Otklanjanje poteškoća s ekstenderom sustava Windows Media Center

Ovdje ćete pronaći rješenja nekih uobičajenih problema koji se pojavljuju pri upotrebi ekstendera sustava Windows Media Center.

Pokaži sve

Što ako se ekstender sustava Windows Media Center ne može povezati s računalom sa sustavom Windows Media Center?

Problemi s povezivanjem mogu se dogoditi tijekom postavljanja ekstendera ili nakon prethodnog uspješnog postavljanja ekstendera. Pogledajte sljedeći popis mogućih rješenja ako se ekstender ne povezuje s računalom sa sustavom Windows Media Center:

 • Ako je jedini vatrozid aktivan na vašem računalu Vatrozid za Windows , provjerite je li okvir Ekstenderi sustava Media Center potvrđen na popisu iznimaka programa Vatrozid za Windows. Dodatne informacije o tome kako saznati koji se vatrozid (ili više njih) koriste na vašem računalu, kao i tome kako provjeriti je li ekstender sustava Media Center potvrđen kao iznimka na popisu programa Vatrozid za Windows potražite u članku Vatrozidi i ekstender sustava Media Center na web-mjestu tvrtke Microsoft.

 • Ako koristite vatrozid drugih proizvođača, a ne onaj tvrtke Microsoft možda ćete morati ručno otvoriti priključke navedene u tablici u nastavku. No neki su vatrozidi već konfigurirani da ekstenderima sustava Media Center dopuštaju povezivanje s računalom sa sustavom Windows Media Center. Popis vatrozida koji su već konfigurirani tako da dopuštaju ekstenderu sustava Media Center da se poveže s računalom sa sustavom Windows Media Center, kao i informacije o ručnom otvaranju priključaka za druge vatrozide da bi se omogućilo povezivanje ekstendera sustava Media Center potražite u članku Vatrozidi i ekstender sustava Media Center na web-mjestu tvrtke Microsoft.

  AplikacijaPriključak Protokol Opseg
  Aplikacija

  ehshell.exe

  Priključak

  554

  Protokol

  Transmission Control Protocol (TCP)

  Opseg

  samo lokalna podmreža

  Aplikacija

  ehshell.exe

  Priključak

  5004 i 5005

  Protokol

  User Datagram Protocol (UDP)

  Opseg

  samo lokalna podmreža

  Aplikacija

  ehshell.exe

  Priključak

  8554 -8558

  Protokol

  TCP

  Opseg

  samo lokalna podmreža

  Aplikacija

  ehshell.exe

  Priključak

  50004 -50013

  Protokol

  UDP

  Opseg

  samo lokalna podmreža

  Aplikacija

  ehshell.exe

  Priključak

  7777 -7781

  Protokol

  UDP

  Opseg

  samo lokalna podmreža

  Aplikacija

  svchost.exe

  Priključak

  1900

  Protokol

  UDP

  Opseg

  samo lokalna podmreža

  Aplikacija

  svchost.exe

  Priključak

  2177

  Protokol

  TCP

  Opseg

  samo lokalna podmreža

  Aplikacija

  svchost.exe

  Priključak

  2177

  Protokol

  UDP

  Opseg

  samo lokalna podmreža

  Aplikacija

  svchost.exe

  Priključak

  3390

  Protokol

  TCP

  Opseg

  samo lokalna podmreža

  Aplikacija

  system (sustav)

  Priključak

  10244

  Protokol

  TCP

  Opseg

  samo lokalna podmreža

  Aplikacija

  mcx2prov.exe

  Priključak

  nasumično

  Protokol

  nasumično (koristi TCP i UDP)

  Opseg

  Internet

  Aplikacija

  mcrmgr.exe

  Priključak

  nasumično

  Protokol

  nasumično (koristi TCP i UDP)

  Opseg

  Internet

  Bilješka

  • Da bi se uspostavila veza s ekstenderom sustava Media Center, računalo sa sustavom Windows Media Center i ekstender moraju biti na istoj podmreži.

