaja za pohranu.

Potvrdni okvir "Uvijek učini ovo" ne pojavljuje se ako je riječ o medijima s miješanim sadržajem.

Budući da mediji s miješanim sadržajem mogu sadržavati sve vrste sadržaja, za njih nije moguće odabrati zadanu akciju.

Zašto je potrebno toliko vremena da automatska reprodukcija otkrije vrste sadržaja na uređaju za pohranu?

Uređaj vjerojatno sadrži veći broj datoteka ili složenu strukturu mapa.