Otklanjanje poteškoća sa slanjem filma u poruci e‑pošte

Ovdje ćete naći rješenja nekih uobičajenih problema sa slanjem filma u poruci e‑pošte u programu Windows Movie Maker.

Pokaži sve

Može li film biti prevelik za slanje u privitku e‑pošte?

Da. Može se dogoditi da problema sa slanjem velike filmske datoteke imate iz jednog od sljedećih razloga:

 • Mnogi davatelji usluge e‑pošte ograničavaju veličinu datoteke u privitku poruke e‑pošte. Da biste doznali koja su ograničenja veličine e‑pošte postavljena za slanje poruka u privitku e‑pošte, obratite se davatelju usluge e‑pošte. Da biste zaobišli ograničenje veličine datoteke koje je postavio davatelj usluge e‑pošte, neke stavke ploče scenarija/vremenske trake možete ukloniti iz projekta te onda ponovo objaviti film kako biste smanjili veličinu filmske datoteke.

 • Windows Movie Maker možda je konfiguriran tako da ograniči veličinu privitka e‑pošte. Da biste promijenili tu postavku, učinite sljedeće:

  1. Kliknite Alati, a potom Mogućnosti.

  2. Kliknite karticu Dodatno, a zatim u okviru Maksimalna veličina datoteke za slanje filma u privitku poruke e‑pošte odaberite maksimalnu veličinu datoteke koju želite dopustiti.

Film stvoren pomoću naredbe Objavi film ne mogu priložiti e‑pošti. Što nije u redu?

Programi za slanje e-pošte koji nisu usklađeni sa standardom MAPI ne dopuštaju automatsko dodavanje privitka porukama e-pošte. Zadani program za slanje e‑pošte možda nije usklađen sa standardom MAPI. Da biste zaobišli taj problem, pokušajte ručno priložiti film poruci e-pošte ili koristite neki drugi program za razmjenu e-pošte.

Ručno prilaganje filma poruci e-pošte

 1. Nakon stvaranja filma, a prije slanja u privitku poruke e‑pošte, kliknite Spremi kopiju filma na računalo.

 2. U okvir Naziv datoteke unesite naziv spremljene filmske datoteke, a zatim kliknite Spremi.

 3. Pokrenite program za slanje e‑pošte, stvorite novu poruku, a zatim spremljenu filmsku datoteku priložite poruci.

 4. Pošaljite poruku s priloženim filmom.

Korištenje drugog programa za razmjenu e-pošte

 • Navedite novi program za razmjenu e-pošte koji omogućuje automatsko dodavanje privitaka porukama e-pošte, ponovo pokrenite Objavi film pa kliknite E-pošta da biste film pokušali poslati kao privitak e-pošte.

  Dodatne informacije o odabiru zadanog programa za slanje e‑pošte potražite u poglavlju Promjena unaprijed zadanog programa za e‑poštu u Pomoći i podršci za Windows.