 • Provjerite znate li korisničko ime i lozinku za račun s administratorskim ovlastima na računalu sa sustavom Windows Media Center. Te ćete podatke morati unijeti kada se od vas zatraže na računalu sa sustavom Windows Media Center da bi instalacijski program ekstendera mogao izvršiti određene izmjene na računalu sa sustavom Windows Media Center.

 • Ako koristite čitač otiska prsta ili neki drugi sigurnosni program na računalu, možda ćete morati promijeniti postavke programa prije povezivanja ekstendera s računalom Ako sigurnosni program ne sadrži postavku za rješavanje problema s povezivanjem, morat ćete deinstalirati program da biste koristili ekstender.

 • Provjerite jesu li uključeni ekstender sustava Media Center i računalo sa sustavom Windows Media Center. Provjerite nalazi li se računalo u stanju mirovanja ili hibernacije.

 • Ako koristite ožičenu vezu, provjerite je li Ethernet kabel priključen u Ethernet priključak na ekstenderu sustava Media Center.

  Pokušajte otkriti gdje se pojavljuje problem povezivanjem uređaja Xbox 360 izravno s računalom sa sustavom Windows Media Center pomoću običnog Ethernet kabela. Ako se Xbox 360 može povezati s računalom sa sustavom Windows Media Center, možda postoji problem s usmjerivačem, koncentratorom, preklopnikom ili njihovim postavkama. No ako se Xbox 360 i računalo ne uspiju povezati, problem je možda u postavkama usmjerivača, koncentratora ili preklopnika, samostalno ili u kombinaciji s postavkom vatrozida. Dodatne informacije o povezivanju uređaja Xbox 360 izravno s računalom te informacije o otklanjanju poteškoća s povezivanjem pomoću te metode potražite u članku Problemi s povezivanjem na web-mjestu tvrtke Microsoft.

 • Provjerite nije li računalo sa sustavom Windows Media Center povezano s domenom. Neka pravila mrežnih domena mogu spriječiti uređaj Xbox 360 da se poveže s računalom sa sustavom Windows Media Center kao ekstender sustava Media Center. Ako je vaše računalo povezano s domenom, uklonite ga iz nje te ponovno postavite ekstender.

 • Provjerite jesu li i računalo sa sustavom Windows Media Center i ekstender povezani s istim usmjerivačem. Tako ćete biti sigurni da su Xbox 360 i računalo sa sustavom Windows Media Center povezani s istom mrežom. Ako se Xbox 360 povezuje s vašom kućnom mrežom pomoću bežičnog usmjerivača, jedan kraj Ethernet kabela priključite u računalo sa sustavom Windows Media Center, a drugi kraj kabela u Ethernet priključak bežičnog usmjerivača.

 • Ako je ekstender sustava Media Center povezan s mrežom putem bežične veze, provjerite je li on unutar dosega bežične pristupne točke ili usmjerivača te nema li između njega i pristupne točke previše zapreka. Dodatne informacije o otklanjanju poteškoća sa slabim bežičnim signalom potražite u odjeljku Otklanjanje poteškoća sa slabim bežičnim signalom.

 • Ako je ekstender sustava Media Center povezan s mrežom putem bežične veze, a bežična mreža koristi sigurnosni ključ, provjerite imate li mrežni sigurnosni ključ koji odgovara metodi zaštite koju mreža koristi. Dodatne informacije o različitim sigurnosnim metodama za bežične mreže potražite u odjeljku Metode zaštite bežične mreže.

 • Pokušajte ponovno pokrenuti računalo sa sustavom Windows Media Center, ekstender sustava Media Center te mrežni koncentrator, usmjerivač ili preklopnik.

Što ako Windows Media Center ne može otkriti ekstender tijekom postavljanja?

Iskušajte barem jedno od ovih rješenja:

 • Ako koristite ožičenu mrežu, provjerite je li Ethernet kabel priključen u Ethernet priključnicu na ekstenderu, a zatim provjerite je li Ethernet priključak na drugom kraju priključen u Ethernet priključnicu usmjerivača, koncentratora ili preklopnika.

 • Provjerite je li ekstender sustava Media Center priključen na izvor napajanja i uključen.

