Otklanjanje poteškoća s internetskom vezom

Otklanjanje poteškoća s internetskom vezom može biti zahtjevno jer postoje brojni mogući uzroci poteškoća. Najprije pokušajte sljedeće:

 • Da biste otvorili mrežnu dijagnostiku, desnom tipkom miša kliknite mrežnu ikonu u području obavijesti, a zatim kliknite Dijagnosticiranje i popravak.

 • Provjerite jesu li sve žice povezane (npr. provjerite je li modem priključen u aktivnu telefonsku utičnicu ili kabelsku vezu, bilo izravno ili putem usmjerivača).

 • Vratite modem i usmjerivač u izvorno stanje. Izvucite kabel za napajanje iz modema i/ili usmjerivača, pričekajte najmanje 10 sekundi, a zatim ponovno priključite modem i/ili usmjerivač na napajanje.

 • Provjerite usmjerivač. Zbog novih mrežnih značajki sustava Windows Vista neki stariji mrežni usmjerivači nisu potpuno kompatibilni sa sustavom Windows Vista te mogu prouzročiti probleme.

Ako tako ne uspijete riješiti problem, potražite određeni problem na sljedećem popisu.

Pokaži sve

Nije se moguće povezati s Internetom putem širokopojasne DSL (Digital Subscriber Line) ili kabelske veze.

 • Provjerite sljedeće:

  • Je li modem uključen?

  • Je li Ethernet kabel umetnut u priključak Ethernet na modemu i računalu? Krajevi Ethernet kabela izgledaju ovako:

   Slika ethernet kabela
   Ethernet kabel
  • Je li telefonska linija pravilno uključena u modem i telefonsku utičnicu?

  • Ne koristite li možda DSL filtar između telefonske utičnice i modema?

 • Provjerite žaruljice na modemu. One katkad mogu upućivati na mjesto na kojem se nalazi problem – je li to Ethernet veza, napajanje modema ili pak DSL ili kabelska veza.

 • Oštećenje datoteke Winsock može dovesti do problema s povezivanjem. Da biste to ispravili, otvorite mrežnu dijagnostiku:

  • Da biste otvorili mrežnu dijagnostiku, desnom tipkom miša kliknite mrežnu ikonu u području obavijesti, a zatim kliknite Dijagnosticiranje i popravak.

  Dodatne informacije potražite u članku Kako ustanoviti i otkloniti oštećenje ključa Winsock2 na Microsoftovu web-mjestu.

 • Od davatelja internetskih usluga (ISP-a) zatražite sljedeće potvrde:

  • funkcioniraju li poslužitelji ispravno

  • imate li korisnički račun kod ISP-a i pristup ISP-ovu servisu

Nemogućnost povezivanja s internetom putem modemske veze ili se veza stalno prekida

 • Provjerite birate li točan broj, uključujući i sve potrebne pristupne brojeve (npr. broj 9) te nije li broj zauzet.

 • Provjerite je li telefonska utičnica funkcionalna. Da biste to provjerili, priključite u nju ispravni telefon i provjerite čuje li se pozivni ton.

 • Provjerite je li telefonski kabel uključen u utičnicu "line" na modemu, ne u utičnicu "telephone".

 • Provjerite nije li telefonski kabel oštećen tako da ga uključite u utičnicu "telephone" na modemu. Ako čujete pozivni ton, telefonski je kabel ispravan.

 • Ako je uključena mogućnost poziva na čekanju, isključite je, a zatim se pokušajte ponovo povezati.

 • Možda je davatelj internetskih usluga (ISP) prekinuo vezu ako dulje razdoblje nije bilo nikakve aktivnosti između vas i web-mjesta. Pokušajte se ponovo povezati.

 • Ako je netko podigao telefonsku slušalicu dok ste bili povezani s Internetom, možda vam je veza automatski prekinuta. Pokušajte se ponovo povezati.

 • Većina telefonskih modema radi samo s analognim telefonskim linijama. Provjerite koristite li analogne telefonske linije ili, ako koristite digitalne telefonske linije, provjerite ima li vaše računalo digitalni modem.

 • Provjerite radi li modem ispravno. Dodatne informacije potražite u uputama dobivenima s modemom ili posjetite web-mjesto proizvođača modema.

