Otklanjanje poteškoća s preuzimanjem vodiča u sustavu Windows Media Center

Ako na računalu nemate TV karticu, potrebna vam je dodatna analogna ili digitalna TV kartica da biste reproducirali i snimali TV program u sustavu Windows Media Center.

Ovdje ćete naći rješenja nekih uobičajenih problema s preuzimanjem vodiča u sustavu Windows Media Center.

Pokaži sve

Zašto preuzimanje vodiča nije uspjelo?

Preuzimanje može biti neuspješno ako upravo postavljate vodič ili preuzimate ažurirani raspored iz vodiča. Problem može nastati iz sljedećih razloga:

 • Računalo nije povezano s Internetom ili se ne može povezati putem internetske veze namijenjene računalu sa sustavom Windows Media Center.

  Ako se računalo povezuje s Internetom putem modemske veze, provjerite je li modemska veza ispravno konfigurirana tako da se mogu preuzeti najnoviji podaci za vodič. Informacije o načinu konfiguriranja modemske veze namijenjene korištenju na računalima sa sustavom Windows Media Center potražite u odjeljku Otklanjanje poteškoća s internetskom vezom.

 • Poslužitelj na kojem je smješten vodič nije dostupan ili privremeno ne radi. Ako ste uspješno dovršili postavljanje vodiča, sustav Windows Media Center svakog će ga dana ponovo pokušati preuzeti.

 • Davatelj usluga vodiča nije stavio na raspolaganje informacije iz vodiča za mjesto na kojem se nalazite.

Zašto informacije iz vodiča nisu točne?

Ako su brojni kanali neispravni, preporučujemo da odredite drugi niz rasporeda u postavljanju vodiča. No ako vodič prikazuje netočne informacije o mreži i programu samo nekih kanala, uredite brojeve kanala, promijenite ili dodajte raspored za kanal na sljedeći način:

Uređivanje brojeva kanala

 1. Na početnom zaslonu pomaknite se do Zadataka, kliknite Postavke, zatim TV, pa Vodič, potom Uredi kanale i na kraju Uredi brojeve. Kvačica pored gumba Uredi brojeve označava da možete uređivati kanale. (Neobavezno) Kliknite Vrati zadano da biste uklonili sve promjene izvršene u rasporedu iz vodiča. Kada odaberete značajku Vrati zadano, uključuju se svi dostupni kanali i vraćaju se sva zadana preslikavanja rasporeda.

  Gumb Uredi brojeve neće se prikazati na zaslonu Uredi kanale ako primate signal vrste PAL, SECAM, ili DVB-T. Ako na zaslonu ne vidite gumb Uredi brojeve, idite na sljedeću proceduru, pod nazivom Promijeni ili dodaj raspored za kanal, koja pokriva digitalni TV, PAL i DVB-T signal.

 2. Pomoću tipaka sa strelicom pomičite se kroz popis te pronađite broj kanala koji želite promijeniti. Nakon odabira svakog pojedinog kanala umetnuti prozor prikazuje taj kanal.

  Slika umetnutog prozora
  Slika umetnutog prozora
 3. Unos novog broja kanala. Ako koristite tipkovnicu, provjerite je li tipka NumLock uključena.

 4. Dogodit će se jedno od sljedećeg:

  • Novi će broj kanala biti prihvaćen.

  • Novi broj kanala već postoji u rasporedu pa se od vas traži da riješite sukob.

   Ako uređujete brojeve mnogih kanala, kliknite Sortiraj popis da biste numerički sortirali popis prema broju kanala i pregledali revidirani raspored.

 5. Nakon što izvršite željene promjene, kliknite Spremi da biste se vratili na zaslon vodiča Postavke.

Promjena ili dodavanje rasporeda kanalu (samo klasični ili kabelski digitalni TV, PAL i DVB-T signal)

 1. Na početnom zaslonu pomaknite se do Zadataka, kliknite Postavke, zatim TV, pa Vodič, a potom učinite jedno od sljedećeg:

  • Kliknite Uređivanje rasporeda digitalne TV ako uređujete kanal koji emitira digitalni signal.

  • Kliknite Dodaj raspored kanalu ako uređujete kanal koji emitira signal vrste PAL ili DVB-T.