 • Ako je ekstender sustava Media Center povezan s mrežom putem bežične veze, provjerite je li on unutar dosega bežične pristupne točke ili usmjerivača te nema li između njega i pristupne točke previše zapreka. Dodatne informacije o otklanjanju poteškoća sa slabim bežičnim signalom potražite u odjeljku Otklanjanje poteškoća sa slabim bežičnim signalom.

 • Ako je ekstender sustava Media Center povezan s mrežom putem bežične veze, a bežična mreža koristi sigurnosni ključ, provjerite imate li mrežni sigurnosni ključ koji odgovara metodi zaštite koju mreža koristi. Dodatne informacije o različitim sigurnosnim metodama za bežične mreže potražite u odjeljku Metode zaštite bežične mreže.

Nije moguća reprodukcija nekih audio i videodatoteka prilikom primjene uređaja Xbox 360 kao ekstendera sustava Media Center. Koje se vrste audio i videodatoteka mogu reproducirati ako se Xbox 360 koristi kao ekstender sustava Media Center?

U sljedećoj su tablici navedene različite vrste video i audiodatoteka koje se mogu reproducirati na uređaju Xbox 360 kada se koristi kao ekstender sustava Media Center.

Na računalu možda možete reproducirati video ili audiodatoteke u datotečnim oblicima koje ne možete reproducirati ako koristite Xbox 360 kao ekstender sustava Media Center. To je zato što su kodeci potrebni za reprodukciju određene audio ili videodatoteke možda dostupni na vašem računalu, ali nisu dostupni ili instalirani na uređaju Xbox 360.

Oblik videodatoteke
Maksimalna veličina sličice videozapisa (u pikselima)
Oblik audiodatoteke

Windows videodatoteke oblika Media Video (WMV) 7, 8 i 9

(videodatoteke mogu biti zaštićene pomoću prava na korištenje multimedijskih sadržaja)

1920 x 1080 (1080p)

Windows audiodatoteke oblika Media Audio (WMA) Standard, WMA Pro i WMA Lossless

videodatoteke oblika WMV Image 1 ili WMV 2

(stvorene pomoću bilo koje verzije programa Microsoft Photo Story)

1920 x 1080 (1080p)

Windows audiodatoteke oblika Media Audio (WMA) Standard, WMA Pro i WMA Lossless

videodatoteke oblika VC-1

(videodatoteke mogu biti zaštićene pomoću prava na korištenje multimedijskih sadržaja)

1920 x 1080 (1080p)

Windows audiodatoteke oblika Media Audio (WMA) Standard, WMA Pro i WMA Lossless

videodatoteke oblika MPEG-1

Nema podataka

audiodatoteke oblika MPEG-1 Layer 1 i MPEG-1 Layer 2

videodatoteke oblika MPEG-2

1920 x 1080 (1080i)

audiodatoteke oblika AC-3, MPEG-1 Layer 1 i MPEG-1 Layer 2

Oblik audiodatoteke

Audiodateke oblika Windows Media Audio (WMA) Standard (obuhvaća Windows Media Audio 7, 8 i 9)

(audiodatoteke mogu biti zaštićene pomoću prava na korištenje multimedijskih sadržaja)

Windows audiodatoteke oblika Media Audio (WMA) Pro

(audiodatoteke mogu biti zaštićene pomoću prava na korištenje multimedijskih sadržaja)

Windows audiodatoteke oblika Media Audio (WMA) Lossless

(audiodatoteke mogu biti zaštićene pomoću prava na korištenje multimedijskih sadržaja)

audiodatoteke oblika MPEG-1 Layer 3 (MP3)

audiodatoteke oblika WAV-PCM

Zašto se pri korištenju ekstendera sustava Media Center često pojavljuje obavijest o problemu s mrežom?

Ako koristite bežičnu mrežu, provjerite je li propusnost mreže dovoljno velika. Pomoću ugađača mrežnih performansi u sustavu Windows Media Center možete testirati propusnost mreže, bez obzira na to koristite li bežičnu ili ožičenu mrežnu vezu. Dodatne informacije o poboljšanju mrežne veze pri korištenju ekstendera potražite na Microsoftovu web-mjestu .