 • Kontaktirajte telekomunikacijsku tvrtku da biste provjerili kvalitetu telefonske linije.

 • Ako vaše računalo ima dvije mrežne veze, program za umrežavanje mora izabrati koju vezu treba koristiti za mrežni promet. Softver za umrežavanje odabire vezu s najboljim performansama. Ako veza A ima mogućnost povezivanja s Internetom, ali i slabe performanse, a veza B nema mogućnost povezivanja s Internetom, ali ima bolje performanse lokalne mreže, program za umrežavanje mrežni će promet preusmjeriti na vezu B. To znači da nećete moći pregledavati web-mjesta pa će ikona umrežavanja i mrežni dijagram u centru za mreže i zajedničko korištenje pokazivati da imate samo lokalnu vezu (bez Interneta). To je točno, ali nije ono što želite. Da biste računalu nametnuli korištenje veze A - veze koja omogućuje povezivanje s Internetom, prekinite vezu B i pokušajte ponovo.

Mogu pristupiti samo neki web-mjestima.

Evo nekoliko mogućih uzroka tog problema:

Spora internetska veza

Na brzinu internetske veze utječe više čimbenika. Dodatne informacije potražite u članku Sporost internetske veze.

Nemogućnost povezivanja s mrežom na radnom mjestu putem interneta od kuće 8ili nekog drugog mjesta).

 • Provjerite jeste li unijeli točan naziv poslužitelja za VPN (virtualnu privatnu mrežu) koji ste dobili od mrežnog administratora.

 • Za rad VPN veze morate imati aktivnu internetsku vezu.

 • Ako imate vanjski modem, provjerite je li uključen.

 • Obratite se mrežnom administratoru da biste potvrdili da imate odgovarajuću vezu i dozvole za domenu na poslužitelju za udaljeni pristup.

 • Možda je riječ o problemu s certifikatom. Za pomoć se obratite mrežnom administratoru.

 • VPN veza ne funkcionira s aktivnim Winsock proxy klijentom. Obratite se mrežnom administratoru da biste provjerili nije li Winsock proxy klijent omogućen.

 • Ako znate IP adresu (recimo: 131.107.10.25) web-mjesta, upišite tu adresu u adresnu traku web-preglednika, a zatim pritisnite ENTER. Ako to funkcionira, najvjerojatnije je riječ o problemu s određivanjem DNS-a (Domain Name System). Za pomoć se obratite mrežnom administratoru.

 • Ako imate neki poseban program koji je obavezan na vašem radnom mjestu ili ga instalira tvrtka, možda je to dio problema. Za pomoć se obratite mrežnom administratoru.

 • Ako znate IP adresu (recimo, 131.107.10.25) VPN poslužitelja, upišite adresu za VPN vezu, a zatim pritisnite tipku ENTER. Ako to funkcionira, najvjerojatnije je riječ o problemu s određivanjem DNS-a. Za pomoć se obratite mrežnom administratoru.

 • Možda postoji problem s poslužiteljem s kojim se pokušavate povezati. Za pomoć se obratite mrežnom administratoru.

Prilikom pokušaja povezivanja putem VPN veze pojavljuje se poruka "Lokalno računalo ne podržava šifriranje", uz kod pogreške 741.

To se može dogoditi ako šifriranje koje koristi vaše računalo ne odgovara šifriranju koje koristi VPN poslužitelj. Da biste promijenili postavke šifriranja tako da računalo koristi preporučenu postavku 3DES, slijedite ove upute:

 1. Da biste otvorili Centar za mreže i zajedničko korištenje, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Upravljačka ploča, pa Mreža i Internet, a potom Centar za mreže i zajedničko korištenje.

 2. Kliknite Povezivanje s mrežom.

 3. Desnom tipkom miša kliknite VPN vezu, a zatim kliknite Svojstva.

 4. Kliknite karticu Sigurnost, zatim Dodatno (prilagođene postavke), a potom Postavke.

 5. U odjeljku Šifriranje podataka u dijaloškom okviru Dodatne sigurnosne postavke odaberite Šifriranje najjače neprobojnosti (prekini vezu ako poslužitelj odbije), a zatim dvaput kliknite U redu.

 6. Kliknite Poveži da biste se pokušali ponovo povezati.