 2. Odaberite kanal kojem želite dodati raspored ili čiji raspored želite promijeniti.

 3. Na prikazanom popisu kliknite odgovarajući raspored iz vodiča za taj kanal. Po potrebi nastavite dodavati raspored.

 4. Nakon što izvršite željene promjene, kliknite Spremi da biste se vratili na postavke za vodič.

Odabir drugog niza rasporeda iz vodiča

 1. Na početnom zaslonu pomaknite se do Zadataka, kliknite Postavke, zatim TV, pa Vodič, a potom Postavi raspored iz vodiča.

 2. Slijedite upute na zaslonu da biste odabrali novi raspored kanala.

  Ako niste sigurni kojeg davatelja TV usluga odabrati, proučite svoj mjesečni račun za kabelsku televiziju.

Zašto u vodiču nisu dostupne informacije?

Informacije iz vodiča redovito se preuzimaju putem Interneta od davatelja usluga TV rasporeda za vodič. Ako se dogodi bilo što od sljedećeg, u vodiču ćete primiti obavijest "Nema dostupnih podataka":

 • Sustav Windows Media Center ne može se dulje vrijeme povezati s Internetom i preuzeti nove informacije za Vodič, a prethodno preuzete informacije oštećene su ili zastarjele. Dodatne informacije potražite u odjeljku Otklanjanje poteškoća s internetskom vezom.

 • IDavatelj usluga rasporeda iz vodiča nije stavio na raspolaganje informacije iz vodiča za mjesto na kojem se nalazite. Dodatne informacije potražite u odjeljku Preuzimanje ažuriranog rasporeda iz vodiča.

Zašto u vodiču nedostaje raspored za digitalne TV kanale?

Ako TV gledate putem davatelja usluga satelitske TV te niste pretplaćeni na lokalne kanale, TV raspored iz vodiča za standardnu TV vjerojatno ne sadrži lokalni paket kanala. Budući da raspored za digitalnu TV obično proizlazi iz lokalnog rasporeda, a vi taj lokalni raspored nemate u vodiču, nećete imati ni raspored za ekvivalentne digitalne kanale koji se emitiraju eterom.

Da biste dobili raspored za digitalne TV kanale, iznova konfigurirajte dio vodiča koji se bavi standardnom televizijom te odaberite drugog davatelja TV usluga koji obuhvaća lokalne kanale. Ako dodate lokalne kanale, digitalni TV kanali bit će usklađeni s odgovarajućim informacijama iz vodiča za lokalne kanale, koji su sada uključeni u vodič. Da biste iznova konfigurirali vodič, pogledajte odjeljak Postavljanje rasporeda iz vodiča za upotrebu u sustavu Windows Media Center.

Zašto raspored iz vodiča nije u skladu s kanalima koji se primaju?

Pokušajte odabrati novu regiju, a zatim i novi poštanski broj da biste vidjeli možete li dobiti točniji raspored iz vodiča, čak i ako on nije naveden posebno za vašu regiju. Da biste promijenili regiju i poštanski broj, učinite sljedeće:

 1. Na početnom zaslonu pomaknite se do Zadataka, kliknite Postavke, zatim TV, pa Vodič, a potom Postavi raspored iz vodiča.

 2. Zatražit će se da potvrdite odabranu regiju. Kliknite Ne, želim odabrati drugu regiju i slijedite upute da biste odabrali drugu regiju. Konfiguraciju vodiča dovršite novim odabirom rasporeda iz vodiča koji bi mogao bolje odgovarati kanalima koje primate.

Što se događa ako se prikazuju pogreške 20, 21, 22, 23, 24, 25 ili 82?

Ako primite obavijest da je došlo do pogreške 20, 21, 22, 23, 24, 25 ili 82, znači da se pojavila pogreška u obradi zbog koje nije uspjelo preuzimanje vodiča. Ponovo pokrenite računalo, a zatim pokušajte preuzeti ažurirani raspored iz vodiča. Ako računalo sa sustavom Windows Media Center zbog pogreške u obradi nikako ne uspijeva preuzeti vodič, za pomoć se obratite proizvođaču računala.

Što ako postoji problem s internetskom vezom?

Provjerite radi li internetska veza. Dodatne informacije potražite u odjeljku Otklanjanje poteškoća s internetskom vezom.