Korištenje ugađača mrežnih performansi u sustavu Windows Media Center

 1. Pokrenite ekstender sustava Media Center.

 2. Na zaslonu Start ekstendera sustava Media Center pomaknite se na Zadaci, a zatim odaberite Ugodi mrežu.

 3. Slijedite korake u odjeljku Ugađač mrežnih performansi da biste odredili ima li vaša kućna mreža dovoljno propusnu vezu.

Ako je dostupna propusnost veze vaše bežične mreže premala, pokušajte barem jedno od sljedećeg (ako je moguće):

 • Pomoću ožičene mrežne veze povežite ekstender sustava Media Center i računalo sa sustavom Windows Media Center. Ožičena je veza brža od bežične mrežne veze. Dodatne informacije o tome što je potrebno za postavljanje ožičene mrežne veze potražite u odjeljku Što je potrebno za postavljanje kućne mreže.

 • Ako je ekstender sustava Media Center povezan s mrežom putem bežične veze, provjerite je li on unutar dosega bežične pristupne točke ili usmjerivača te nema li između njega i pristupne točke previše zapreka. Dodatne informacije o otklanjanju poteškoća sa slabim bežičnim signalom potražite u odjeljku Otklanjanje poteškoća sa slabim bežičnim signalom.

 • Ako koristite bežičnu mrežu te niste u mogućnosti koristiti ožičenu mrežnu vezu, preporučuje se nadogradnja i korištenje brže bežične mrežne veze. Popis različitih bežičnih mreža, kao i informacije o prednostima i nedostacima različitih vrsta bežičnih mreža, potražite u odjeljku Što je potrebno za postavljanje kućne mreže.

Ekstender sustava Media Center sporo reagira.

Razlog može biti niska dostupna propusnost mreže ili nedovoljno dostupnih sistemskih resursa računala sa sustavom Windows Media Center.

Vezu možete provjeriti pomoću ugađača mrežnih performansi.

Korištenje ugađača mrežnih performansi u sustavu Windows Media Center

 1. Pokrenite ekstender sustava Media Center.

 2. Na zaslonu Start ekstendera sustava Media Center pomaknite se na Zadaci, a zatim odaberite Ugodi mrežu.

 3. Slijedite korake u odjeljku Ugađač mrežnih performansi da biste odredili ima li vaša kućna mreža dovoljno propusnu vezu.

Da biste odredili ima li računalo dovoljno dostupnih sistemskih resursa, pogledajte članak Pregled detalja o performansama računala pomoću upravitelja zadataka.

Prilikom korištenja ekstendera pokušajte izbjeći izvođenje računalnih zadataka za koje se koristi mnogo resursa sustava. Kada koristite ekstender, izbjegavajte, primjerice, sigurnosno kopiranje ili uređivanje i gledanje videozapisa na računalu.

Što ako se veza s računalom na kojem je instaliran Windows Media Center prekine?

Veza između ekstendera sustava Media Center i računala sa sustavom Windows Media Center može se prekinuti iz niza razloga. Ovdje su opisani neki od razloga zašto se to događa i neka moguća rješenja problema:

 • Ekstender sustava Media Center možda se ne može povezati jer je računalo sa sustavom Windows Media Center isključeno ili je stanju mirovanja ili hibernacije.

 • Ekstender sustava Media Center možda se ne može pravilno povezati s mrežom. Provjerite rade li ispravno mreža i računalo sa sustavom Windows Media Center.

 • Pokušajte ponovno pokrenuti računalo sa sustavom Windows Media Center, ekstender sustava Media Center te mrežni koncentrator, usmjerivač ili preklopnik.

 • Računalo sa sustavom Windows Media Center možda je preopterećeno te u određenom trenutku nema dovoljno sistemskih resursa. Zatvorite sve programe koje ne koristite.

Ako je ekstender sustava Media Center povezan s računalom sa sustavom Windows Media Center putem bežične mrežne veze, provjerite radi li mrežna veza kako treba. Također provjerite i ispravite sljedeće:

 • Uklonite zapreke između ekstendera sustava Media Center i pristupne točke.

