Otklanjanje poteškoća sa slikama u sustavu Windows Media Center

Ovdje ćete pronaći rješenja nekih uobičajenih problema sa slikama u sustavu Windows Media Center.

Pokaži sve

Zašto nije moguće prikazati sliku u sustavu Windows Media Center?

U nastavku slijedi popis razloga zbog kojih nije moguće prikazati sliku u sustavu Windows Media Center. Također su navedene i upute o prikazu slike u sustavu Windows Media Center.

  • Sustav Windows Media Center ne podržava tu vrstu slikovne datoteke. Primjerice, sustav Windows Media Center ne podržava digitalne slike snimljene digitalnim fotoaparatom i spremljene u RAW obliku datoteke. Popis vrsta datoteka koje sustav Windows Media Center podržava potražite u odjeljku Vrste datoteka koje sustav Windows Media Center podržava.

  • Vrsta datoteke promijenjena je u vrstu datoteke koju sustav ne podržava, npr. minijaturu, ili je datoteka oštećena. Možda ćete morati izmijeniti sliku tako da je otvorite u programu za uređivanje slika, a zatim ponovno spremite kao vrstu datoteke koju sustav Windows Media Center podržava.

  • Datoteka je skrivena. Da biste provjerili nije li datoteka skrivena, provjerite svojstva datoteke. Dodatne informacije o prikazu svojstava datoteka potražite u odjeljku Prikaz svojstava datoteke.

Slika je loše kvalitete.

Kada datoteku izmijenite i spremite pomoću značajke retuširanja u sustavu Windows Media Center, ona se komprimira. Učestalim promjenama i spremanjem kvaliteta slike može se smanjiti. Da biste snimili sliku visoke kvalitete, proučite dokumentaciju koju ste dobili uz digitalni fotoaparat ili uređaj za snimanje slika. Dodatne informacije potražite u odjeljku Uređivanje slika.

Da biste zadržali kopiju izvorne slike, preporučujemo da izvornike spremite u jednu mapu, a kopije svake slike u drugu mapu namijenjenu isključivo uređivanju. Ako se nešto dogodi uređenoj verziji slike, uvijek vam preostaje sigurnosna kopija.

Sliku nije moguće spremiti nakon uređivanja u sustavu Windows Media Center.

U nastavku slijedi popis mogućih razloga zbog kojih nije moguće spremiti promjene učinjene na fotografijama u sustavu Windows Media Center. Također su navedena i moguća rješenja ili načini na koje možete zaobići problem:

  • Datoteka je oštećena. Pokušajte otvoriti sliku u programu za uređivanje slika da biste vidjeli možete li je urediti u tom programu. Ako možete, napravite promjene i spremite ih pomoću tog programa.

  • Na tvrdom disku nema dovoljno slobodnog prostora za pohranu uređene slike. Da biste zaobišli taj problem, oslobodite dodatni prostor na tvrdom disku, a zatim pokušajte napraviti promjene na fotografiji i spremiti ih u sustavu Windows Media Center.

  • Datoteka je samo za čitanje. Da biste zaobišli taj problem, uklonite svojstvo samo za čitanje. Dodatne informacije o svojstvima datoteka potražite u odjeljku Prikaz svojstava datoteke.

Kako promijeniti program koji značajka samopokretanja otvara pri uključivanju uređaja ili umetanju diska?

Slijedite ove korake:

  1. Da biste otvorili automatsku reprodukciju, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Upravljačka ploča, pa Hardver i zvuk te na kraju Automatska reprodukcija.

  2. Da biste trajno spriječili prikaz dijaloškog okvira Samopokretanje, označite Ništa ne poduzimaj pored uređaja ili diska. Da biste mogli odabrati željenu akciju pri svakom uključivanju uređaja ili umetanju diska, označite Svaki put me pitaj. Da bi se neki program svaki put automatski pokrenuo, odaberite ga.