 • Ako ne koristite mrežu kompatibilnu sa standardom 802.11a, provjerite ne ometaju li vezu kućanski uređaji.

 • Pokušajte premjestiti ekstender sustava Media Center ili pristupnu točku da biste poboljšali vezu između ta dva uređaja.

Što ako ekstender nije dobio valjanu IP adresu?

Poruka Valjana IP adresa nije pronađena znači da ekstender sustava Media Center nije dobio valjanu IP adresu te da s računalom sa sustavom Windows Media Center ne komunicira kako treba. Iako ekstender sustava Media Center može biti povezan s računalom na kojem je pokrenut Windows Media Center, komunikacija među njima neće uspjeti ako ekstender sustava Media Center ne dobije valjanu IP adresu. Da biste otklonili taj problem, provjerite mrežne postavke i mrežni usmjerivač, koncentrator ili skretnicu. Možda ćete morati i ponovno pokrenuti ekstender sustava Media Center ili računalo na kojem je instaliran Windows Media Center.

Kako upravljati multimedijskim značajkama pri korištenju konzole Xbox 360 kao ekstendera sustava Media Center?

Možete koristiti upravljač za Xbox 360 daljinski upravljač za Xbox 360 ili pak daljinski upravljač zaWindows Media Center remote. Na web-mjestu uređaja Xbox potražite Brzi vodič za Media Center. Tu ćete pronaći detaljni dijagram s prikazom načina korištenja različitih značajki u programu Windows Media Center pomoću upravljača za Xbox 360.

Ako sustavom Windows Media Center želite upravljati pomoću daljinskog upravljača, potreban vam je dodatni daljinski upravljač za sustav Windows Media Center.

Upotreba daljinskog upravljača za Windows Media Center kao daljinskog upravljača za konzolu Xbox 360

 1. Pomoću upravljača za Xbox 360 pomaknite se do mogućnosti Moj Xbox, a zatim odaberite Sistemske postavke.

 2. Na zaslonu Sistemske postavke odaberite Postavke konzole.

 3. Odaberite Daljinski upravljač.

 4. Da biste daljinski upravljač za Windows Media Center mogli koristiti kao daljinski upravljač za konzoluXbox 360, pomoću upravljača za konzoluXbox 360 odaberite Oba daljinska upravljača.

Bilješka

 • Ako imate staru nadzornu ploču za Xbox 360, postavke daljinskog upravljača možete promijeniti na sistemskoj ploči.

Sada možete koristiti daljinski upravljač zaWindows Media Center ili daljinski upravljač za konzolu Xbox 360 da biste upravljali konzolomXbox 360.

U biblioteke u sustavu Windows Media Center dodani su novi sadržaji, ali ne vide se na ekstenderu. Što mogu učiniti?

Ako u sustavu Windows Media Center nove mape za nadzor dodate nakon postavljanja ekstendera, nove ćete mape morati dodati i na ekstenderu da bi se njihov sadržaj prikazao na njemu. Razlog je što postoje dvije različite biblioteke: jedna za računalo sa sustavom Windows Media Center i jedna za ekstender sustava Media Center.

Dodatne informacije o načinu konfiguriranja mapa za zajedničko korištenje multimedijskih sadržaja kada Xbox 360 koristite kao ekstender potražite u članku Konfiguriranje mapa na web-mjestu tvrtke Microsoft.

Koje značajke sustava Windows Media Center nisu dostupne tijekom korištenja ekstendera sustava Media Center?

U sljedećoj su tablici navedene neke multimedijske značajke koja nisu dostupne pri korištenju ekstendera sustava Media Center.

Windows Korisničko sučelje sustava Media Center Značajka nije dostupna na ekstenderu sustava Media Center
Windows Korisničko sučelje sustava Media Center

Slike

Značajka nije dostupna na ekstenderu sustava Media Center
 • Ispis

Windows Korisničko sučelje sustava Media Center

Glazba

Značajka nije dostupna na ekstenderu sustava Media Center
 • Vizualizacije

 • Brzo premotavanje naprijed ili natrag

Windows Korisničko sučelje sustava Media Center

TV program

Značajka nije dostupna na ekstenderu sustava Media Center
 • Postavljanje TV signala

 • Prilagodba postavki prikaza

 • Usporeno kretanje

Windows Korisničko sučelje sustava Media Center

CD-ovi i DVD-ovi

Značajka nije dostupna na ekstenderu sustava Media Center
 • Snimanje na CD

 • Snimanje na DVD

 • Gledanje DVD-ova umetnutih u DVD pogon na računalu sa sustavom Windows Media Center

 • Slušanje audio CD-ova koji se nalaze u CD-ROM pogonu računala sa sustavom Windows Media Center

Windows Korisničko sučelje sustava Media Center

Mrežni multimedijski sadržaji

Značajka nije dostupna na ekstenderu sustava Media Center
 • Neke igre (primjerice Srca, Chess Titans i Freecell)

Windows Korisničko sučelje sustava Media Center

Zadaci

Značajka nije dostupna na ekstenderu sustava Media Center
 • Sinkronizacija s uređajem

 • Način rada samo s medijskim sadržajima

 • Dodavanje ekstendera

Windows Korisničko sučelje sustava Media Center

Postavke

Značajka nije dostupna na ekstenderu sustava Media Center
 • Glazba

 • DVD

 • Shema boja

 • Mogućnosti automatskog preuzimanja

 • Postavljanje TV signala

 • Postavljanje zvučnika

 • Provjera snage signala antene za digitalnu TV

 • konfiguriranje televizora ili monitora

 • Ponovno pokretanje postavljanja

 • Postavljanje daljinskog upravljača

 • Teletekst

 • Pomicanje teksta

 • Skočni prozori

Windows Korisničko sučelje sustava Media Center

Općenite postavke i postavke zaštite privatnosti / Izjava o zaštiti privatnosti

Značajka nije dostupna na ekstenderu sustava Media Center

Dohvaćanje informacija o multimedijskom sadržaju CD-ova i DVD-ova s interneta

Gdje još potražiti pomoć pri otklanjanju poteškoća do kojih dolazi pri upotrebi ekstendera sustava Media Center?

Ovdje ćete pronaći nekoliko veza do drugih resursa pomoću kojih ćete možda pronaći rješenja za probleme na koje biste mogli naići prilikom korištenja ekstendera sustava Media Center.

 • Idite na Microsoftovo web-mjesto za podršku. Na web-mjestu za podršku tvrtke Microsoft unesite Xbox 360 u okvir za pretraživanje Pretraži podršku (BZ), a zatim kliknite gumb Pokreni pretraživanje. Potom možete filtrirati rezultate pretraživanja za sustav Windows Vista.

 • Idite na stranicu Pregled sustava Windows Media Center na Microsoftovu web-mjestu. U tom ćete članku pronaći dodatne informacije o sustavu Windows Media Center i ekstenderima sustava Media Center.

 • Ako naiđete na pogreške prilikom korištenja ekstendera sustava Media Center, otvorite preglednik događaja i potražite pogreške povezane sa sustavom Windows Media Center i ekstenderom sustava Media Center. Nakon što pronađete pogrešku u pregledniku događaja, možete je odabrati i dobiti dodatne informacije o određenoj šifri pogreške (pod nazivom EventID) klikom na vezu pomoći Zapisnik događaja na internetu.

  Dodatne informacije o otvaranju i korištenju preglednika događaja u sustavu Windows Vistapotražite u članku Otvaranje preglednika događaja.

 • Idite na zeleni gumb da biste potražili pomoć članova zajednice korisnika sustava Media Center.

Bilješka

 • Da biste u sustavu Windows Media Center mogli gledati i snimati televizijski program uživo, potrebna vam je analogna ili digitalna TV kartica. Ako uz računalo nije isporučena TV kartica, možda je možete dodati. Informacije o nabavljanju TV kartice potražite u odjeljkuPomoć za TV karticu ili se obratite proizvođaču računala.